Pokles výroby vozidel v ČR se v 2. čtvrtletí snížil

18. července 2013, 14:57

V České republice bylo za 1. pololetí 2013 vyrobeno celkem 589.076 ks silničních vozidel, což oproti stejnému období roku 2012 představuje v souhrnu pokles výroby vozidel o 12,83%. Snížení výroby je však nižší než bylo vykázáno za 1. čtvrtletí, kdy činilo 17,90%.

Osobních automobilů bylo vyrobeno celkem 575.835 ks. Oproti údaji za 1. čtvrtletí, kdy byl zaznamenán pokles výroby o 18,14%, se vývoj v 2. čtvrtletí postupně zlepšoval a za 1. pololetí se celkový pokles výroby snížil na 13,09%. Porovnání mezi pololetími roku 2013 a 2012 je však do značné míry ovlivněno tím, že až do května 2012 docházelo v porovnání s rekordním rokem 2011 k růstu produkce.

K poklesu produkce mezi roky 2013 a 2012 došlo u všech tří automobilek (ŠKODA Auto, HMMC Nošovice a TPCA Kolín), jejich podíly na celkové produkci se však oproti konci roku 2012 změnily jen nepatrně. Podíl ŠKODA Auto na celkové výrobě osobních automobilů v ČR činí 55,07% (za rok 2012 to bylo 55,89%), u HMMC Nošovice je to 27,04% (za minulý rok 25,81%) a podíl TPCA Kolín činí 17,89% (vloni 18,30%).

K výraznému poklesu došlo u nákladních vozidel, kterých bylo v souhrnu vyrobeno o 47,41% méně než za 1. pololetí loňského roku.  Celkem byla vykázána výroba 386 ks nákladních automobilů, z toho 382 ks ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. (nárůst výroby u této značky činí více než 70%).

Dále bylo v ČR vyrobeno 1.423 autobusů, což představuje pokles o 3,66%. Rovněž v této kategorii vozidel se podíl dvou hlavních výrobců zásadním způsobem nemění (IVECO BUS cca 85% a SOR 13%).

Motocyklů bylo za 1. pololetí 2013 vyrobeno 839 ks, to je o 455 ks méně než ve stejném období roku 2012 (pokles výroby o 35,16%). Výroba motocyklů v ČR je představována značkou JAWA.

V kategorii velkých přípojných vozidel (kat. O3 a O4) byl v souhrnu zaznamenán pokles výroby o 17,36% (celkem bylo v daném období vyrobeno 652 přívěsů a návěsů). Na celkové produkci této kategorie vozidel se podílejí dva tuzemští výrobci – firma PANAV (s podílem přes 26% a firma SCHWARZMÜLLER (podíl téměř 74%).

Naopak ve výrobě přípojných vozidel kat. O1 a O2 došlo ke zvýšení produkce na 9.941 ks, což je o 11,31% více než v roce 2012. Tuto kategorii vozidel reprezentuje firma AGADOS.

Porovnání vývoje výroby – rok 2012/2011 a rok 2013/2012

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!