Automobilový průmysl ČR v roce 2013 mírně posílil svou pozici

17. května 2014, 9:44

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na zasedání Rady ředitelů (Valné hromadě) dne 15. května 2014 v Brně zveřejnilo souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2013.

V roce 2013 vzrostly tržby firem AutoSAP oproti roku 2012 o 2,9% na celkem 741,9 miliardy Kč. Jelikož tržby z průmyslové produkce za celou ČR zaznamenaly růst o 1,4%, podíl firem AutoSAP na tržbách z průmyslové produkce se zvýšil na 20,1%. Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze uvést, že jeho podíl na průmyslové výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR se přiblížil hodnotě 23,5%.

dalších 32 firem = firmy mimo AutoSAP, které poskytly údaje za rok 2013 a 2012

Ještě větším tempem rostl vývoz firem automobilového průmyslu. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení exportu firem AutoSAP o 5,9% a podíl na celkovém exportu ČR dosáhl hodnoty 19,9%. V souhrnu za celý autoprůmysl ČR přesáhla celková hodnota exportu 730 miliard Kč. 

Podíl exportu na tržbách z průmyslové produkce u firem AutoSAP v posledních třech letech přesahoval 80%, v roce 2013 to bylo 84,9%

Je logické, že výše automobilového exportu má zásadní vliv na zahraničně obchodní bilanci České republiky. Ta za rok 2013 dosáhla kladného salda ve výši 350,5 miliardy Kč, k němuž automobilový průmysl přispěl částkou 388,9 miliardy Kč. Dovozy přímo do firem AutoSAP přitom činily 241,1 miliardy Kč, z toho 97,6% byly dovozy pro výrobní potřebu. Po odečtení dovozů všech vozidel do ČR (nových i ojetých) je příspěvek autoprůmyslu na hodnotě kolem 250 miliard Kč.

„Významný podíl na celkových výsledcích automobilového průmyslu má dodavatelský sektor. V roce 2013 byl u dodavatelů podchycen nárůst tržeb o 3,9% a růst exportu o 11,3%, tedy vyšší hodnoty než je automobilový průměr“, připomíná prezident AutoSAP Martin Jahn. Podíl dodavatelů na celkovém exportu firem AutoSAP v roce 2013 činil 42,3%, podíl na tržbách dosáhl hodnoty 46,3% a podíl na počtu zaměstnanců byl 67,0%.

Počet zaměstnanců ve firmách autoprůmyslu je v podstatě stabilní, u firem AutoSAP se pohybuje kolem 109.000 osob, celkově za celý český autoprůmysl tato hodnota osciluje kolem 150.000 přímo zaměstnaných osob. „Nutno zdůraznit, že automobilový průmysl se na celkovém počtu osob zaměstnaných v průmyslových činnostech podílí 11,2%, ale jeho podíl na průmyslové produkci je 23,5%. Z těchto dvou údajů jasně vyplývá, že produktivita práce v automobilovém průmyslu je zhruba 2x vyšší než v ostatních průmyslových odvětvích“, konstatuje prezident AutoSAP. 

Důležitý pro automobilový průmysl a jeho zaměstnance je též vývoj průměrných mezd, který je dlouhodobě v přiměřené relaci s růstem tržeb a růstem přidané hodnoty. Průměrná mzda v automobilovém průmyslu za rok 2013 vzrostla o 3,51% (ze ČR v podstatě bez nárůstu) a její hodnota je téměř 25% nad průměrnou mzdou v ČR. Rovněž u dělnických profesí přesahuje průměrná mzda celorepublikový průměr a to o 2,5%. 

Dle řady údajů a analýz se průmyslová výroba v ČR podílí na HDP zhruba 30 %. Automobilový průmysl se na průmyslové produkci v roce 2013 podílel cca 23%. Podíl automobilového průmyslu na celkovém HDP tak představuje cca 7%. Toto číslo potvrzují i naše, pouze hrubé odhady (neboť relevantní vstupní údaje nejsou ve všech parametrech k dispozici), určené jak produkční tak výdajovou metodou.

Související články

Sdružení automobilového průmyslu vyhodnotilo firmy roku 2013
Sdružení automobilového průmyslu vyhodnotilo firmy roku 2013

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na zasedání Rady ředitelů (Valné hromadě) dne 15. května 2014 vyhlásilo výsledky 16. ročníku soutěže „Podnik roku 2013 v českém automobilovém průmyslu“. V rámci AutoSAP proběhl již 16. ročník soutěže členských firem „Podnik roku v automobilovém průmyslu“. Posuzovaly se výsledky dosažené za rok 2013. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:     […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!