Přehled školení AutoPROFITEAM na měsíc listopad

25. října 2010, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. na měsíc listopad.

Název: Produktové školení – SPOJKY Valeo

Datum: 05.11.2010 (pátek)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: pobočka APM BRNO, Škrobárenská 484/8, 617 00 BRNO

Datum: 09.11.2010 (úterý)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: centrála APM Automotive s.r.o., Nádražní 104, 345 06 KDYNĚ

Datum: 12.11.2010 (pátek)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: Střední škola technická Most – Velebudice, Dělnická 21, 434 80 MOST

Přednáší: Milan ČEJKA z firmy Valeo Service Export
Forma školení: technická prezentace
Cíle školení: získat přehled v nabídce dvouhmotových setrvačníků, flexibilních setrvačníků a 4 dílných sad, účastník je teoreticky veden ke zvládnutí oprav základních mechanických poruch spojek, systematickému hledání příčin vzniku poruch. Použití zkušebního zařízení a speciálního nářadí a přípravků.
Počet účastníků: 12 – 20

Obsah a program školení:
1. Základní principy a funkce spojkových systémů
2. Technické vlastnosti a rozdíly
3. Analýza závad systému spojek
4. Diagnostika závad – přehled posouzení záruky
5. Montážní postupy pro různé typy spojek

Název: Klimatizace vozidla č.3 – Opravy a termodynamika

Datum: 10.11.2010 (středa)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: SOŠ a SOU Praha-Hostivař, PRACOVIŠTĚ: Dobronická 7, Praha 4 – Libuš

Datum: 11.11.2010 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova ulice 1338, PSČ 500 02, Hradec Králové

Datum: 16.11.2010 (úterý)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: pobočka APM Olomouc, Chválkovická 80/55, 779 00 Olomouc

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek – lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: školení je zaměřeno na zvládnutí metodiky hledání závad a obsluhy diagnostických přístrojů, na správný postup oprav systému a komponentů
Počet účastníků: 12

Obsah a program školení:
1. Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
2. Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
3. Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
4. Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
5. Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
6. Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
7. Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
8. Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Požadavky – účastník má za sebou školení č.2 a jsou mu známé funkce klimatizace
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si osvědčení o účasti na školení.

Název: Logická diagnostika 1 (LD 1): obecné základy dějů na osciloskopu

Datum: 22.11.2010 (pondělí)
Čas: 08:00 – 17:30 hod
Místo: Školící centrum FCD, Boleslavská 902, Kosmonosy
Přednáší: Jiří HAMPL (FDC – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie na učebně, praxe na dílně
Cíle školení: Seznámení s problematikou dynamické paralelní diagnostiky. Probírají se zde základní testy určené pro začátečníka, který si koupil osciloskop. V kurzu jsou probírány základy dějů v obvodu různých akčních členů s příklady častých závad tak, aby posluchač pochopil potřebné základy pro pozdější úvahy nad závadou. Výuka je založená na animaci děje v obvodu společně se zobrazením křivky oscilogramu.
Počet účastníků: 5 – 10

Obsah a program školení:
Teorie
* úvod, osciloskop a jeho efektivní využití
* základní test v obvodu s el.mag. ventilem
* test vstřikovacího ventilu a jeho obvodu
* test ukostření motoru (a dalších částí vozidla)
* test akumulátoru a jeho obvodu
* základy testu elektropneumatického převodníku ovládaného šířkou pulzu (střída)
* test těsnosti palivové soustavy
* test palivového čerpadla a jeho obvodu
* test znalostí s následnou konzultací

Praxe
testy pomocí osciloskopu
Proveďte následující testy pomocí osciloskopu a doplňte naměřené údaje do pracovního listu.
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte jedním měřením test akumulátoru, test komprese a ukostření motoru a karoserie
* 2-kanálovým osciloskopem proveďte analýzu vstřikovacího signálu
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte test mechaniky vstřikovacích ventilů
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte test palivového čerpadla

Název: EDC vozidlo III – Systémy vstřikování nafty Common Rail, Lucas-Delphi, Siemens, CR – Bosch EDC 16

Datum: 22.-24.11.2010 (pondělí až středa)
Začátek: 09:00 hod
Místo: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BOSCH, Dobronická 7, Praha 4 – Libuš, (objekt SOU automobil.Praha-Hostivař)
Přednáší: odborníci školícího střediska firmy Bosch
Forma školení: technický kurz
Cílem školení Seznámení se s funkcí, konstrukcí a principem činností systémů: Common Rail, Lucas-Delphi, CR – Bosch EDC 16.
Počet účastníků: max 16

Obsah a program školení:
* funkce, konstrukce a princip činnosti jednotlivých komponentů
* součinnost komponentů v celém systému
* diagnostika komponentů a systémů na vozidle
* diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS řady 500 – 650) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA 560, MOT 240/250, FSA 720/740, FSA 450)

Literatura: Účastníci obdrží skripta s kostrou programu, do které si zanáší své poznatky.

Název: Logická diagnostika 2 (LD 2): základní diagnostika zážehových motorů

Datum: 23.11.2010 (úterý)
Čas: 8:00 – 17:30 hod
Místo: Školící centrum FCD, Boleslavská 902, Kosmonosy
Přednáší: Jiří HAMPL (FDC – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teoretické školení, výklad
Cíle školení: Školení zabývající se převážně specifikami zážehových motorů – hlavně zapalovacích systémů, jejich druhů a typických vlastností vzhledem k diagnostice osciloskopem. Vedle zapalování je zde probírána důkladně tvorba směsi v částečných a výkonových režimech.
Počet účastníků: 14

Obsah a program školení:
Teorie:
* zapalování, základy
* vlivy na hodnotu zapalovacího napětí
* systémy s rozdělovačem, závady
* dvoujiskrové systémy, závady
* jednojiskrové systémy, závady
* lambda sonda skoková, základy, napojení
* lambda sonda skoková, volný potenciál, adaptace
* test lambda sondy skokové
* test katalyzátoru
* analýza válců – kyslíkové šoky
* lambda sonda širokopásmová, zapojení, test

Praxe – testy pomocí osciloskopu
* 4-kanálovým osciloskopem zjištění podmínek funkce zapalovacího trafa
* 2-kanálovým osciloskopem provádění analýz primárního obvodu
* zjištění minimální doby hoření jiskry
* analýza uzavřenosti regulační smyčky lambda regulace
* test lambda sondy

Předpoklady pro školení a literatura: PoznámkaÚčastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z naučené látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení LD2.
 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!