Školení pořádané firmou Auto Kelly – březen 2011

3. března 2011, 0:00

Přehled aktuálních školení pořádané firmou Auto Kelly v březnu 2011.

8.3.2011
KA01 – Klimatizace 1 – Školení k získání osvědčení pro práci se skleníkovými plyny
Praha

9.3.2011
KA01 – Klimatizace 1 – Školení k získání osvědčení pro práci se skleníkovými plyny
Brno

10.3.2011
MM01 – Vznětové motory 1 – Technické školení zaměřené na motory systému Pumpe Duse
Zábřeh

16.3.2011
KA03 – Klimatizace 2 – Rozšířené školení na klimatizace v praxí (použití, klimtest měření, vyplach.sady…)
Praha

17.3.2011
KA03 – Klimatizace 2 – Rozšířené školení na klimatizace v praxí (použití, klimtest měření, vyplach.sady…)
Brno

18.3.2011
MM11 – Automatické převodovky – Základní školení na utomatické převodovky
Praha

22.3.2011
PD03 – Pneuservis 2 – Pneuservis pro pokročilé – praxe, opravy pneu
Praha

23.3.2011
KA01 – Klimatizace 1 – Školení k získání osvědčení pro práci se skleníkovými plyny
Praha

24.3.2011
PD03 – Pneuservis 2 – Pneuservis pro pokročilé – praxe, opravy pneu
Praha

29.3.2011
KA03 – Klimatizace 2 – Rozšířené školení na klimatizace v praxí (použití, klimtest měření, vyplach.sady…)
Praha

31.3.2011
DE03 – Sériová diagnostika pro pokročilé 1 Universál – sériová diagnostika pro pokročilé, dohledávání závad
Praha

Klimatizace 1
Určeno: 

pro mechaniky autoservisů, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel a nejsou proškolení z Nařízení komise
(ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006.
Obsah školení:
• klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky, základní funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů
• základní znalosti o vlastnostech a používání fluorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel
• dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí dle nařízení (ES) č. 842/2006
• znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
• servis klimatizace
• obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
• zacházení s lahví pro chladivo
• zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované sklení motorových vozidel a jeho odpojení
• závěrečný test znalostí a vydání osvědčení o absolvování školení
Cíl školení:
Pokud účastník školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností, bude mu vydáno osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právních předpisů dle článku 2 nařízení komise (ES) č. 307/2008. Toto osvědčení opravňuje držitele k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací.
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie

Klimatizace 2
Určeno:

pro mechaniky autoservisů, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel a chtějí se více dozvědět v praxi o opravách klimatizačních systémů. Školení doporučujeme všem zákazníkům, kteří absolvovali Školení „Klimatizace 1 (KA01)“.
Obsah školení:
• diagnostika řídící jednotky klimatizace u vozidel koncernu VW • metody detekce úniku chladiva
• proplachování okruhu klimatizace
• kontrola a testování klimatizačního systému vozidla
• klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky, funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů
• nový plyn v klimatizacích vozidel
Cíl školení:
• jak opravovat a diagnostikovat klimatizační systémy
• prohloubení znalosti servisu klimatizace
• zvládnutí práce se servisním zařízením pro opravy a údržbu klimatizačních systému
• předvedení systému opravy klimatizačních trubek v praxi
• informace o novinkách v souvislosti s novým plynem v autoklimatizacích
Poznámka:
Školení je pokračováním semináře „Klimatizace 1“, ve kterém získáte osvědčení pro práci se skleníkovými plyny.
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Vznětové motory 1, Pumpe düse
Určeno:

pro automechaniky začátečníky a mírně pokročilé, kteří mají zájem o prohloubení znalostí o systémech vysokotlakého vstřikování nafty jednotkami čerpadlo – tryska a možnostech diagnostikování závad.
Obsah školení:
• konstrukce a funkce systému vstřikování čerpadlo-tryska
• soustava zásobování palivem, diagnostika závad
• funkce jednotek čerpadlo – tryska s elektromagnetickým ovládáním
• funkce jednotek čerpadlo – tryska s piezoelektrickým ovládáním
• diagnostika závad a montáž jednotek čerpadlo – tryska
• funkce a diagnostika závad snímačů
• filtry pevných částic (význam, snímače, regenerace)
Cíl školení:
• prohloubení znalostí o konstrukci a funkci systému vysokotlakého vstřikování nafty jednotkami čerpadlo – tryska
• získání přehledu o možnostech diagnostiky závad jednotlivých součástí systému
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Automatické převodovky
Určeno:

pro automechaniky, kteří se chtějí naučit a seznámit s funkcí automatických planetových převodovek.
Obsah školení:
• popis a funkce planetových převodovek
• popis a funkce hydrodynamického měniče
• popis jednotlivých typů planetových převodovek
• praktická část se bude provádět na typu převodovky 01V, která je použita ve vozech Audi, VW a Škoda.
Cíl školení:
• získání přehledu kritických míst při demontáži a montáži hydrodynamického měniče
• názorné kompletní rozebrání převodovky na prvosoučástky a její složení
• praktické předvedení měření opotřebení lamel
• prohloubení znalostí o nejběžnějších závadách z oblasti automatických převodovek
• zdokonalení se v postupu výměny oleje a filtru ATF
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Sériová diagnostika pro pokročilé 1
Určeno:

pro automechaniky, kteří již delší dobu pracují se sériovou diagnostikou, rozumějí dané problematice a chtějí využít sériovou diagnostiku nejen pro čtení paměti chyb, ale zejména pro testování komponentů. Využívejte proto základních nastavení, testu
akčních členů nebo speciálních testů pro cílené hledání závad ve všech možných systémech automobilu.
Obsah školení:
– Význam vnitřní diagnostiky
– Úlohy vnitřní diagnostiky
– Identifikace řídící jednotky
– Paměť závad, chybové hlášení
– Paměť závad, okolní podmínky
– Příklady chybových hlášení a skutečných příčin
– Diagnóza akčních členů
– Základní nastavení
– Kódování
– Login
– Readinesscode
– Bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
– Diagnostika EOBD
– Adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní
Cíl školení:
– správné pochopení chybových hlášení, včetně příkladů možných rozdílů výkladů chybového hlášení různými diagnostickými přístroji
– využití funkcí základního nastavení, diagnózy akčních členů, přizpůsobení, kódování a efektivního používání bloků naměřených hodnot včetně zpracování a analýzy grafu v programu EXCEL
– přiblížíme si pojem EOBD a vysvětlíme funkce adaptací směsi.
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Pneuservis 2
Určeno:

pro autoservisy zaměřené na údržbu, opravy a servis pneu pro osobní a lehká užitková vozidla. Doporučujeme také všem,
kteří s pneuservisem teprve začínají.
Obsah školení:
• opravy dušových a bezdušových pneumatik
• řešení případů závad pneumatik
• plnění pneumatik speciálními plyny
• elektronická kontrola tlaku pneumatik
• problematika protektorovaných pneumatik
• oprava a údržba podvozku
Cíl školení:
• zvládnutí montáže, demontáže, výběru a manipulace s pneumatikou
• správná obsluha pneuservisní techniky
• správné zacházení s pneumatikou
• předcházení mechanickým závadám, kontrola seřízení podvozku
• získání znalostí o pérování, vůli v nápravě, geometrií
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.00 hod., teorie a praxe

Účastníci odborných školení si budou moci za zvýhodněnou cenu pořídit vybrané položky nebo balíčky zboží, které s daným seminářem tématicky souvisí. V případě zájmu o více informací o pořádaných školeních, termínech konání a přihlášení na jednotlivá školení prosím kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nejbližší pobočku Auto Kelly.

Sledujte stránky www.autokelly.cz/skoleni pro aktuální informace a obsazenost jednotlivých kurzů.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte Jiřího Šedu, manažera služeb na tel. číslo: +420 725 305 880, nebo pište na: skoleni@autokelly.cz

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!