Výroba vozidel v ČR se oproti roku 2011 mírně snížila

14. ledna 2013, 0:00

V České republice bylo v roce 2012 vyrobeno celkem 1 181 257 motorových vozidel. Jedná se o druhou nejvyšší roční produkci motorových vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa. Dále bylo vyrobeno 19 476 přípojných vozidel.

„Český automobilový průmysl prokázal i ve složitých podmínkách roku 2012 svou konkurenční schopnost. Pokles celkové výroby vozidel oproti rekordnímu roku 2011 pouze o 1,64 % je možno v současné situaci na evropských trzích považovat za úspěch“, uvedl k dosaženým výsledkům prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.

Osobních automobilů bylo v r. 2012 na území ČR vyrobeno celkem 1.174.267 ks, což představuje pokles produkce o 1,73% oproti roku 2011. „Nutno připomenout, že výroba osobních automobilů se 9 let meziročně zvyšovala, jedná se tedy o první pokles produkce od roku 2003, který není nijak dramatický“, poznamenává dále prezident AutoSAP.

I přes uvedený pokles se jedná o druhou historicky nejvyšší výrobu osobních automobilů v ČR. Oproti roku 2010 byla výroba v roce 2012 vyšší o 9,51% a oproti roku 2003 se výroba osobních aut v ČR zvýšila více než 1,6 krát.

Vývoj v jednotlivých tuzemských automobilkách byl v uplynulém roce rozdílný, což se projevilo i na změně jejich podílu na produkci osobních automobilů. Podíl ŠKODA AUTO na celkové výrobě osobních automobilů v ČR dosáhl v roce 2012 hodnoty 55,89% (téměř stejný jako v roce 2011), podíl HMMC Nošovice činil 25,81% (o 4,79% více než v roce 2011) a v TPCA Czech se tento podíl snížil na 18,30% (o 4,35% méně).

U autobusů, kterých bylo v ČR v roce 2012 vyrobeno celkem 3.217 ks, se jedná o třetí nejvyšší produkci v historii ČR, více autobusů bylo vyrobeno jen v roce 2008 (3 496 ks) a v roce 2011 (3 562 ks). Oproti roku 2011 tedy došlo k poklesu výroby o 9,69%. Podíl dvou hlavních tuzemských výrobců (IVECO CR a SOR Libchavy) na celkové výrobě autobusů za rok 2012 se změnil jen nepatrně (u IVECO CR činil podíl 85,79%, to je o 2,36% více než v roce 2011 a u SOR Libchavy dosáhl 13,02%, což je oproti roku 2011 o 2,22% méně).

U nákladních vozidel došlo k nárůstu výroby v souhrnu o 11,67% a to především růstem produkce ve společnosti AVIA Ashok Leyland Motors. Oproti roku 2011 zvýšila tato firma výrobu o 59,67%. U druhého největšího domácího výrobce, firmy TATRA Kopřivnice, došlo k poklesu produkce. Celkem bylo v ČR za rok 2012 vyrobeno 1.454 ks nákladních automobilů.

K relativně vysokému nárůstu došlo u výroby motocyklů, kde firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem 2.319 strojů, což je o 100,78 % více než v roce 2011. Růst výroby u firmy JAWA Moto byl podchycen již třetím rokem za sebou.

Rovněž u velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo již druhým rokem k růstu výroby téměř o 40% (mezi roky 2011/2010 byl růst o 39,90% a mezi roky 2012/2011 nárůst o 39.35%). Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (PANAV a SCHWARZMÜLLER) v roce 2012 vyrobeno 1.505 ks vozidel daných kategorií. U firmy PANAV došlo oproti roku 2011 k růstu o 59,71% a u společnosti SCHWARZMÜLLER k nárůstu o 27,04%.

Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 17.971 ks, což je o 728 přívěsů méně než v roce 2011 (pokles produkce o 3,89%).

„Vzhledem k tomu, že evropský trh osobních automobilů i nákladních vozidel poklesl v roce 2012 o více než 7% a výhledy pro rok 2013 nejsou příliš optimistické, je logické, že letošní čísla o výrobě vozidel v ČR budou do jisté míry ovlivněna vývojem prodejů, především na trzích jednotlivých evropských zemí. Celková hospodářská situace v Evropě má samozřejmě dopad i na další průmyslové obory, takže předpokládám, že domácí automobilový průmysl se bude i nadále podílet zhruba 20 % na průmyslové produkci i exportu ČR“, uzavírá Ing. Martin Jahn.

Zdroj: Tisková zpráva Auto SAP

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!