Přehled školení AutoPROFITEAM pro leden 2012

29. prosince 2011, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. pro leden 2012.

Brzdy – seminář 2.3 – Elektrické základy v praxi na příkladu ATE / VDO
Datum: 10.01.-11.01.2012 (úterý-středa)
Čas: 09:00 – 17:00
Místo: Continental Automotive Czech Republic s. r. o. – Závod BDY II, Průmyslová 2299, 250 01 Brandýs nad Labem
Přednáší: p. Holger Dunzer ze společnosti Continental Teves Frankfurt, tlumočí p. Zdeněk Rýc
Forma školení: seminář, praktické práce

Cíle kursu:
• Základy měřící techniky a správná interpretace schémat zapojení
• Měření senzorů a jejich vyhodnocení
• Správné používání diagnostických přístrojů
• Bateriový management a interpretace chybových kódů / hlášení

Obsah kursu:
1. Orientace a pochopení schémat zapojení
2. Prohloubení znalostí základů techniky měřeni v praxi
3. Praktická cvičení při testování ATE a VDO senzorů
4. Využití a používání diagnostických zařízení
5. Interpretace výsledků měření a chybových kódů / hlášení
6. Bateriový management a jeho specifikace

BRZDY 2 – Mechanika a hydraulika
Datum: 20.01.2012 (pátek)
Čas: 09:00 – 14:30
Místo: Sportcentrum Mrkáček Lišov, Dolní 865, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Přednáší: Jiří Pospíšil – školitel AutoPROFITEAMu APM – Automotive
Forma školení: přednáška

Cíle školení:
Účastníci získají přehled pro správnou identifikaci brzdového systému zopakují si vyhledávání správných dílů, teoreticky se připraví k systematickému hledání příčin vzniku poruch a ke zvládnutí oprav brzdových systémů, získají přehled pro výběr zkušebního zařízení a speciálního nářadí pro opravu a seřízení brzdových systémů 

Obsah a program školení:
– Zahájení školení a prezence účastníků, obeznámení s obsahem a cílem školení. Seznámení se společností a lektorem, technickým zajištěním, harmonogramem a organizací průběhu školení v modulu Brzdy, seznámení s podmínkami vydání osvědčení
– Historie, mezinárodní předpisy, Pascalův zákon, kolové třecí brzdy
– Bubnové brzdy – konstrukce, typy
– Kotoučové brzdy – konstrukce, typy; Brzdové kotouče, brzdové obložení; Parkovací brzdy – konstrukce, typy
– Brzdové systémy – brzdové okruhy; Zařízení pro přenos sil – lanka, táhla, pedály, páky, brzdová vedení, hadicová brzdová vedení, pružná ocelová vedení
– Brzdová kapalina – požadavky na kvalitu, rozdělení podle norem; Posílení účinku brzd – podtlakové posilovače, hydraulické posilovače, elektrické posilování, brzdový asistent
– Regulační členy brzdových systémů – hlavní brzdový válec, brzdové válce kol, omezovače brzdového tlaku, zátěžové regulátory,
– Přehled systémů ABS; Katalogy a vyhledávání dílů
– Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku 

Systémy klimatizací vozidel (KV1), Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel (KV0)
Datum: 24.01.2012 (úterý)
Čas: 09:00 – 17:30
Místo: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, Jihlava
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: Rozsah školení je 8 vyučovacích hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část

Cíle školení:
Dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.
Určeno pro: Školení je určeno pro specialisty, kteří pracují s klimatizacemi, ale nemají proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES.

Obsah a program školení:
– Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
– Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů; Termodynamika chladiva R134a
– Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů, ventilů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení; plnění mediem, výměna olejové náplně a tlaková zkouška systému
– Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
– Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
– Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
– Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí
– Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů
– Zacházení s lahví pro chladivo
– Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku

Klimatizace vozidla č.2 – opravy systémů
Datum: 25.01.2012 (středa)
Čas: 09:00 – 16:00
Místo: APM Automotive s.r.o. pobočka BRNO, Škrobárenská 484/8, 617 00 Brno
Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce

Cíle školení:
Ukázat účastníkům metodiku hledání závad systému klimatizace vozidla. Lokalizovat a správně definovat závadu, určit pravděpodobnou příčinu závady a jak se odstraní.

Obsah a program školení:
– Opakování a prozkoušení ze základů činnosti klimatizace a rozdělení systémů
– Čištění výparníků a rozvodů vzduchu, seznámení s různými metodami a jejich rozbor
– Kontrola těsnosti soustav
– Montáž a opravy spojů v obvodech klimatizací
– Vyhledávání závad na automobilu, měření tlaků a teplot, bezpečnostní prvky klimatizace
– Kompresory – přehled a rozdělení, výrobci a značení; Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení

Požadavky – účast na základním školení č.1 nebo základní znalost funkce klimatizace
Zakončení kurz – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si osvědčení o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník obdrží manuál, katalog a pomůcku pro diagnostiku pomocí tlaků. Posluchač může používat své zápisky při vyplňování testů.

Více informací na autoprofiteam.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!