Český automobilový průmysl si v roce 2012 vedl nad očekávání dobře

2. června 2013, 15:14

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) prezentovalo na své výroční tiskové konferenci souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2012. Rekordní tržby, poprvé přesahující 700 mld. Kč a řada dalších parametrů ukazují, že uplynulý rok byl pro autoprůmysl v ČR úspěšný.

Autoprůmysl dosáhl rekordních tržeb a stabilizoval počet zaměstnanců
Souhrnné tržby členských firem AutoSAP v roce 2012 dosáhly hodnoty 720,9 mld. Kč. Překonaly tak opět historický rekord. V porovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu o 6,4%. AutoSAP zároveň posílil své postavení v rámci ekonomiky České republiky, neboť jeho podíl na tržbách z průmyslové výroby ČR vzrostl z 18,9% v roce 2011 na 19,8% v roce 2012.

Připočteme-li i tržby firem, které nejsou členy AutoSAP, pak souhrnná produkce českého automobilového průmyslu v roce 2012 dosáhla téměř 840 mld. Kč. Tuzemský automobilový průmysl se tak podílel na tržbách z průmyslové činnosti 23% a přibližně 8% na HDP České republiky. 

„Loňské výsledky našeho automobilového průmyslu jsou nad očekávání dobré,“ konstatoval Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP a dodal: „Autoprůmysl zůstal i v roce 2012 motorem hospodářství České republiky. Avšak v druhé polovině roku, kdy se začaly objevovat signály ekonomické stagnace, bylo nutno přizpůsobit výkon reálné situaci. V celoročních výsledcích se to ale projevilo jen nepatrným poklesem produkce vozidel.“

Klíčový je pro český automobilový průmysl export. Vyváží přes 80% své produkce. V roce 2012 význam exportu ještě vzrostl. Jeho růstová dynamika byla vyšší než u tržeb z vlastní výroby. V porovnání s rokem předešlým se zvýšil o 8,5% a dosáhl rovněž historického maxima ve výši 595,0 mld. Kč. Podíl jen firem AutoSAP na souhrnném exportu České republiky v loňském roce vzrostl na 19,4%. Veškeré položky „automotive“, tedy včetně vývozu firem nezapojených do AutoSAP, se na českém exportu podílely více než 22%.  

Daří se diverzifikovat export do zemí mimo Evropskou unii. V této souvislosti Ing. Jahn upozornil: „Evropa sice zůstává naším nejdůležitějším zákazníkem, ale více než 35% nárůst vývozu do mimoevropských zemí je vynikající. Trhy v těchto zemích na rozdíl od Evropy rostou a toho musíme využít.“    

Příspěvek AutoSAP zahraničně obchodní bilanci ČR ve výši 354,5 mld. Kč je dalším historickým rekordem roku 2012. Již osm let automobilový průmysl udržuje saldo zahraničně obchodní bilance České republiky v kladných číslech. V loňském roce saldo ČR dosáhlo hodnoty +310,1 mld. Kč, avšak při absenci autoprůmyslu by činilo -44,4 mld. Kč.

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP se v letech 2011 a 2012 stabilizoval na úrovni cca 110.000 osob. Včetně nečlenských firem AutoSAP český autoprůmysl přímo zaměstnává cca 155.000 osob. V roce 2012 tak podíl autoprůmyslu na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech činil 11,3%, ale vytvořil 23,0% objemu průmyslové produkce.

Prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn k tomu dodává: „Se stejným počtem zaměstnanců jsme dvakrát výkonnější, než je celostátní průměr v ostatních průmyslových činnostech. Meziročně došlo ke zvýšení tržeb o více než 6 %. To je dalším důkazem stále rostoucí produktivity českého automobilového průmyslu.“

Průměrná měsíční mzda ve členských firmách AutoSAP meziročně vzrostla o 3,9%. Za rok 2012 činila 30.385 Kč. Dostala se tak o více než 21% nad celostátní průměr ČR. Již druhým rokem byla i dělnická průměrná mzda v autoprůmyslu mírně vyšší než celostátní průměr. Firmy autoprůmyslu poskytují ve většině krajů republiky svým zaměstnancům nadprůměrné finanční ohodnocení v porovnání s průměrnou mzdou v daném kraji.

AutoSAP naplňuje vizi: Česká republika – nejlepší místo pro automobilový průmysl
AutoSAP si v loňském roce stanovil svou vizi, poslání a hlavní cíle pro svou další činnost. Vize AutoSAP zní: Česká republika – nejlepší místo pro automobilový průmysl. Této vizi je podřízena veškerá činnost sdružení. Hlavní oblasti, na které se zaměřuje, jsou zejména podpora technického vzdělávání, hospodářská politika, zaměstnavatelské vztahy, legislativa a životní prostředí.      

„Naprostou prioritou je pro nás podpora technického vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Uvědomujeme si, že to je alfa a omega budoucí konkurenceschopnosti českého průmyslu a to nejen automobilového,“ uvedl Ing. Jahn.

Vzdělávání v technických oborech a rozvoj lidských zdrojů AutoSAP v roce 2012 podporoval v rámci projektů Auta nás baví, IQ Industry a AutoAdapt. V současnosti spolupracuje s MŠMT a SP ČR na projektu POSPOLU, jehož cílem je ověřit principy duálního vzdělávání. Na základě partnerství středních škol a firem si studenti technických oborů ve firmách prakticky vyzkoušejí, čemu se ve škole teoreticky naučili. Od září 2013 bude postupně nabíhat pilotní ověřování 25 vybraných partnerství škol a firem ve všech krajích republiky.

V oblasti hospodářské politiky a zaměstnavatelských vztahů AutoSAP úzce spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR. Udržuje velmi korektní vztahy i s Odborovým svazem KOVO. Cílem je společně se sociálními partnery zlepšovat obecně podnikatelské prostředí v České republice i konkrétními kroky pomáhat členům při podpoře prodeje a exportu. AutoSAP intenzivně podporuje výzkum, vývoj a inovace. Nejdůležitějším projektem byla Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“.

Ing. Jahn zdůraznil: „Pozici automobilového průmyslu v ČR udržíme jen tehdy, když udržíme krok se světovým výzkumem a vývojem a výsledky dokážeme skutečně realizovat v praxi. V projektu „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ jsme specifikovali trendy budoucího vývoje automobilového oboru i zcela konkrétní úkoly pro náš výzkum a vývoj.“

AutoSAP se silně angažuje v oblasti legislativy a životního prostředí. Spolupracuje se státní správou např. při přípravě legislativy pro obnovu vozového parku v ČR, v oblasti ekologické likvidace autovraků a podpory vozidel s alternativními pohony (zejména CNG), problematice čisté mobility a výroby, při přípravě pracovně-právní legislativy a je aktivní i v problematice bezpečnosti silničního provozu. 

Rok 2012: druhá nejvyšší výroba vozidel v historii
Rok 2012 zaznamenal druhou nejvyšší výrobu silničních vozidel v dějinách českých zemí, celkem se v ČR vyrobilo více než 1,2 milionů kusů.

„Jen vliv očekávané stagnace evropských trhů v posledních měsících roku zabránil překonání dalšího historického rekordu. Vzhledem k situaci v Evropě můžeme pokles výroby vozidel o pouhých 1,6 % proti rekordnímu roku 2011 považovat za úspěch“, okomentoval českou produkci Ing. Jahn.

Tradičně dominuje výroba osobních automobilů. Společně s odvozenými lehkými užitkovými vozy se jich vyrobilo více než 1,17 miliónu. Na této produkci se společnost Škoda Auto podílela 656.306 vozy, nošovický Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 303.035 vozy, TPCA Czech 214.915 vozy a malovýrobce sportovních vozů Kaipan 11 vozy.

Meziročně (2012/2011) se zvýšila výroba nákladních vozů, jednostopých a přípojných vozidel:
– Osobní automobily M1: 1.171.774 ks, pokles 1,7%
– Lehké užitkové vozy N1: 2.493 ks, pokles 7,3%
– Nákladní vozy N2 a N3: 1.499 ks, nárůst 15,1%
– Autobusy M2 a M3: 3.229 ks, pokles 9,4%
– Motocykly a mopedy L: 2.319 ks, nárůst 100,8%
– Přípojná vozidla O3 a O4: 1.505 ks, nárůst 39,4%
– Přípojná vozidla O1 a O2: 17.971 ks, pokles 3,9 %

Výroba silničních vozidel v České republice 2008 až 2012 (ks / rok)

rok 2008 2009 2010 2011 2012
kategorie vozidel          
osobní automobily M1 934.046 976.435 1.069.518 1.191.968 1.171.774
lehké užitkové vozy N1 6.288 2.650 2.745 3.013 2.493
nákladní vozy N2 a N3 2.737 1.091 1.410 1.302 1.499
autobusy M2 a M3 3.496 6.067 2.711 3.562 3.229
přípojná vozidla O3 a O4 2.424 761 772 1.080 1.505
přípojná vozidla O1 a O2 20.230 15.817 17.050 18.699 17.971
motocykly a mopedy 1.561 749 782 1.155 2.319
CELKEM 970.782 1.000.570 1.094.988 1.220.779 1.200.790


Dodavatelský sektor dynamicky rostl
Nedílnou a důležitou součástí českého automobilového průmyslu jsou výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel. Důkazem je jejich 45,9% podíl na celkových tržbách autoprůmyslu v roce 2012. Tržby dodavatelského sektoru meziročně vzrostly o téměř 7% na 330,5 mld. Kč. Výkony dodavatelů rostou již čtvrtým rokem. Přiblížily se tak hodnotám z roku 2007, nejúspěšnějšího roku před ekonomickou recesí.

Dodavatelé jsou i významným zaměstnavatelem. Zaměstnávají více než 73.000 osob, tj. dvě třetiny pracovníků automobilového průmyslu. Hlas dodavatelských firem je silný i v rámci AutoSAP. Tvoří převažující část členské základny – téměř 72% ze stávajících 149 firem zapojených do činnosti AutoSAP. 

Tisková zpráva Auto SAP

Související články

Trh osobních automobilů v Evropě naznačuje zlepšení
Trh osobních automobilů v Evropě naznačuje zlepšení

V zemích EU27 a EFTA bylo za leden až říjen roku 2013 poprvé zaregistrováno 10.385.061 ks nových osobních automobilů. Je to o 337.579 ks méně než za stejné období minulého roku. Pokles prvních registrací se od počátku 2. čtvrtletí 2013 snižuje. Za 1. čtvrtletí činil pokles ještě 9,70%, avšak za duben až říjen se snížil […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!