Průměrná mzda v autoprůmyslu přesahuje republikový průměr

17. března 2014, 10:26

Průměrná mzda celkem 108.968 pracovníků zaměstnaných ve firmách AutoSAP se v porovnání s rokem 2012 zvýšila o 3,5%.

Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2013 dosáhla hodnoty 31.282 Kč, což je o 1.061 Kč (o 3,51%) více než průměrná mzda vykázaná za rok 2012. Oproti porovnání mezi roky 2012 a 2011, kdy nárůst průměrné mzdy činil 3,34%, dosáhl tedy růst mezd přibližně stejné hodnoty. V kategorii „dělnických profesí“ (celkem 79.757 pracovníků) činila průměrná mzda 25.748 Kč.

Průměrná mzda ve firmách AutoSAP je téměř o 25% vyšší než je včera zveřejněná průměrná mzda za celou Českou republiku (25.128 Kč). I v dělnických profesích je tedy průměrná mzda již mírně nad úrovní celostátního průměru (o necelá 2,5%). Rovněž tak ve většině krajů přesahují mzdy ve firmách autoprůmyslu krajský průměr. Výjimkou je pouze Praha a Jihomoravský kraj.

Počet pracovníků ve firmách automobilového průmyslu (kmenových zaměstnanců) v konci roku 2013 dosáhl 108.968 osob, což je při přepočtu na současnou členskou základnu o 0,79% (o 868 osob) méně než v roce 2012. Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých firmách byl rozdílný a odvíjel se především od zakázkové náplně firem. V souhrnu za základní skupiny firem ale nedošlo k žádným dramatickým posunům. U výrobců vozidel (celkem 11 firem) se počet pracovníků snížil o necelé 2,2% (celkem 738 pracovníků) a u dodavatelů (105 firem) činil pokles 0,35% (255 pracovníků). Nárůst byl podchycen u účelových organizací (29 subjektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro automobilový průmysl), kde se počet zaměstnanců zvýšil o 4,50% (to je o 125 osob).

„Meziroční zvyšování počtu pracovníků ve  výzkumně vývojových organizacích automobilového průmyslu zaznamenáváme již od roku 2009. Tento trend je z pohledu dalšího rozvoje nutno nadále posilovat“, konstatoval prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.   
 

Tisková zpráva Auto SAP

Související články

V ČR je registrováno téměř 4,8 milionu osobních automobilů,  jejich průměrný věk je vyšší než v roce 1995
V ČR je registrováno téměř 4,8 milionu osobních automobilů, jejich průměrný věk je vyšší než v roce 1995

Průměrný věk vozového parku osobních automobilů registrovaných v ČR se v průběhu roku 2013 dále zvýšil a činí již 14,20 roku. Celkem bylo v ČR k datu 31.12.2013 registrováno 4.787.849 osobních automobilů. Průměrné stáří vozového parku osobních automobilů se za rok 2013 již přesáhlo hodnotu dosaženou v roce 1995 (14,10 roku) a v současné době […]

Výroba vozidel v ČR za 1. čtvrtletí oproti loňsku vzrostla
Výroba vozidel v ČR za 1. čtvrtletí oproti loňsku vzrostla

V České republice bylo za 1. čtvrtletí 2014 vyrobeno celkem 331.652 ks vozidel, což oproti stejnému období roku 2013 představuje v souhrnu nárůst produkce o 13,64%. OSOBNÍ AUTOMOBILY Osobních automobilů (OA) bylo vyrobeno celkem 324.082 ks. Při porovnání údajů za 1. čtvrtletí roku byl zaznamenán nárůst výroby oproti roku 2013 o 13,43% a ve srovnání […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!