coraHB: Školení mechaniků systému klimatizace motorových vozidel

8. února 2015, 12:43

Školení je určeno pro mechaniky autoservisů, zabývající se servisem klimatizací motorových vozidel, kteří nejsou proškoleni z nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006.

Termín školení

Termín školení: 24.2.2015
Trvání: 09:00 – 16:00 (s pauzou na oběd)
Místo konání: coraHB, Masarykova 3580,
Havlíčkův Brod 58001
Kapacita školení: 16 osob
Přihláška na školení je závazná !
Přihlášku směřujte na svého obchodního
zástupce. V případě velkého zájmu bude školení opakováno v dalším termínu

 

Osnova školení

Princip klimatizace
Komponenty klimatizace
Spotřební materiál a údržba klimatizace
Termodynamika a základní diagnostika
Legislativa Evropské unie
Praktická část školení

Pokud absolvent na konci školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností nutných pro servis klimatizačních systémů motorových vozidel obsahujících fl uorované skleníkové plyny, bude mu vydáno osvědčení o odborném proškolení dle článku 2. nařízení komise (ES) č.307/2008.

Toto osvědčení opravňuje držitele k nákupu a provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací. Získané osvědčení se vydává na dobu neurčitou a je platné ve všech státech Evropské unie. Bez platného osvědčení od 1.1.2015 již není možné nakupovat náplně do klimatizací ani na autoklimatizacích provádět servis.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!