Nový servisní koncept: Brzdové centrum APM

29. prosince 2011, 0:00

Rodina specializovaných servisních konceptů společnosti APM Automotive sdružená pod servisní sítí AutoPROFITEAM se na podzim opět rozrostla. Nejnovějším přírůstkem se stalo BRZDOVÉ CENTRUM APM zaměřené na servis, opravy a diagnostiku brzdových systémů a přímo navazující na zaniklý koncept Ate Partner.

ALTENRATIVNÍ MOŽNOST
„Koncern Continental Teves, dodavatel brzdových dílů značky Ate a Barum, ze zatím nezveřejněných důvodů zrušil společnosti Svoboda&Partner smlouvu na zastoupení těchto značek pro Českou republiku a následně oznámil, že z úsporných důvodů již nebude nadále podporovat koncept Ate Partner,“ vysvětluje okolnosti vzniku nového centra Josef Polák, šéf servisních konceptů společnosti APM Automotive, která členství ve zmíněném zaniklém konceptu zprostředkovala zhruba 150 servisům. „Konec projektu Ate Partnerů v praxi znamená především ukončení školícího programu pro jeho účastníky. K naší lítosti na tom nic nezměnilo ani několik našich jednání s odpovědnými pracovníky Continental Teves. Protože ale máme trvalý zájem na vzdělávání a profesním rozvoji svých zákazníků – servisů, připravili jsme zcela nový koncept, který bývalým členům zrušeného konceptu nabízí alternativní možnosti dalšího systematického vzdělávání v oblasti diagnostikování poruch a oprav brzdových systémů. A nejen jim.“

NOVÉ VÝHODY, ZNÁMÉ PODMÍNKY
Členské servisy získají nejen přístup ke kvalitním náhradním dílům a servisnímu vybavení za výhodnějších podmínek, ale především také možnost využívat ucelený několikastupňový a neustále aktualizovaný systém doživotního vzdělávání mechaniků v oblasti moderních brzdových systémů. „Školení jsou plánována dle zájmu a potřeb účastníků do různých míst v České republice a podle možností bude výuka probíhat v učebnách s moderními pomůckami, takže si účastníci všechny cenné informace i praktické rady hned vyzkoušení i v praxi. Navíc při splnění dohodnutých podmínek ze strany servisu jsou tato školení bezplatná.“ říká manažer nového Brzdového centra APM Adrián Vojtko, který nadále zastřešuje také beze změn pokračující koncept Ate Brzdové centrum.

Brzdové centrum APM – přehled školení:
– Analýza poruch u brzd a ložiskových jednotek
– Zákady brzdové techniky – mechanika a hydraulika
– Elektronické brzdové systémy
– Měření elektrických veličin a opravy elektroniky brzd
– Systémy brzd a ABS, EPS – Bosch
– Systémy brzd a ABS, ESP – dalších výrobců

Podmínky pro členství v novém konceptu jsou podobné těm, které platily pro Ate Partnery. „Nově se do závazného ročního odběru započítávají brzdové díly všech námi nabízených značek. Takže se koncept otevírá i těm, které odrazovala podmínka odebírat jen díly Ate,“ vysvětluje Vojtko s tím, že každý člen Brzdového centra APM si může vybrat brzdy podle toho, jaké preferují jeho zákazníci. Vedle závazku k ročnímu odběru brzdových dílů od APM Automotive je podmínkou pro členství v konceptu povinné vybavení servisu. Tím je tester brzdové kapaliny, přípravek na měření rzivosti kotoučů a sada pro čištění nábojů kol. Doporučeným vybavením je přístroj na plnění a odvzdušňování brzdových systémů.

PŘIJEDEME I K VÁM
„Přestože je to časově náročné, mám v plánu osobně navštívit všechny členy zaniklého konceptu a představit jim nové Brzdové centrum APM. Pokud jsem někde ještě nebyl, rozhodně se tam chystám. Ale má-li někdo zájem informace hned, samozřejmě mi může zavolat a určitě se domluvíme,“ říká manažer brzdových center, který má z terénu na nový koncept velmi dobré ohlasy. „Valná většina bývalých Ate Partnerů nový projekt nejen přivítala, ale bez váhání do něj i vstoupila. A novou příležitost už využily i některé další servisy.“

Manažer brzdových konceptů APM Automotive: Ing. Adrián Vojtko, tel.: 739 530 768, e-mail:adrian.vojtko@apm.cz

Článek byl uveřejněn v APM AutoMagazínu zima 2011/2012.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 13. ledna 2012, 0:00 0 0

Vážení přátelé,

se zájmem jsem si přečetl příspěvek uvedený APM a chtěl bych se za sebe, jako dlouholetý spolupracovník a zakladatel společnosti Svoboda & Partner k tomu vyjádřit. Dále bych rád zveřejnil zatím nezveřejněné důvody ukončení smlouvy o zastoupení Continental Teves prostřednictvím společnosti Svoboda & Partner, Vám více známe jako autoAkademie.Důvodem je, jak to v životě chodí, podraz jednoho spolupracovníka. Pan Zdeněk Rýc, dlouholetý spolupracovník pana Ing. Svobody, který do společnosti nastoupil před více než deseti lety, ukradl v kancelářích společnosti interní dokumenty a dokonce bankovní informace, které zmanipuloval, a zavezl do Německa do společnosti Continental Teves. Jeho motivací bylo cílené poškození zájmů společnosti a osobně i pana Svobody a dále převzetí všech aktivit jeho osobou, což nakonec i sám přiznal.Po tomto podrazu ještě dalších osm měsíců ve společnosti pracoval, a jako zrádce nás, další spolupracovníky chtěl využít proti zájmům společnosti a chystal se na převzetí tohoto velmi lukrativního obchodu. Zcizil počítač se všemi daty, zákaznickou strukturou i celou strategií společnosti, tisícem stran presentací autoAkademie, překladů a dalších dokumentů.

Na začátku května 2011, pak na základě tohoto falešného udání, byla společnosti Svoboda & Partner vypovězena smlouva na zastupování Continental Teves nejen v Čechách a na Slovensku, ale ještě i v dalších pěti zemích bývalé Jugoslávie, kde společnost v posledních letech značně investovala.

Hned následující měsíc pak pan Rýc obsadil místo obchodního zástupce společnosti Continental Teves, kde pracuje dodnes.Tímto krokem pan Rýc nepoškodil jen zájmy společnosti Svoboda & Partner, ale rázem i nás dalších sedmi zaměstnanců, kteří se ocitli ze dne na den bez práce. Nutno ještě dodat, že pan Rýc byl pravou rukou pana Ing. Svobody, který jej vyučeného číšníka! s maturitou přijal, když byl bez práce a za více než deset let, naučil všemu z našeho oboru, i když jeho technické znalosti nechci přeceňovat.Dále se v článku uvádí, že Continental Teves nebude nadále podporovat projekt Ate Partner, který jsem s Vámi, mnohými servisy, pomáhal budovat. I to je výsledek jednání pana Rýce, za který mu můžeme my všichni poděkovat. Zničil naše společné několikaleté snažení, zmařil Vaše i naše investice a mnoho let úspěšné spolupráce.

Koncept, který společnost Svoboda & Partner, vybudovala u nás i v zahraničí, byl nejúspěšnějším projektem v celé Evropě, byl dáván ve společnosti Continental Teves za vzor všem dalším zemím. Zajistil společnosti u nás dokonce vedoucí postavení na trhu s brzdovými díly. Koncept Ate Partner vytvořila společnost Svoboda & Partner, jako součást odbytové strategie spolu s Vaším dodavatelem dílů, a právě proto tento koncept nemůže být nadále podporován od Continental Teves, neboť Continental nebyl smluvní stranou dohody o spolupráci, stejně jako školení, která byla vytvořena pro koncept ve společnosti Svoboda & Partner. A to je také důvod, proč školení, ve formě na kterou jste za léta spolupráce v autoAkademii zvyklí nemůže pan Rýc v novém zaměstnání nadále nabízet.Co tedy bude dál s autoAkademií, se školeními a s možnou spoluprácí?

Dopisem byli informováni všichni bývalí Ate Partneři o uvedené situaci a nutnosti ukončit spolupráci pod názvem Ate Partner.

AutoAkademie však žije dál a chystá pro Vás na trhu zcela novou formu spolupráce, spolupráce na zcela novém konceptu zákaznických služeb, spolupráce na bázi zcela nového obchodního modelu, který zabezpečí Vaši konkurenceschopnost na trhu. Od začátku roku navštěvuji postupně všechny bývalé partnery s nabídkou této spolupráce. V autoAkademii již úspěšně probíhají i semináře a školení na toto téma. S nabídkou spolupráce jsme jako první přišli i do společnosti APM, kde jsme ale byli odmítnuti. Naším novým partnerem se stala nová společnost ASFS, která převzala bývalou firmu Auto Štangl, kde jsou noví čeští investoři se zájmem o tuto spolupráci.Tolik tedy na vysvětlení, v článku uvedených nezveřejněných důvodů. Panu Rýcovi můžeme tedy za to všichni velmi důkladně poděkovat. Ještě dodávám, že společnost Svoboda & Partner se v Německu soudně domáhá neplatnosti výše uvedené výpovědi. To je ale již jiné téma.Těším se na další spolupráci a další setkání s Vámi.

Ing Miloš Lustig

spolupracovník společnosti

Svoboda & Partner

tel: +420 603 223 977
- Miloš Lustig

Odpověď