Přehled školení AutoPROFITEAM na měsíc duben

12. dubna 2010, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. na měsíc duben.

Název: Vznětové systémy řízené elektromagnetickými ventily EDC vozidlo II (EDC II.)

Datum: 12. až 14. 04.2010 (pondělí až středa)
Čas: začátek 9:00 hod (prezentace 8,45 hod)
Místo: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BOSCH, Dobronická 7, Praha 4 (objekt SOU automobilní Praha-Hostivař)

Přednáší: odborníci školícího střediska firmy Bosch
Forma školení: technický kurz
Cíle školení: Seznámení se s funkcí, konstrukcí a principem činností systémů: Common Rail, rotační vstřikovací čerpadlo s axiálním pístem VP 29/30, s radiálními písty VP 44, UIS- jednotka čerpadlo – tryska, PLD – pumpa-vedení-tryska.

Obsah a program školení:
• funkce, konstrukce a princip činnosti jednotlivých komponentů
• součinnost komponentů v celém systému
• diagnostika komponentů a systémů na vozidle
• diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500 – 650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)
Literatura: Účastníci obdrží skripta s kostrou programu, do které si zanáší své poznatky.

Název: Tlumiče Bilstein – Technika podvozku. Na čem skutečně záleží

Datum: 15.04.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Moravská 2/964, 703 00 OSTRAVA – VÍTKOVICE

Datum: 16.04.2010 (pátek)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: školící místnost pobočky APM Automotive s.r.o., Škrobárenská 484/8, BRNO

Datum: 29.04.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: IHR Technika s.r.o., Boleslavská 902, 293 06 Kosmonosy

Přednáší: Lektor BILSTEIN pan Fleischhans jr.
Forma školení: seminář – teorie
Cíle školení: Seznámení se společností a její produkcí. Přehled jednotlivých řad tlumičů Bilstein, prodejní argumentace, rozdíly, výhody a nevýhody pro zákazníka.

Obsah a program školení:
1. Základy techniky podvozku
2. Konstrukce a funkce jednotlivých systémů tlumičů pérování / pružin
3. Vzájemné vazby tlumičů pérování a pružin s jinými díly podvozku
4. Vlivy defektních tlumičů pérování / pružin
5. Sortiment a specifické znalosti o produktech: o BILSTEIN B1 – BILSTEIN B16, Motosport, speciální aplikace 
6. Prodejní argumentace
7. Příklady z praxe

Literatura: Účastníci obdrží prezentaci a katalog

Název: Klimatizace vozidla č.2 – opravy systémů

Datum: 20.04.2010 (utorok)
Čas: 09:00 – 15:00
Místo: Bratislava – priestory APM

Datum: 21.04.2010 (streda)
Čas: 09:00 – 15:00
Místo: Zvolen – priestory APM

Datum: 22.04.2010 (štvrtok)
Čas: 09:00 – 15:00
Místo: Košice – Autoservis Bubo

Datum: 27.04.2010 (úterý) a 28.04.2010 (středa)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice 

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: ukázat účastníkům metodiku hledání závad systému klimatizace vozidla. Lokalizovat a správně definovat závadu, určit pravděpodobnou příčinu závady a jak se odstraní.

Obsah a program školení:
1. Zahájení, opakování hlavních bodů ze školení č.1
2. Těsnost soustavy
3. Čištění výparníků
4. Montáž spojek
5. Vyhledávání závad na automobilu
6. Kompresory
7. Závěr

Požadavky – účast (nebo základní znalost funkce klimatizace) na základním školení č.1
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník obdrží manuál, katalog a pomůcku pro diagnostiku pomocí tlaků. Posluchač může používat své zápisky při vyplňování testů.

Název: Klimatizace vozidla č.3 – Opravy a termodynamika

Datum: 17.04.2010 (sobota)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: školící místnost pobočky APM Automotive s.r.o., Škrobárenská 484/8, BRNO
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek – lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: školení je zaměřeno na zvládnutí metodiky hledání závad a obsluhy diagnostických přístrojů, na správný postup oprav systému a komponentů

Obsah a program školení:
1. Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
2. Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
3. Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
4. Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
5. Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
6. Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
7. Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
8. Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Požadavky – účastník má za sebou školení č.2 a jsou mu známé funkce klimatizace
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si osvědčení o účasti na školení.

Název: Logická diagnostika Start (LD Start)

Datum: 20.04.2010 (úterý)
Čas: 08:00 – 17:00 hod
Místo: Integrovaná střední škola automobilní BRNO, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
Přednáší: Jiří HAMPL
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíl školení: Naučíte se zde používat všechny dostupné a správné metody hledání závad a odnesete si cenné vědomosti o funkci některých el. systémů. Obsah školení je provázán případy z praxe. Každá z prezentovaných metod je ukázána na případu z praxe.

Obsah a program školení:
• Úvod do světa Logické diagnostiky
• Vývoj automobilové elektroniky
• Přehled a diagnostika elektronických systémů a jejich diagnostiky v automobilu 70. 80. 90. let
• Metody hledání závad na případech z praxe

Název: Logická diagnostika 0. Stupně – sériová diagnostika (LD 0)

Datum: 21.04.2010 (středa)
Čas: 8:00 – 17:00 hod
Místo: Integrovaná střední škola automobilní BRNO, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
Přednáší: Jiří HAMPL (FCD – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíl školení: Bez sériové diagnostiky nelze vyměňovat elektronické díly a efektivně hledat závady. Naučme se tedy správně a maximálně využívat možnosti komunikace s elektronickými systémy automobilu.

Obsah:
Úvodní školení logické diagnostiky je zaměřeno především na objasnění významu sériové diagnostiky, správného pochopení chybových hlášení, včetně příkladů možných rozdílů výkladů chybového hlášení různými diagnostickými přístroji, využití funkcí základního nastavení, diagnózy akčních členů, přizpůsobení, kódování a efektivního používání bloků naměřených hodnot včetně zpracování a analýzy grafu v programu EXCEL. Přiblížíme si pojem EOBD a vysvětlíme funkce adaptací směsi. Kurz bude zakončen praktickou částí. Hlavní myšlenkou logické diagnostiky je spojení sériové a paralelní diagnostiky s cílem co nejefektivnějšího využití pro nejpřesnější, nejjednodušší a nejrychlejší odhalení příčiny závady. Sériová diagnostika není dostatečně efektivní bez paralelní a naopak paralelní diagnostika není dostatečně efektivní bez sériové. Už dnes můžeme s určitostí říci, že se u nových systémů v moderních automobilech bez sériové diagnostiky neobejdeme.

Teorie
– význam a úkoly vnitřní diagnostiky
– identifikace řídící jednotky
– paměť závad, chybové hlášení, okolní podmínky
– různé interpretace přístrojů
– příklady chybových hlášení a skutečných příčin ? diagnóza akčních členů
– základní nastavení, kódování, přizpůsobení, login, readinesscode
– bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
– diagnostika EOBD
– adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní adaptace

Praxe
– Proveďte výpis paměti závad vlastním diagnostickým přístrojem a porovnejte s hlášením ostatních přístrojů. 
– Proveďte test akčních členů a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější. 
– Proveďte základní nastavení a vysvětlete, za jakých měřících podmínek je tato metoda nejúčinnější.
– Proveďte načtení bloku naměřených hodnot a vysvětlete, jak hodnoty využíváme pro diagnostiku.
– Proveďte změnu kódování Ř.J. a sledujte vliv na chybové hlášení.
– Proveďte další operace vlastní diagnostiky, které chcete vysvětlit.

Poznámka: Školení je prezentováno z důvodu jednoduchosti a přehlednosti a nejmenší pravděpodobnosti zanesení chyb v interpretaci překladem na originální značkové diagnostice VAS 5051 koncernu VW, která je také jednou z nejpropracovanějších. Jiné přístroje se mohou lišit prostředím. Diagnostika řídících jednotek jiných výrobců automobilů se může v některých funkcích lišit nebo jsou funkce jinak pojmenovány. Účastníci obdrží skripta s kostrou programu, Účastník kurzu si odnáší si certifikát o účasti na školení LD0.

Název: Prezentace Logické Diagnostiky z výběru skutečných příkladů na portálu FCD z praxe (LD A)

Datum: 22.04.2010 (čtvrtek)
Čas: 8:00 – 16:00 hod
Místo: Integrovaná střední škola automobilní BRNO, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
Přednáší: Jiří HAMPL (FCD – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíle školení: Výuka na příkladech je velmi živá, pestrá a posluchač je vtažen do děje. Pokud se zvolí správný příklad, můžeme si na něm vysvětlit jak pracuje systém a jak ho diagnostikovat a dokonce jakých chyb se vyvarovat.

Obsah a program školení
• Krátké seznámení s metodami hledání závad
• Postup při vysvětlování případů z praxe
• Charakteristika měřeného systému
• Projev a vznik závady
• Chybové kódy
• Postup diagnostiky
• Poslech závady, první úvahy
• Sériová diagnostika
• Paralelní diagnostika
• Možné příčiny závad před nasazením osciloskopu
• Provedení testu
• Oprava, kontrola funkce, sériová diagnostika
• Paralelní diagnostika po opravě

Závěr
• Úvaha nad postupem diagnostiky (alternativy, možné chyby)
• Zobecnění použitých diagnostických metod
• Základní funkce měřených komponentů

Poznámka: Účastníci obdrží skripta s kostrou programu. Jako bonus získáte CD s programem USBOscilloscope a soubory s naměřenými a popsanými průběhy.

Název: Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel (KV0)

Datum: 30.04.2010 (pátek)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 SUŠICE
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: Rozsah školení je na 8 vyučujících hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část
Cíle školení: Dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.
Určeno pro: Školení je určeno pro pracovníky firem, kteří už absolvovali systém školení na téma klimatizace, ale nebyli proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES, ale také pro pracovníky, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku nebo přímo vykonávají dílčí úkony ve smyslu výše uvedených nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Obsah a program školení:
1. Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
2. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
3. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
4. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
5. Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
6. Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
7. Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
8. Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
9. Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Poznámka: Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá zástupce společnosti APM Automotive, osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením. (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008)

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!