Průměrný věk osobních automobilů v ČR přesáhl hranici 14 let

26. července 2013, 11:24

Průměrný věk vozového parku osobních automobilů registrovaných v ČR se v průběhu 1. pololetí 2013 zvýšil a překročil hranici 14 let. Zhruba stejné průměrné stáří osobních automobilů bylo v roce 1995.

Dle údajů Centrálního registru vozidel bylo k 30. červnu 2013 v ČR registrováno celkem  4.755.644 osobních automobilů.  Za 1. pololetí roku 2013 se však průměrné stáří vozového parku osobních automobilů oproti konci roku 2012 zvýšilo na 14,06 roku. Je to poprvé od konce roku 1998, kdy průměrný věk osobních automobilů překročil hranici 14 let. Zhruba stejné průměrné stáří osobních automobilů bylo v roce 1995 (14,10 roku).

Stále roste podíl vozidel starších než 10 let, který ke konci 1. pololetí 2013 činil 61,71% (v konci roku 2012 to bylo „jen“ 60,96%), přičemž podíl vozidel ve věku nad 15 let se blíží 35%.  

Obdobná situace je též u vozového parku autobusů, kde průměrný věk 19.999 ks registrovaných autobusů dosáhl hodnoty 14,75 roku (ke konci roku 2012 to bylo 14,58 roku).

Stárne i většina ostatních kategorií vozidel. Malá užitková vozidla (kat. N1) již dosahují průměrného věku přes 10 let a nákladní automobily (kat. N2 a N3) jsou v průměrném věku 17,02 roku. Průměrný věk u traktorů se zvýšil na 30,4 roku. Nezměnilo se pouze průměrné stáří v ČR registrovaných motocyklů, které k 30.6.2013 činilo 31,65 roku.

Ani průměrný věk přípojných vozidel (přívěsů a návěsů) není příznivý. V souhrnu za všechny kategorie (O1 až O4) činí 20,46 roku. Oproti konci roku 2012 došlo i u této kategorie vozidel ke zvýšení průměrného stáří.

VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO VĚKU PARKU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ


STRUKTURA VOZOVÉHO PARKU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ DLE VĚKU
(porovnání k 30.6.2013 / k 31.12.2012)

Od roku 2008 se průměrný věk užitkových automobilů všech kategorií zvyšuje, u vozidel kat. N3 má růst průměrného stáří menší dynamiku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!