Servisní koncept FERODO BRZDY SPECIALISTA

1. srpna 2012, 0:00

Podobně jako servisní koncepty ostatních distributorů, zaznamenal značný vývoj i koncept FERODO BRZDY SPECIALISTA a to jak v případě zaměření na osobní automobily, tak i v případě jeho zaměření na komerční vozidla.

V případě konceptu pro osobní vozidla má úspěch pouze koncept, který akceptuje a zároveň vhodně využívá prodejní a marketingové aktivity silného distributora, tj. jeho obchodní (slevovou) politiku, bonusový systém včetně v jeho rámci poskytovaného zařízení a nářadí potřebného pro zvyšování technické úrovně a image servisu daného konceptu, systém školení různých technických úrovní apod.

Konkrétně Federal Mogul rozvíjí svůj koncept FERODO BRZDY SPECIALISTA v rámci servisního konceptu Auto Kelly Autoservis svého distributora Auto Kelly jako jeho podkoncept. Využívá prodejní síť, bonusový systém, marketingovou podporu i školicí program. To umožňuje se daleko více zaměřit na přípravu školicího programu, který je přizpůsoben potřebám servisů. Kromě obchodně-marketingových školení zaměřených na výrobky, rozvíjí školení technicky zaměřená poskytující nejen potřebné technické informace v rámci teoretické části školení, ale i praktické ukázky a cvičení včetně diagnostiky podvozku a brzd s využitím diagnostiky TEXA. Partnerství Federal Mogul – TEXA umožnilo propojení elektronického katalogu fmecat.eu s diagnostikou TEXA, což umožňuje přímý výběr náhradních dílů ze sortimentu firmy Federal Mogul okamžitě dostupných v síti Auto Kelly.

K značnému vývoji došlo i v případě konceptu FERODO BRZDY SPECIALISTA pro komerční vozidla. V době vzniku konceptu převažovaly u komerčních vozidel brzdové soupravy s bubnovými brzdami a technické informace, zaměření a praktická část školení byly orientovány na správnou výměnu brzdových obložení, obsluhu nýtovacích strojů a také doplňování vybavení servisů bylo zaměřeno tímto směrem. V současné době, kdy více než ¾ všech komerčních vozidel je vybaveno kotoučovými brzdami se i zaměření konceptu FERODO BRZDY SPECIALISTA orientuje na moderní kotoučové brzdy. Speciálně vyšší typ školení je zaměřeno na sladění brzd soupravy tahač – návěs a tažné vozidlo -přívěs. V loňském roce byl koncept FBS pro komerční vozidla modifikován pro výrobky značky Beral na BERAL BRZDY SPECIALISTA a je úspěšně rozvíjen s firmou EMT.

Zapojení do konceptu předpokládá zájem orientovat se na používání kvalitních dílů FERODO (BERAL), rozvíjet trvale svoji odbornost v oblasti brzd, vybavovat se potřebným montážním nářadím a servisní diagnostikou. Členství v konceptu není podmíněno velikostí obratu v dílech FERODO, je založeno na dobrovolnosti a loajalitě ke značce FERODO.

Firma Federal Mogul se v technické a marketingové podpoře ovšem nezaměřuje pouze na servisy zapojené do konceptu FBS. FM poskytuje velké množství technických a marketingových informací široké veřejnosti na webové stránce myferodo.com . Na této veřejně přístupné webové stránce stránce lze nalézt jak informace o brzdových dílech, jejich parametrech, údržbě apod., ale také montážní návody a technické typy. Navštívit stránku www.myferodo.com se vyplatí.

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!