AutoPROFITEAM: Přehled klimatizačních školení

31. března 2010, 0:00

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 bylo dne 2. dubna 2008 vydáno NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 307/2008, které stanovuje minimální požadavky na školící programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků pokud jde o klimatizační systémy motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

Ze zmíněných nařízení vyplývá povinnost těchto pracovníků absolvovat školení u atestačního orgánu pověřeného Ministerstvem životního prostředí. A právě takové pověření získala společnost APM Automotive, když jí MŽP ČR dne 14. 9. 2009 udělilo oprávnění č.j.: 3088/820/09/Ac a APM Automotive s.r.o. se tak ve zmíněné oblasti stala hodnotícím subjektem (atestačním orgánem).

Cílem akreditovaných školení je předat pracovníkům provádějícím různé činnosti s autoklimatizací informace o současně platné legislativě vztahující se na F-plyny a regulované látky a dále předvést správné postupy při servisu a opravách autoklimatizačních jednotek, či při výměně chladiva.

APM Automotive s.r.o. nabízí prostřednictvím svého servisního konceptu AutoPROFITEAM několik druhů školení v oblasti klimatizací vozidel:

1. Akreditované školení MŠMT ČR pro DVPP č.j.: 25111/2008-25-470 KLIMATIZACE VOZIDEL. Školení je rozděleno prozatím na čtyři kurzy, každý kurz trvá jeden den v rozsahu 6 hodin a je určen pro zájemce, kteří chtějí zvládnout problematiku klimatizace podrobně, nebo kteří neměli možnost propojit teorii s praxí.

 

 

Název školení

Cena v Kč s DPH

Počet kreditů školení

Katalogová

AutoPROFITEAM

CLIMATIC centrum

Klimatizace vozidla č.1 – základy

2 000,-

1 000,-

500,-

20

Klimatizace vozidla č.2 – opravy systémů

2 500,-

1 250,-

500,-

25

Klimatizace vozidla č.3 – opravy a termodynamika

2 500,-

1 250,-

500,-

25

Klimatizace vozidla č.4 – diagnostika (polo)automatické AC

2 500,-

1 250,-

500,-

25

 

Poznámky:
* plán školení a potřebné informace o obsahu, organizaci a objednání, naleznete v Plánu školení na rok 2010
* v případě zakoupení plničky klimatizací od APM Automotive je školení č. 1 pro dvě osoby ZDARMA
* zájemci o celý cyklus mohou využít balíček školení s katalogovou cenou 7 000,- Kč (vč. DPH)
* členové konceptů AutoPROFITEAM a CLIMATIC centrum mohou za školení platit svými benefit body
* součástí školení č. 3 je i přezkoušení a vydání osvědčení pro manipulaci se skleníkovými plyny
* anotace / obsah tohoto cyklu školení – viz níže…

2. Privátní školení KLIMATIZACE VOZIDLA
Toto školení je vhodné k proškolení zaměstnanců jedné firmy, kteří už mají zkušenosti v problematice klimatizací. Lektor upraví obsah školení dle požadavků a potřeb firmy, případně v průběhu školení dle praktických znalostí mechaniků. Pracuje se v malé skupince, převážně se zařízením, které je na dílně. Součástí školení je i přezkoušení a vydání osvědčení pro manipulaci se skleníkovými plyny.
* Potřebné informace o obsahu, organizaci a objednání, naleznete na www.autoprofiteam.cz
* Cena: 15 000,- Kč , člen AutoPROFITEAM 10 000,- Kč (členové AutoPROFITEAM mohou platit benefit body)
* Obsah školení je možné upravit tak, aby zahrnoval školení č.1 a č.2 nebo č.3 a č. 4 z procházejícího druhu školení (bodu č.1)

3. Jednodenní školení „Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel“
Školení je určeno pro pracovníky firem, kteří už absolvovali systém školení na téma klimatizace, ale nebyli proškolení z ES 308/2008, ES č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES. Je vhodné také pro pracovníky, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku nebo přímo vykonávají dílčí úkony ve smyslu výše uvedených nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise. Rozsah školení je 8 výukových hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část.

Obsah školení:
* Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
* Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
* Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
* Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
* Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
* Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
* Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
* Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
* Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá APM Automotive s.r.o. osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008) Cena školení: 2 500,- Kč s DPH (pro členy AutoPROFITEAMu 1 250,- Kč s DPH, lze uhradit benefit body) počet osob pro realizaci školení: minimálně 10, maximálně 25 plán školení a potřebné informace o obsahu, organizaci a objednání naleznete v Plánu školení na rok 2010

Anotace školení dle bodu 1:

Klimatizace vozidla č.1 – základy

Obsah – podrobný přehled témat výuky:
Školení zaměřené na zvládnutí základů teorie, principů činnosti jednotlivých systémů, identifikace systémů a dílů na vozidle. Účastníci jsou seznámeni se způsoby i postupy údržby klimatizace a také s nejčastějšími druhy závad a možnostmi jejich vyhledávání a odstraňování. V průběhu školení jsou zdůrazněny zásady bezpečnosti práce, manipulace s mediem a také bezpečnost při používaní pomůcek a zařízení. Kurz je rozdělen na teoretickou část a praktickou část.
Učební otázky:

* Princip klimatizace a rozdělení systémů
* Plnění mediem, výměna olejové náplně a tlaková zkouška systému
* Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
* Způsoby diagnostiky a oprav systémů
* Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů
* Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší
* Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Školení nepovinné (pro účast na dalším stupni školení – školení lze nahradit praxí)
Požadavky na dovednosti a znalosti dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č.307/2008 – PŘÍLOHA,
Školení naplňuje body 1.1.T, 2.1.T, 2.2.P, 2.3.P, 2.4.P,

Klimatizace vozidla č. 2 – opravy systémů

Obsah – podrobný přehled témat výuky:
Praktické školení zaměřené na zvládnutí metodiky hledání netěsnosti a opravy systému. Zkušení lektoři mechanikům ukážou, jak lokalizovat a správně definovat závadu, jak určit její pravděpodobnou příčinu i nejvhodnější způsob odstranění. Účastníci školení se rovněž naučí zvládnout všechny postupy a pracovní činnosti při pravidelné servisu/údržbě klimatizačních systémů automobilů.

Učební otázky:
* Zahájení, opakování hlavních bodů ze školení č.1
* Těsnost soustavy
* Čištění výparníků a rozvodů vzduchu
* Montáž spojek
* Vyhledávání závad na automobilu
* Kompresory
* Závěrečný test znalostí

Školení povinné (pro členy CLIMATIC centra a pro případnou účast na dalším stupni)
Požadavky na dovednosti a znalosti dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č.307/2008 – PŘÍLOHA,
Školení naplňuje body 1.1.T, 1.2.T, 2.1.T, 2.2.P, 2.3.P, 2.4.P,

Klimatizace vozidla č.3 – Opravy a termodynamika

Obsah – podrobný přehled témat výuky:
Školení zaměřené na zvládnutí metodiky hledání závad a opravy systému a komponentů. Cílem praktického školení je naučit účastníky zvládnout obsluhu diagnostických přístrojů.

Učební otázky:
* Diagnostické přístroje na kontrolu klimatizací, přehled, výhody/nevýhody, ukázka měření
* Opravy kompresorů, výměna cívky elektromagnetické spojky, výměna ložiska a přetěsnění kompresoru
* Výměna expanzního, škrtícího ventilu
* Základní znalosti o fungování klimatizačních systémů motorových vozidel
* Výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
* Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva
* Simulace závad a jejich odstranění na funkčním modelu klimatizace
* Zapojení/odpojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny
* Termodynamika chladiva R134a a legislativa
* Základní znalosti o vlastnostech a používání fluorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel, dopad emisí těchto plynů na životní prostředí (podle velikosti jejich potenciálu globálního oteplování ve vztahu ke změně klimatu)
* Základní znalosti o příslušných ustanoveních nařízení (ES) č. 842/2006 a směrnice 2006/40/ES
* Zacházení s lahví pro chladivo
* Kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
* Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
* Obsluha regeneračního zařízení
* Závěrečný test znalostí

Školení povinné (pro členy CLIMATIC centra a pro případnou účast na dalším stupni)
Požadavky na dovednosti a znalosti dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č.307/2008 – PŘÍLOHA,
Školení naplňuje body 1.1.T, 1.2.T, 1.3.T, 2.1.T, 2.2.P, 2.3.P, 2.4.P,

Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá APM Automotive s.r.o. osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008).

Klimatizace vozidla č.4 – Diagnostika plně automatické a poloautomatické klimatizace

Obsah – podrobný přehled témat výuky:
Školení je zaměřeno na zvládnutí funkce, konstrukce a principu činností moderních systémů, resp. na zvládnutí diagnostiky komponentů a celého systému klimatizace ve vozidle

Učební otázky:
* Charakteristika polo a plně automatických klimatizací
* Diagnostika externě řízeného kompresoru s naklápěcí deskou
* Diagnostika plně automatické klimatizace (Climatronic) přímo ve vozidle
* Diagnostika plně automatické klimatizace za pomocí sériové diagnostiky (VAG, KTS apod.)
* Chybové hlášení klimatizace a topení na diagnostickém přístroji
* Přenos signálu, snímače automatické klimatizace
* Řídící jednotka, akční veličiny klimatizace a topení
* Závěrečný test znalostí

Školení povinné (pro členy CLIMATIC centra a pro případnou účast na dalším stupni)
Požadavky na dovednosti a znalosti dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č.307/2008 – PŘÍLOHA,
Školení naplňuje body 1.1.T, 2.1.T, 2.2.P, 2.3.P, 2.4.P,

Česká inspekce ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odpovídá na dotazy:

1. Jaká hrozí sankce v případě, že bude pracovník pracovat s klimatizacemi motorových vozidel a nebude mít absolvované školení u atestačního orgánu?

Nařízení komise (ES) č. 307/2008 stanovuje pravidla pro příslušnou kvalifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel. Pouze pracovníci s osvědčením o školení podle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008 mají kvalifikaci k znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel.
Do 4. 7. 2010 se za pracovníky, kteří splňují kvalifikaci k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel, považují
* pracovníci, kteří jsou držiteli osvědčení vydaného podle stávajících kvalifikačních programů pro tuto činnost, nebo
* pracovníci s odbornou praxí v této činnosti, získanou před 4. 7. 2008.
Pokud tato činnost bude prováděna bez platného školení po datu 4. 7. 2010 hrozí pracovníku (příp. společnosti) sankce podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Za porušení této povinnosti inspekce ukládá pokutu do výše 2 000 000 Kč podle § 40 odst. 9 písm. a) citovaného zákona.

2. Týká se toto školení i pracovníků, kteří manipulují s nádobami s chladivem R134a?

Chladivo R134a je částečně fluorovaný uhlovodík, jehož potenciál globálního oteplování je 1 300.
Pokud se bude manipulace s nádobami obsahujícími toto chladivo týkat činnosti uvedené v Nařízení komise (ES) č. 307/2008, musí mít pracovník osvědčení o školení. Jestliže se bude jednat pouze o převoz nádoby s chladivem, pracovník toto osvědčení o školení mít nemusí.

Více na autoprofiteam.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!