Popis školení firmy Trost Auto Service Technik II.

28. března 2011, 0:00

Přinášíme Vám popis jednotlivých školení firmy Trost Auto Service Technik.

Vstřikování Common Rail – Bosch
Cíl školení:

Pochopení funkce a regulace systému Common Rail. Využití diagnostiky k vyhledávání závad na systému Common Rail.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství se zaměřením na opravy motorů se systémem Common Rail.
Popis školení:
Základní rozdělení generací systémů, popis konstrukce, specifika a odlišnosti jednotlivých generací. Funkce jednotlivých součástí palivového systému systému, tvorba a regulace vysokého tlaku paliva, dávka a doprava paliva do válce. Popis signálů a regulací na systému CR. Kontrola správnosti funkce systému, časté závady a jejich odstranění. Základní informace o DPF – FAP.
Obsah:
• Popis komponent systému
• Popis činnosti a regulace systému
• Využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• Praktické ukázky měření na dílně
Upozornění:
• Doporučujeme absolvovat školení „Sériová, resp. Paralelní diagnostika“ pro získání znalostí o základních snímačích

Vstřikování Pumpe Düse (UIS)
Cíl školení:

Pochopení funkce a regulace systému PDE (UIS). Využití diagnostiky k vyhledávání závad na systému PDE (UIS).
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství se zaměřením na opravy motorů se systémem PDE (UIS).
Popis školení:
Konstrukce systému a její výhody a omezení. Funkce jednotlivých součástí palivového systému systému, tvorba a regulace vysokého tlaku paliva, dávka a doprava paliva do válce. Nastavení a montáž vstřikovačů, odlišnosti mezi výrobci a generacemi systémů PDE. Popis signálů a regulací na systému PDE. Základní informace o DPF.
Obsah:
• Popis komponent systému
• Popis činnosti a regulace systému
• Využití elektronických informačních systémů k diagnostice
• Praktické ukázky měření na dílně
Upozornění:
• Doporučujeme absolvovat školení „Sériová, resp. Paralelní diagnostika“ pro získání znalostí o základních snímačích

Přímé benzínové vstřikování
Cíl školení:

Seznámení se s moderním systémem přímého benzínového vstřikování, konstrukcí a řízením.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství.
Popis školení:
Pro stále přísnější emisní normy, požadavky na zvýšení výkonu při neustálém snižování spotřeby paliva bylo nutné vyvinout modernější systém vstřikování paliva. Přímé vstřikování benzínu je tou zatím poslední odpovědí. Školení seznámí posluchače s konstrukcí palivového systému, nízkotlakou dopravní větví, s vysokotlakým čerpadlem a rozvodem až k vstřikovacím tryskám. Dalším tématem je sání vzduchu a řízení tohoto celku. Posluchači se obeznámí s rozdíly řízení vstřikování a úpravou spalin oproti běžným systémům a též s vybranými součástkami konstrukčních celků.
Obsah:
• Proč přímé vstřikování?
• Zásadní rozdíly vstřikování
• Konstrukce palivového systému
• Konstrukce sání
• Úprava spalin
• Řízení celého systému
• Měření na dílně

Spojky osobních automobilů a jejich montáž
Cíl školení:
Prohloubení znalostí spojek, jejich montáží a zjištění příčin závad.
Cílová skupina:
Přijímací technici, mistři a mechanici autoservisů.
Popis školení:
Na školení Vás seznámíme s konstrukcí a popisem funkce dvouhmotového setrvačníku ZMS, samonastavitelné spojky SAC a centrálního vypínacího ložiska CSC . Představíme spojku DSG. Ukážeme si příčiny závad, montážní tipy a technická data pro tyto spojky.
Školitel:
p. Petr Palán ze společnosti Schaeffler Gruppe.
Obsah:
• Dvouhmotový setrvačník ZMS
• Samonastavitelná spojka SAC
• Centrální vypínací ložiska CSC
• Dvojité DSG spojky
• Montážní tipy pro ZMS a SAC spojky
• Technické informace

Spojka DSG
Cíl školení:

Pochopení principu funkce DSG spojky a její výměna.
Cílová skupina:
Přijímací technici, mistři a mechanici autoservisů.
Popis školení:
Seznámíme Vás s konstrukcí DSG spojky, její funkcí a výhodami. Probereme postup pro kontrolu spojky. V praxi si ukážeme správný postup montáže a její seřízení.
Školitel:
p. Petr Palán ze společnosti Schaeffler Gruppe.
Obsah:
• K onstrukce spojky DSG
• Popis součástí
• Funkce součástí
• Montáž DSG spojky v praxi
• S eřízení a nastavení DSG spojky pro její správnou funkci
• Diagnostika závad

Ložiska kol
Cíl školení:

Prohloubení znalostí ložisek kol a jejich správná montáž.
Cílová skupina:
Přijímací technici, mistři a mechanici autoservisů.
Popis školení:
Na školení Vás seznámíme s konstrukcí a popisem nejčastěji aplikovaných ložisek kol. Porovnáme konstrukce a jejich důvody pro aplikace na automobilech. V praxi si vyzkoušíme montáž různých ložisek kol. Ukážeme si nejčastější chyby při montáži.
Školitel:
p. Petr Palán ze společnosti Schaeffler Gruppe.
Obsah:
• Typy ložisek kol
• Popis ložisek a jejich rozdílné konstrukce dle generací
• S právná montáž ložisek 1. generace (dvouřadá)
• S právná montáž ložisek 2. generace (dvouřadé s integrovaným unašečem kola pro upevnění brzdového kotouče)
• Možnost montáže různých generací ložisek kol v praxi
• Ložisko kol s integrovaným ABS impulsním kroužkem

Brzdové systémy
Cíl školení:

Zopakování a prohloubení znalostí brzdových systémů.
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství, mechanici a přijímací technici.
Popis školení:
Na školení Vás seznámíme s konstrukcí a popisem funkce brzdových hydraulických systémů automobilů. Popíšeme si funkci jednotlivých brzdových komponentů. Upřesníme si správný postup při odvzdušňování brzd automobilů. Podíváme se na nejčastější závady brzd a jejich odstraňování.
Školitel:
p. Milan Kout, specialista na brzdové systémy, ze společnosti Robert BOSCH.
Obsah:
• Základy a principy funkce hydraulických brzd. systémů osobních vozů
• Konstrukce a popis funkce jednotlivých brzdových komponentů
• Zásady pro odvzdušňování běžných i elektronických brzdových systémů
• Tipy ze servisní praxe
• Vyhledání návodů pro servis a jiné technické informace

Elektronické brzdové systémy ABS/ASR/ ESP
Cíl školení:

Prohloubení znalostí elektronických brzdových systémů
Cílová skupina:
Pracovníci v autoopravárenství, mechanici a přijímací technici.
Popis školení:
Na školení Vás seznámíme s jízdní dynamikou automobilu. Popíšeme si funkci a přehled jednotlivých systémů. Konstrukci snímačů v elektronických systémech. V praxi si ukážeme diagnostiku těchto systémů pomocí KTS.
Školitel:
p. Milan Kout, specialista na brzdové systémy, ze společnosti Robert BOSCH.
Obsah:
• Jízdní dynamika automobilu (silové poměry na pneumatice, stáčivé momenty, atd.)
• ABS/ASR , ES P, APB přehled a funkce jednotlivých systémů
• Snímače v jednotlivých systémech
• Diagnostika pomocí KTS s využitím informačního systému ESI -Tronic – praktické ukázky

Technická Hotline 800 876 078
• Technická Hotline pro Partnery a Brand Partnery
• Poskytuje odbornou telefonickou pomoc při řešení technických problémů týkajících se konkrétní opravy vozidla v okamžiku potřeby této informace
• Dostupnost: pondělí až pátek 8.00 – 17.00 hod.
• Zelená linka 800 876 078 pouze pro registrované partnery
• K valifikovaní pracovníci technického oddělení
• Mnoholetá zkušenost z fungování v Německu
• Databáze informací
Postup při volání na hotlinku
1. Identifikace volajícího
Na Hotline se dovolá pouze konceptový partner z nahlášeného telefonního čísla. Zaregistrovat lze max. 3 telefonní čísla. Zákazník musí pro snadnější identifikaci nahlásit své zákaznické číslo.
2. Údaje o opravovaném vozidle
• V ýrobce vozidla
• Typ vozidla
• Rok výroby
• Kód motoru, případně typ a obsah
• VIN kód vozidla
3. Specifikace problému
• Kód a popis závady, případně i doplňující informace uváděné Vaším diagnostickým přístrojem
• Přesný popis požadovaných informací
4. Zpětná vazba
Po dokončení opravy prosíme o poskytnutí informace pracovníkům technické Hotline, zda rada vedla k úspěšnému vyřešení problému nebo v případě, že se tak nestalo, o informaci, jak jste postupovali s řešením problému. Každý případ je zaznamenáván do technické databáze Repnews. Ta tvoří základ pro informační systém, který následně využívají ostatní konceptoví partneři. I díky Vašim informacím tak dochází denně k rozšiřování technické databáze a to všem partnerům nabízí rychlejší a kvalitnější řešení konkrétních problémů.

Celý katalog školení ke stažení ZDE.

Více informací na www.trost.com.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!