Přehled školení AutoPROFITEAM do března 2011

21. února 2011, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. do března 2011.

Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel (KV0)
Datum: 24.02.2011 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: SOŠ a SOU VLAŠIM, Čsl. Armády 1714, 258 01 VLAŠIM
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: Rozsah školení je na 8 vyučujících hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část
Cíle školení: Dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.
Určeno pro: Školení je určeno pro pracovníky firem, kteří už absolvovali systém školení na téma klimatizace, ale nebyli proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES, ale také pro pracovníky, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku nebo přímo vykonávají dílčí úkony ve smyslu výše uvedených nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Obsah a program školení:
1. Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
2. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
3. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
4. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
5. Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
6. Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
7. Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
8. Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
9. Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Poznámka Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá zástupce společnosti APM Automotive, osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením. (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008)

Název: Klimatizace vozidla č.1
Datum: 01.03.2011 (úterý)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: SPŠ dopravní Plzeň, pracoviště Plzeň – Křimice, Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice

Datum: 10.03.2011 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: pobočka APM Olomouc, Chválkovická 80/55, 779 00 Olomouc

Datum: 23.02.2011 (středa)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: Integrovaná střední škola technická BENEŠOV, Černoleská 1997, 256 01 Benešov

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: teoreticko praktické zaměstnání
Cíle školení: Zvládnout principy činnosti, zařazení typu a konstrukci klimatizace. Vyhledávání a odstraňování závad a plnění systému. Seznámení se s bezpečnostními předpisy při údržbě a opravách.

Obsah a program školení:
1. Principy klimatizace
2. Plnění mediem (plnění mediem a jejich přehled, výměna olejové náplně, tlaková zkouška systému)
3. Servis klimatizace (servisní intervaly a rozsah prací, kompletní čištění systému)
4. Diagnostika a opravy (zjištění úniku chladiva, diagnostika systémů, opravy klimatizačních výměníků, opravy a výroba hadic pro klimatizace)
5. Dodavatelé ND, přehled značek a výrobců systémů a komponentů
6. Zásady bezpečnosti práce a ochrany ovzduší při manipulaci s mediem a při opravách systému
7. Závěrečný test znalostí

Požadavky – Základní znalost funkce klimatizace dnešních vozidel
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – Účastník obdrží pracovní sešit. Posluchač můče používat své zápisky při vyplňování testů. Veškeré otázky k závěrečnému testu jsou obsaženy ve skriptech.

Klimatizace vozidla č.2 – opravy systémů
Datum: 15.03.2011 (úterý)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: SPŠ dopravní Plzeň, pracoviště Plzeň – Křimice, Průkopníků 290
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: ukázat účastníkům metodiku hledání závad systému klimatizace vozidla. Lokalizovat a správně definovat závadu, určit pravděpodobnou příčinu závady a jak se odstraní.

Obsah a program školení:
1. Zahájení, opakování hlavních bodů ze školení č.1
2. Těsnost soustavy
3. Čištění výparníků
4. Montáž spojek
5. Vyhledávání závad na automobilu
6. Kompresory
7. Závěr

Požadavky – účast (nebo základní znalost funkce klimatizace) na základním školení č.1
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník obdrží manuál, katalog a pomůcku pro diagnostiku pomocí tlaků. Posluchač může používat své zápisky při vyplňování testů.

Klimatizace vozidla č.3 – Opravy a termodynamika
Datum: 25.02.2011 (pátek)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova 1338, PSČ 500 02, Hradec Králové
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek – lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: školení je zaměřeno na zvládnutí metodiky hledání závad a obsluhy diagnostických přístrojů, na správný postup oprav systému a komponentů

Obsah a program školení:
1. Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
2. Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
3. Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
4. Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
5. Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
6. Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
7. Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
8. Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Technické školení SKF pro mechaniky
Datum: 02.03.2011 (středa)
Čas: 09:00 – 12:00
Místo: Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, 434 80 Most
Přednáší: Petr Tomáš Opletal, obchodně – technický zástupce VSM firmy SKF Ložiska, a.s.
Forma školení: technická prezentace
Cíle školení: získat přehled v produktové nabídce firmy SKF a orientaci v technických listech, doporučeních a montážních návodech
Obsah a program školení:
1. Přehled sad kolových ložisek, HBU 1 až 3, X – Tracker
2. Sady kladek pro rozvodový systém
3. Systém pohonu přídavných agregátů
4. Chladicí systém, vodní pumpy
5. Díly pohonu, spojková ložiska
6. Horní uložení tlumičů
7. Sady prachovek s dorazy tlumičů
8. Sortiment náhradních dílů pro nákladní automobily
9. Servisní produkty

Požadavky – účastník má za sebou školení č.2 a jsou mu známé funkce klimatizace
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si osvědčení o účasti na školení.

LD Start 1
Datum: 10.03.2011 (čtvrtek)
Čas: 08:00 – 17:00
Místo: Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
Přednáší: Jiří HAMPL, lektor od IHR Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíle školení: Školení pro velké skupiny účastníků, které informuje o vývoji motorové elektroniky a filosofii Logické Diagnostiky jako metody pro rychlé odhalování závad. Příklady využití veškerých dostupných metod, triků a zdrojů informací a s vyhodnocováním jejich výsledků.

Obsah a program školení:
Úvod do světa Logické diagnostiky
* Jsou nové automobily bezporuchové?
* Kam směřuje vývoj diagnostiky nových vozidel?
* Co je to Diagnostika el. systémů automobilu?
* Co je to Logická Diagnostika?

Vývoj automobilové elektroniky
* Proč byla dříve elektronika ve vozidlech jednodušší a dnes tak složitá a nepřístupná opravám svépomocí?
* Co vede výrobce k rozšiřování elektroniky ve vozidle?

Přehled a diagnostika elektronických systémů a jejich diagnostiky v automobilu 70. 80. 90. let
* Bezkontaktní zapalovací systém
* Mechanické vstřikování s elektronickou optimalizací
* Zapalování řízené mikroprocesorem
* Elektronické vstřikování
* Odvětrání palivové nádrže
* Hlavní rysy komunikace s ŘJ, diagnostika systému pomocí testeru
* Bezrozdělovačové zapalování
* Zpětné vedení výfukových zplodin EGR
* Řízení vznětového motoru EDC
* Přímé vstřikování Pumpe Düse
* Přímé vstřikování CommonRail
* Elektronická škrtící klapka
* EOBD
* Přímé vstřikování benzínu FSI
* Filtr pevných částic DPF
* Hybridní pohony
* Motorová elektronika ve vozidlech – 21. století, přehled, CAN-BUS

Metody hledání závad na případech z praxe
* Získání informací o případu
* Využití zkušeností s případem
* Lidské smysly
* Sériová diagnostika
* Paralelní diagnostika

Logická Diagnostika 0. stupně – sériová diagnostika (LD Start 2)
Datum: 11.03.2011 (pátek)
Čas: 08:00 – 17:00
Místo: Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
Přednáší: Jiří HAMPL, lektor od IHR Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cíle školení: Úvodní školení logické diagnostiky je zaměřeno především na objasnění významu sériové diagnostiky, správného pochopení chybových hlášení, včetně příkladů možných rozdílů výkladů chybového hlášení různými diagnostickými přístroji, využití funkcí základního nastavení bloků naměřených hodnot včetně zpracování a analýzy grafu v programu EXCEL. Přiblížíme si pojem EOBD a vysvětlíme funkce adaptací směsi. Kurz bude zakončen praktickou částí.

Obsah a program školení:
Hlavní myšlenkou logické diagnostiky je spojení sériové a paralelní diagnostiky s cílem co nejefektivnějšího využití pro nejpřesnější, nejjednodušší a nejrychlejší odhalení příčiny závady. Sériová diagnostika není dostatečně efektivní bez paralelní a naopak paralelní diagnostika není dostatečně efektivní bez sériové. Už dnes můžeme s určitostí říci, že se u nových systémů v moderních automobilech bez sériové diagnostiky neobejdeme. Školení je prezentováno z důvodu jednoduchosti a přehlednosti a nejmenší pravděpodobnosti zanesení chyb v interpretaci překladem na originální značkové diagnostice VAS 5051 koncernu VW, která je také jednou z nejpropracovanějších. Jiné přístroje se mohou lišit prostředím. Diagnostika řídících jednotek jiných výrobců automobilů se může v některých funkcích lišit nebo jsou funkce jinak pojmenovány.

TEORIE
* Význam vnitřní diagnostiky
* Úlohy vnitřní diagnostiky
* Identifikace řídící jednotky
* Paměť závad, chybové hlášení
* Paměť závad, okolní podmínky
* Různé interpretace přístrojů
* Příklady chybových hlášení a skutečných příčin
* Diagnóza akčních členů
* Základní nastavení
* Kódování
* Přizpůsobení
* Login
* Readinesscode
* Bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
* Diagnostika EOBD
* Adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní

PRAXE
* Ukázka nejzajímavějších testů, porovnávání jednotlivých diagnostických přístrojů.

1. stupeň – Brzdy Mechanik (BM 2)
Datum: 22.03.2011 (úterý)
Čas: 9:00 – 16:00 hod
Místo: Za mototechnou 971, Praha-Stodůlky
Školící středisko se nachází v areálu společnosti Avtoexport
Přednášející: specialisté firmy Continental Teves
Cíle kursu : Účastník kursu je veden ke zvládnutí oprav základních mechanických poruch Brzdových systémů, systematickému hledání příčin vzniku poruch, použití zkušebního zařízení a speciálního nářadí.

Obsah kursu:
* Technický vývoj Brzdových systémů
* Nové technologie Brzdových systémů
* Typy Hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
* Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy
* Správné odvzdušnění ABS systémů
* Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
* Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
* Brzdové destičky a obložení
* Správný výběr komponentů z katalogu
* Brzdový posilovač – Poruchy a jejich příčiny
* Speciální nářadí na Brzdové systémy a jeho použití
* Praktické ukázky na modelech, měření brzd na válcové stolici
* Měření brzd na válcové stolici
* Test a správné nastavení omezovače brzdného tlaku na zadní nápravě
* Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů

Literatura: Každý účastník kursu obdrží podkladové školící materiály cca 100 stran v českém jazyce.

Systémová diagnostika – FSI. Popis a diagnostika palivových systémů přímého vstřikování benzínu FSI/TSI (SD FSI)
Datum: 28.03.2011 (pondělí)
Čas: 08:00 – 16:30 hod
Místo:SOŠD a SOU Ostrava-Vítkovice, Moravská 2/964, 703 00 OSTRAVA – VÍTKOVICE
Přednáší: Jiří HAMPL, lektor od IHR Technika
Forma školení: teorie na učebně, praxe na dílně
Cílem školení Tento diagnostický trénink obsahuje informace potřebné pro vyhledávání závad v palivových systémech koncenru VW FSI od výrobců Bosch a Continental Siemens. Je určen pro začátečníky a pokročilé, kteří hledají jasné návody pro testování komponentů s praktickým využitím sériové a paralelní diagnostiky. Nechybí zde ani velmi důležité informace k funkci, pomocí názorných animací a obrázků. 

Obsah a program školení
* hlavní znaky přímého vstřikování, porovnání, výhody, nevýhody
* historie
* porovnání kroutících momentů
* palivová soustav obecně
* strategie vstřikování a řízení směsi u nepřeplňovaných motorů FSI
* činnost palivového a řídícího systému VW 1.6 a 2.0 FSI
* činnost vysokotlakého čerpadla
* test elektrického čerpadla v nádrži
* test snímačů tlaku
* test ventilu množství
* činnost vstřikovacích ventilů
* test vstřikovacích ventilů
* výfukový systém 1.6/2.0 FSI
* činnost širokopásmové lambda sondy (ŠLS)
* test širokopásmové lambda sondy (ŠLS)
* vybrané bloky naměřených hodnot a jejich tolerance
* motor 1.4 TSI
* palivový, nasávací a výfukový systém 1.4 TSI
* činnost vysokotlakého čerpadla 1.4 TSI
* test snímačů tlaku
* test ventilu množství
* test vstřikovacích ventilů
* další vybrané testy komponentů na motorech 1.2 TSI a 1.8 TFSI (klika x vačka, ventily množství, snímače tlaku, Frekvenční MAF, elektrické ovládání turbodmychladla, přestavování vačky)
* sériová diagnostika motorů 1.2 TSI a 1.8 TFSI
* motory FSI/TSI koncernu VW
* motory dalších značek
* praxe, provedení jednotlivých testů

Zakončení kurzu: Účastník kurzu si odnáší certifikát o účasti na školení. Pro trvalé uchování informací zůstávají absolventovi kurzu skripta a elektronická příloha "naměřeno na TEXVIK DS a MS" v podobě datových souborů pro program USBOscilloscope včetně popisu křivek.

Více na autoprofiteam.cz a apm.cz


 

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!