Průměrné stáří osobních automobilů ČR je nad úrovní roku 1995

, 14. července 2014, 11:23

K 31.12.2013 bylo v ČR registrováno celkem 4.787.849 ks osobních automobilů v průměrném stáří 14,20 roku. Oproti počátku roku 1993, kdy bylo v registru vozidel vedeno 2.610.297 ks osobních automobilů, se tedy počet osobních automobilů zvýšil více než 1,8 krát.

Za 1. pololetí roku 2014 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 152.959 ks osobních automobilů (94.058 nových a 58.901 ojetých z dovozu). Současně bylo z registru vyřazeno 81.381 ks osobních automobilů (58.405 zrušeno a 22.976 vyvezeno). Celkový počet v ČR registrovaných osobních automobilů se tak k 30.06.2014 může pohybovat na úrovni kolem 4.859.000 ks.

Za uvedené období, to je od počátku roku 1993 do 30.06.2014, bylo přitom v ČR poprvé zaregistrováno celkem 5.880.589 ks osobních automobilů, z toho 3.101.954 nových a 2.778.635 ojetých z dovozu. To by znamenalo, že od roku 1993 došlo zhruba 1,2 násobné obměně celého vozového parku osobních automobilů.

Tato „obměna“ se bohužel nijak neprojevila ve změně průměrného stáří vozového parku osobních automobilů. Průměrné stáří v pololetí 2014 je dokonce nad hodnotou z roku 1995.

Tento nepříznivý stav je dán zejména těmito faktory:
    • enormní dovoz ojetých osobních automobilů v letech 2005 až 2008, kdy podíl ojetých vozidel z dovozu byl vyšší než 50% prvních registrací;
    • nevyhovující věková struktura dovážených osobních automobilů (vysoký podíl vozidel ve věku nad 10 let), která se dále zhoršuje;
    • nedostatečná obměna vozového parku novými osobními automobily;
    • relativně nízký počet vyřazovaných starých, ekologicky a bezpečnostně nevyhovujících vozidel.

Z dostupných údajů lze dovodit, že průměrný věk dovážených ojetých vozidel se pohyboval v rozmezí 8 až 9 let. Pokud by průměrné stáří dovážených vozidel bylo alespoň o 2 roky nižší, průměrné stáří vozového parku osobních automobilů by nyní činilo zhruba 13,3 roku.

Související články

Výroba silničních vozidel v ČR za 1. pololetí 2014 překročila hranici 650.000 ks
Výroba silničních vozidel v ČR za 1. pololetí 2014 překročila hranici 650.000 ks

V České republice bylo za 1. pololetí 2014 vyrobeno celkem 650 155 ks silničních vozidel, což oproti stejnému období roku 2013 představuje v souhrnu nárůst produkce o 10,4 %. OSOBNÍ AUTOMOBILY Osobních automobilů (OA) bylo vyrobeno celkem 634.913 ks. Při porovnání údajů za leden až červen byl zaznamenán nárůst výroby oproti roku 2013 o 10,26%. […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!