Popisy jednotlivých školení firmy Auto Kelly

17. března 2011, 0:00

Přinášíme Vám popis jednotlivých školení, které Vám nabízí firma Auto Kelly.

Klimatizace 1
Určeno:

pro mechaniky autoservisů, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel a nejsou proškolení z Nařízení komise
(ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006.
Obsah školení:
• klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky, základní funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů
• základní znalosti o vlastnostech a používání fluorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel
• dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí dle nařízení (ES) č. 842/2006
• znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
• servis klimatizace
• obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
• zacházení s lahví pro chladivo
• zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované sklení motorových vozidel a jeho odpojení
• závěrečný test znalostí a vydání osvědčení o absolvování školení
Cíl školení:
Pokud účastník školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností, bude mu vydáno osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právních předpisů dle článku 2 nařízení komise (ES) č. 307/2008. Toto osvědčení opravňuje držitele k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací.
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie

Klimatizace 2
Určeno:

pro mechaniky autoservisů, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel a chtějí se více dozvědět v praxi o opravách klimatizačních systémů. Školení doporučujeme všem zákazníkům, kteří absolvovali Školení „Klimatizace 1 (KA01)“.
Obsah školení:
• diagnostika řídící jednotky klimatizace u vozidel koncernu VW • metody detekce úniku chladiva
• proplachování okruhu klimatizace
• kontrola a testování klimatizačního systému vozidla
• klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky, funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů
• nový plyn v klimatizacích vozidel
Cíl školení:
• jak opravovat a diagnostikovat klimatizační systémy
• prohloubení znalosti servisu klimatizace
• zvládnutí práce se servisním zařízením pro opravy a údržbu klimatizačních systému
• předvedení systému opravy klimatizačních trubek v praxi
• informace o novinkách v souvislosti s novým plynem v autoklimatizacích
Poznámka:
Školení je pokračováním semináře „Klimatizace 1“, ve kterém získáte osvědčení pro práci se skleníkovými plyny.
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Vznětové motory 1, Pumpe düse
Určeno:

pro automechaniky začátečníky a mírně pokročilé, kteří mají zájem o prohloubení znalostí o systémech vysokotlakého vstřikování nafty jednotkami čerpadlo – tryska a možnostech diagnostikování závad.
Obsah školení:
• konstrukce a funkce systému vstřikování čerpadlo-tryska
• soustava zásobování palivem, diagnostika závad
• funkce jednotek čerpadlo – tryska s elektromagnetickým ovládáním
• funkce jednotek čerpadlo – tryska s piezoelektrickým ovládáním
• diagnostika závad a montáž jednotek čerpadlo – tryska
• funkce a diagnostika závad snímačů
• filtry pevných částic (význam, snímače, regenerace)
Cíl školení:
• prohloubení znalostí o konstrukci a funkci systému vysokotlakého vstřikování nafty jednotkami čerpadlo – tryska
• získání přehledu o možnostech diagnostiky závad jednotlivých součástí systému
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Automatické převodovky
Určeno:

pro automechaniky, kteří se chtějí naučit a seznámit s funkcí automatických planetových převodovek.
Obsah školení:
• popis a funkce planetových převodovek
• popis a funkce hydrodynamického měniče
• popis jednotlivých typů planetových převodovek
• praktická část se bude provádět na typu převodovky 01V, která je použita ve vozech Audi, VW a Škoda.
Cíl školení:
• získání přehledu kritických míst při demontáži a montáži hydrodynamického měniče
• názorné kompletní rozebrání převodovky na prvosoučástky a její složení
• praktické předvedení měření opotřebení lamel
• prohloubení znalostí o nejběžnějších závadách z oblasti automatických převodovek
• zdokonalení se v postupu výměny oleje a filtru ATF
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Úvod do sériové diagnostiky
Určeno:

pro automechaniky začátečníky, kteří již vlastní základní měřící a diagnostické zařízení a nejsou si jisti znalostmi o funkci motorových systémů a možnostech hledání závad. Zároveň je školení určeno i pro ty, kteří ještě žádné diagnostické zařízení
nevlastní.
Obsah školení:
• úvod do světa logické diagnostiky
• vývoj automobilové elektroniky
• přehled a diagnostika elektronických systémů a jejich diagnostiky v automobilu 70. let až po současnost
• bezkontaktní zapalovací systém
• mechanické vstřikování s elektronickou optimalizací
• zapalování řízené mikroprocesorem
• elektronické vstřikování
• zpětné vedení výfukových zplodin EGR
• řízení vznětového motoru EDC
• odvětrání palivové nádrže
• přímé vstřikování Pumpe Düse, CommonRail, FSI
• filtr pevných částic DPF
• hybridní pohony
Cíl školení:
• ukázat si metody vyhledávaní závad na příkladech z praxe
• získat znalosti o možnostech sériové diagnostiky s ŘJ
• získat znalosti o tom, jak jednotlivé řídicí systémy pracují, jak je správně identifikovat, jak nalézt pomocí diagnostických přístrojů příčiny jednotlivých závad
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie 

 Sériová diagnostika pro pokročilé 1
Určeno:

pro automechaniky, kteří již delší dobu pracují se sériovou diagnostikou, rozumějí dané problematice a chtějí využít sériovou diagnostiku nejen pro čtení paměti chyb, ale zejména pro testování komponentů. Využívejte proto základních nastavení, testu
akčních členů nebo speciálních testů pro cílené hledání závad ve všech možných systémech automobilu.
Obsah školení:
– Význam vnitřní diagnostiky
– Úlohy vnitřní diagnostiky
– Identifikace řídící jednotky
– Paměť závad, chybové hlášení
– Paměť závad, okolní podmínky
– Příklady chybových hlášení a skutečných příčin
– Diagnóza akčních členů
– Základní nastavení
– Kódování
– Login
– Readinesscode
– Bloky naměřených hodnot, parametry, příklady závad, analýza
– Diagnostika EOBD
– Adaptace – krátkodobá, dlouhodobá, aditivní, multiplikativní
Cíl školení:
– správné pochopení chybových hlášení, včetně příkladů možných rozdílů výkladů chybového hlášení různými diagnostickými přístroji
– využití funkcí základního nastavení, diagnózy akčních členů, přizpůsobení, kódování a efektivního používání bloků naměřených hodnot včetně zpracování a analýzy grafu v programu EXCEL
– přiblížíme si pojem EOBD a vysvětlíme funkce adaptací směsi.
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Sériová diagnostika pro pokročilé 2
Určeno:

pro pokročilé automechaniky a diagnostiky kteří chtějí více zdokonalit svoje znalosti v oblasti sériové diagnostiky na příkladech
z praxe. Vybrali jsme pro vás 10 nejnázornějších a nejpoučnějších diagnostických případů z praxe, které s vámi dopodrobna rozebereme. (také pro absolventy školení sér. diagnostiky DE1 a DE3)
Obsah školení:
• snímače otáček, synchronizace, snímače tlaku, adaptace směsi
• diagnostika dvouhmotnostního setrvačníku
• následky nekvalitní nafty
• diagnostika vadné kabeláže a odhalení defektní kostry
• diagnostika potenciometru
• elektromagnetické rušení řídící jednotky motoru
• postup při vysvětlování případů z praxe:
• charakteristika měřeného systému
• co budeme měřit ve vozidle za systém/y
• projev a vznik závady – co vše bychom se měli dozvědět od řidiče, který závadu reklamuje
• chybové kódy – přečtení paměti závad
• postup diagnostiky
• poslech závady, první úvahy a volba metody
• 100% využití sériové diagnostiky
• možné příčiny závad před nasazením osciloskopu
• 100% využití paralelní diagnostiky – provedení testu
• oprava
• kontrola správné funkce, sériová – paralelní diagnostika
Cíl školení:
• naučit se na příkladech z praxe jak se vyvarovat nejzávažnějším chybám, kterých se diagnostici často dopouštějí
• využití základních nastavení a testů akčních členů nebo speciálních testů pro cílené hledání závad ve všech možných systémech automobilu
• úvaha nad postupem diagnostiky (alternativy, možné chyby).
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

ATAL 1
Určeno:

pro automechaniky, kteří vlastní diagnostický přístroj od společnosti ATAL Tábor. Doporučujeme zejména těm zákazníkům,
kteří absolvovali nulté školení v Atalu nebo jsou dobře seznámeni s přístrojem, umí jej ovládat a rádi by si prohloubili své znalosti kolem problematiky sériové a paralelní diagnostiky.
Obsah školení:
Vysvětlení základních pojmů principu sériové a paralelní diagnostiky:
• základní elektrotechnické pojmy
• jaké komunikační protokoly se používají ve vozidlech
• osazení diagnostických zásuvek (příklady), umístění diagnostických zásuvek
• komunikace s řídící jednotkou (identifikace, vyčítání závad, skutečné hodnoty, test akčních členů…)
• paralelní diagnostika – využití
EOBD diagnostika:
– co je to EOBD diagnostika, její význam ve vozidle
– adaptační hodnoty
Cíl školení:
• správné pochopení chybových hlášení, včetně příkladů
• seznámení s měřením na vozidlech pomocí přístrojů Multi-Diag
• získat znalosti pro kódování klíčků, servisní intervaly
• schopnost samostatného odstranění závad pod dohledem školitelů
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie a praxe

Elektronika podvozku
Určeno:

pro automechaniky, kteří se chtějí více dozvědět o elektronických systémech podvozku včetně jejich funkcí (ABS, ESP, ASR, TPM, HHA, DSR, TSP, MSR……) zejména u koncernu VW.
Obsah školení:
• popis a funkce systémů elektroniky podvozku
• postupy měření a diagnostika systému podvozku
• elektronická parkovací brzda (postup výměny destiček)
• elektromechanické servořízení II. a III. generace
• typy snímačů a jejich popis
• Haldex I.,II. a IV. generace
Cíl školení:
• naučit se identifikovat vadný snímač otáček kol systému ABS (indukční a magnetorezistivní)
• ukázat si základní nastavení řídící jednotky
• pochopit jak a proč kódovat řídící jednotku
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.30 hod., teorie

Pneuservis 2
Určeno:

pro autoservisy zaměřené na údržbu, opravy a servis pneu pro osobní a lehká užitková vozidla. Doporučujeme také všem,
kteří s pneuservisem teprve začínají.
Obsah školení:
• opravy dušových a bezdušových pneumatik
• řešení případů závad pneumatik
• plnění pneumatik speciálními plyny
• elektronická kontrola tlaku pneumatik
• problematika protektorovaných pneumatik
• oprava a údržba podvozku
Cíl školení:
• zvládnutí montáže, demontáže, výběru a manipulace s pneumatikou
• správná obsluha pneuservisní techniky
• správné zacházení s pneumatikou
• předcházení mechanickým závadám, kontrola seřízení podvozku
• získání znalostí o pérování, vůli v nápravě, geometrií
Doba trvání:
1 den, 9.00 – 16.00 hod., teorie a praxe

Koncept ATE – Brzdy, mechanika, hydraulika (základ) 
Základní školení pro zájemce o koncept ATE Partner pořádanou ve spolupráci se školícím a informačním centrem společnosti Continental Teves, zřízenou a provozovanou společností Svoboda & Partner s.r.o. – autoAkademie
Proč školení absolvovat: 
Účastník kursu je veden ke zvládnutí oprav základních mechanických poruch brzdových systémů, systematickému hledání příčin vzniku poruch, použití zkušebního zařízení a speciálního nářadí. Každý účastník kursu obdrží podkladové školící materiály v českém jazyce. Účastníkům školení jsou vysvětleny výhody a základní podmínky spolupráce v konceptu ATE Partner.
Osnova školení:
1. Technický vývoj a nové technologie brzdových systémů
2. Typy hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
3. Brzdová kapalina a její použití pro různé brzdové systémy
4. Správné odvzdušnění ABS systémů
5. Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
6. Vibrace brzd, kmitání volantu, pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
7. Brzdové destičky a obložení, správný výběr komponentů z katalogu
8. Brzdový posilovač – poruchy a jejich příčiny
9. Speciální nářadí na brzdové systémy a jeho použití
10. Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů, specifické závady jednotlivých typů aut.
Organizační informace:
Čas: 9:00 – 17:00 včetně oběda
Místo: Svoboda & Partner s.r.o.
Školicí středisko ATE – autoAkademie Praha, Za Mototechnou 971, 155 00 Praha 5 Stodůlky
Cena: Tento seminář je pro všechny zájemce zdarma.
Přednášející: Zdeněk Rýc, školitel autoAkademie Praha

Koncept FERODO – brzdy specialista 
Základní školení pro zájemce o koncept FBS – Ferodo Brzdy Specialista pořádané ve spolupráci se společností Federal Mogul Friction Products ve školicím středisku Federal Mogul v Kostelci nad Orlicí.
Proč školení absolvovat:
Účastník kurzu získá informace důležité pro správnou volbu třecích materiálů brzdových desek, brzdové kapaliny a brzdových kotoučů a hydrauliky FERODO pro jakoukoli aplikaci, informace o příčinách poruch a jejich odstranění, ale i potřebné informace pro volbu správných testovacích pomůcek a přípravků. Účastníci školení obdrží podkladové školicí materiály v českém jazyce. Účastníkům školení jsou vysvětleny výhody a základní podmínky spolupráce v konceptu FERODO BRZDY
SPECIALISTA.
Osnova školení:
1/ Historie a technický vývoj brzdových soustav osobních automobilů.
2/ Testy a technické aspekty brzd a třecích materiálů pro OE vers. zákonné požadavky podle R90.
3/ Technické parametry a užitné vlastnosti brzdových desek Ferodo Premier, Ferodo SL, Ferodo DS Performance a Ferodo Racing vč. przdových desek pro motocykly. Správný výběr podle katalogů. Brzdové kotouče a hydraulika FERODO. Praktické ukázky jednotlivých výrobků.
5/ Brzdová kapalina a její aplikace pro různé brzdové systémy a způsoby testování.
6/ Možné závady brzdových desek a brzdových kotoučů a problematika vibrací brzd, kmitání volantu, pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění.
7/ Prohlídka výroby brzdových desek pro osobní automobily ve výrobním závodě FERODO.
8/ Úvod do brzdových systémů vč. ABS včetně výměny brzdové kapaliny a odvzdušnění brzdových systémů.
Organizační informace: 
Čas: 9:00 – 16:00
Místo konání: Školicí středisko Federal Mogul, Třída Rudé armády 1457, 517 41 Kostelec n. Orlicí
Cena: Tento seminář je pro všechny zájemce zdarma
Přednášející: František Kepka, technický manažer, FM; Bohuslav Novák, školitel

Účastníci odborných školení si budou moci za zvýhodněnou cenu pořídit vybrané položky nebo balíčky zboží, které s daným seminářem tématicky souvisí. V případě zájmu o více informací o pořádaných školeních, termínech konání a přihlášení na jednotlivá školení prosím kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nejbližší pobočku Auto Kelly.

Sledujte stránky autokelly.cz/skoleni pro aktuální informace a obsazenost jednotlivých kurzů.

Leták "Aktuální školení" ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte Jiřího Šedu, manažera služeb na tel. číslo: +420 725 305 880, nebo pište na: skoleni@autokelly.cz

Více na www.autokelly.cz/skoleni

 

 

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!