Přehled školení AutoPROFITEAM duben 2011

4. dubna 2011, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. – duben 2011.

Logická diagnostika 1 (LD 1): obecné základy dějů na osciloskopu
Datum: 04.04.2011 (pondělí)
Čas: 08:00 – 17:00 hod
Místo: ISŠ automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
Přednáší: Jiří HAMPL (FDC – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie na učebně, praxe na dílně
Cíle školení: Seznámení s problematikou dynamické paralelní diagnostiky. Probírají se zde základní testy určené pro začátečníka, který si koupil osciloskop. V kurzu jsou probírány základy dějů v obvodu různých akčních členů s příklady častých závad tak, aby posluchač pochopil potřebné základy pro pozdější úvahy nad závadou. Výuka je založená na animaci děje v obvodu společně se zobrazením křivky oscilogramu.

Obsah a program školení:
Teorie
* úvod, osciloskop a jeho efektivní využití
* základní test v obvodu s el.mag. ventilem
* test vstřikovacího ventilu a jeho obvodu
* test ukostření motoru (a dalších částí vozidla)
* test akumulátoru a jeho obvodu
* základy testu elektropneumatického převodníku ovládaného šířkou pulzu (střída)
* test těsnosti palivové soustavy
* test palivového čerpadla a jeho obvodu
* test znalostí s následnou konzultací

Praxe – testy pomocí osciloskopu
Proveďte následující testy pomocí osciloskopu a doplňte naměřené údaje do pracovního listu.
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte jedním měřením test akumulátoru, test komprese a ukostření motoru a karoserie
* 2-kanálovým osciloskopem proveďte analýzu vstřikovacího signálu
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte test mechaniky vstřikovacích ventilů
* 4-kanálovým osciloskopem proveďte test palivového čerpadla

Logická diagnostika 2 (LD 2): základní diagnostika zážehových motorů
Datum: 05.05.2011 (úterý)
Čas: 8:00 – 17:00 hod
Místo: ISŠ automobilní Brno, Křižíkova 15, 612 00 BRNO
Přednáší: Jiří HAMPL (FDC – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teoretické školení, výklad
Cíle školení: Školení zabývající se převážně specifikami zážehových motorů – hlavně zapalovacích systémů, jejich druhů a typických vlastností vzhledem k diagnostice osciloskopem. Vedle zapalování je zde probírána důkladně tvorba směsi v částečných a výkonových režimech.

Obsah a program školení:
Teorie:
* zapalování, základy
* vlivy na hodnotu zapalovacího napětí
* systémy s rozdělovačem, závady
* dvoujiskrové systémy, závady
* jednojiskrové systémy, závady
* lambda sonda skoková, základy, napojení
* lambda sonda skoková, volný potenciál, adaptace
* test lambda sondy skokové
* test katalyzátoru
* analýza válců – kyslíkové šoky
* lambda sonda širokopásmová, zapojení, test

Praxe – testy pomocí osciloskopu
* 4-kanálovým osciloskopem zjištění podmínek funkce zapalovacího trafa
* 2-kanálovým osciloskopem provádění analýz primárního obvodu
* zjištění minimální doby hoření jiskry
* analýza uzavřenosti regulační smyčky lambda regulace
* test lambda sondy

Předpoklady pro školení a literatura:
Poznámka Účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z naučené látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení LD2.

Klimatizace vozidla č.3 – Opravy a termodynamika
Datum: 07.04.2011 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek – lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: školení je zaměřeno na zvládnutí metodiky hledání závad a obsluhy diagnostických přístrojů, na správný postup oprav systému a komponentů

Obsah a program školení:
1. Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
2. Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
3. Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
4. Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
5. Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
6. Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
7. Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
8. Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Požadavky – účastník má za sebou školení č.2 a jsou mu známé funkce klimatizace
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si osvědčení o účasti na školení.

Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel (KV0)
Datum: 14.04.2011 (čtvrtek)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: SOŠD a SOU Ostrava – Vítkovice, Moravská 2/964
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: Rozsah školení je na 8 vyučujících hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část
Cíle školení: Dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.
Určeno pro: Školení je určeno pro pracovníky firem, kteří už absolvovali systém školení na téma klimatizace, ale nebyli proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES, ale také pro pracovníky, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku nebo přímo vykonávají dílčí úkony ve smyslu výše uvedených nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Obsah a program školení:
1. Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
2. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
3. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
4. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
5. Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
6. Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
7. Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
8. Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
9. Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Poznámka: Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá zástupce společnosti APM Automotive, osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením. (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008)

Produktové školení – SPOJKY Valeo
Datum: 19.04.2011 (úterý)
Čas: 09:00 – 13:00
Místo: SPORTCENTRUM MRKÁČEK, Dolní 865, 373 72 LIŠOV
Přednáší: Milan ČEJKA z firmy Valeo Service Export
Forma školení: technická prezentace
Cena s DPH: 1 000,- Kč za osobu, zákazník APM Automotive 500,- Kč, člen AutoPROFITEAM 200,- Kč nebo 200 bodů (včetně oběda a malého občerstvení v hodnotě 150.-Kč)
Cíle školení: získat přehled v nabídce dvouhmotových setrvačníků, flexibilních setrvačníků a 4 dílných sad, účastník je teoreticky veden ke zvládnutí oprav základních mechanických poruch spojek, systematickému hledání příčin vzniku poruch. Použití zkušebního zařízení a speciálního nářadí a přípravků.

Obsah a program školení:
1. Základní principy a funkce spojkových systémů
2. Technické vlastnosti a rozdíly
3. Analýza závad systému spojek
4. Diagnostika závad – přehled posouzení záruky
5. Montážní postupy pro různé typy spojek

Více na autoprofiteam.cz.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!