SAP – Prodeje vozidel za leden v ČR

4. února 2010, 0:00

Podpůrná opatření v řadě zemí EU ovlivnila vývoj na trzích v roce 2009. V České republice nebyla sice žádná opatření pro podporu prodejů osobních automobilů zavedena, avšak

deformace trhu byla dána nemožností odpočtu DPH u osobních automobilů od listopadu roku 2004 (do té doby bylo možno odpočet DPH uplatnit u tzv. „montážních“ osobních automobilů). Tento abnormální stav byl napraven až od dubna 2009.

 

Z výše uvedeného důvodu se zatím jeví žádoucí provádět porovnání prvních registrací vozidel za dané období v delší časové řadě a v součtu za osobní automobily (včetně tzv. přestaveb na N1) a „skutečná“ malá užitková vozidla. Tento postup je v současné době zřejmě jediný možný způsob pro relevantní porovnání skutečného vývoje prodejů (prvních registrací) v kategorii osobních automobilů a malých užitkových vozidel.

Z diagramů (viz příloha) vyplývá, že prodeje osobních automobilů v ČR jsou za hodnocené období (leden 2010) mírně nad úrovní průměru za uplynulých 6 let (oproti tomuto průměru došlo k nárůstu o 2,93 %). Situace v kategorii malých užitkových automobilů je však mnohem více ovlivněna ekonomickou recesí, neboť podnikatelské subjekty zřejmě nadále šetří a odkládají nákupy nových vozidel. Oproti šestiletému průměru došlo k poklesu prodejů o 55,14 %. Tento pokles je zajímavě v relaci s poklesem prodejů nákladních vozidel, kde v porovnání roků 2009 / 2008 došlo k poklesu prodejů o 55,01 %.

Rovněž trh v řadě zemí Evropské unie nebyl v roce 2009 standardní. Vzhledem k tomu, že řada zemí EU zavedla v průběhu roku 2009 opatření k podpoře prodejů osobních automobilů, meziroční porovnání prodejů i za stejná období roku 2010 a 2009 bude vždy zkreslené. V současné době je proto rovněž nutno hodnotit vývoj prodejů v dlouhodobější časové řadě, resp. při těchto porovnáních vzít v úvahu logické navýšení prodejů vlivem podpůrných opatření oproti prodejům v době, kdy tato opatření nepůsobila. Např. ve Francii bylo z celkového množství 2 268 tis. prodaných vozů 550 až 600 tis. kusů dotováno tzv. „šrotovným“, v Německu to bylo podle údajů ACEA 1 300 až 1 400 tis. vozů (cca 35 % z celkových registrací), v Itálii cca 470 tis. ks a na Slovensku 39 275 ks. Bohužel přesná čísla s výjimkou Slovenska nejsou k dispozici.

Z diagramu (viz příloha) je jasně vidět dopad ekonomické recese (pokles „běžných“ prodejů mezi roky 2009 a 2008) a ovlivnění trhu tzv. „šrotovným“. Lze předpokládat, že zřejmě obdobný vývoj bude i v dalších zemích, kde opatření na podporu prodeje osobních automobilů byla či budou realizována.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!