Průměrný věk osobních automobilů v ČR se přiblížil 14,5 roku

8. února 2015, 11:46

Průměrný věk vozového parku osobních automobilů registrovaných v ČR se v průběhu roku 2014 opět zvýšil a činí již 14,49 roku. Celkem bylo v ČR k datu 31. 12. 2014 registrováno 4.893.562 osobních automobilů, což je o 105.713 ks více než v konci roku 2013.

Vládním usnesením č. 819 z 9. listopadu 2011 k materiálu „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“ bylo mimo jiné uloženo ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem dopravy, Sdružením automobilového průmyslu a Svazem dovozců automobilů „monitorovat vývoj struktury vozového parku v České republice“. I přes pravidelné plnění toho úkolu však za uplynulé období k žádným pozitivním změnám ve struktuře vozového parku nedošlo.

Průměrné stáří vozového parku osobních automobilů v ČR ke konci roku 2014 dosáhlo 14,49 roku, což je absolutně nejvyšší hodnota od roku 1995. Přitom se dle dostupných statistik od počátku roku 1995 vozový park zvýšil o více než 1,92 milionu ks a v ČR se prodalo přes 3 mil. nových osobních automobilů. Vlivem dovozů ojetých vozidel v nevyhovující věkové struktuře (za období 1995 až 2014 dovezeno celkem téměř 2,64 mil. ks) a stále nízkému počtu vozidel ročně vyřazovaných z provozu, je celkový trend ve vývoji stáří vozového parku v časové řadě rostoucí.

U vozového parku autobusů je situace obdobná. Průměrný věk 19.889 ks registrovaných autobusů dosáhl v konci roku hodnoty 14,85 roku (ke konci roku 2013 to bylo 14,76 roku).

Stárne i většina ostatních kategorií vozidel. Malá užitkové automobily (kat. N1) již dosáhla průměrného věku 11,10 roku (oproti 10,47 roku v konci roku 2013), užitková vozidla kat. N2 mají průměrné stáří 19,83 roku a u vozidel kat. N3 to je 11,29 roku (u této kategorie však jako u jediné došlo oproti roku 2013 k mírnému snížení průměrného stáří). Průměrný věk u traktorů překročil hranici 31 let a průměrné stáří v ČR registrovaných motocyklů se zvýšilo a k 31. 12. 2014 činilo 32,33 roku.

Ani průměrný věk přípojných vozidel (přívěsů a návěsů) není příznivý. V souhrnu za všechny kategorie (O1 až O4) činí 20,98 roku (oproti 20,65 roku v konci roku 2013).

„Z uvedených čísel jasně vyplývá, že obměna vozového parku v ČR je v podstatě u všech kategorií vozidel dlouhodobě nedostatečná“, říká stručně k výše uvedenému prezident AutoSAP Martin Jahn a dodává: „Na základě negativního vývoje je však již třeba konečně přijímat konkrétní opatření, motivující občany k vyřazování přestárlých, ekologicky a bezpečnostně nevyhovujících vozidel z provozu“.

Prvním z takovýchto opatření je novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, platná od 1. 1. 2015. Ta mimo jiné řeší problematiku tzv. „polopřevodů“ vozidel. Tím by mohlo dojít ke snížení počtu vozidel vedených v Centrálním registru vozidel (zejména o ta vozidla, která možná již fyzicky ani neexistují). Je otázkou, jak se tyto administrativní úkony projeví na složení českého vozového parku v pololetí tohoto roku.

CELKOVÉ REGISTRACE A PRŮMĚRNÝ VĚK VOZIDEL v ČR

Oproti konci roku 2002 (za uplynulých 12 let) došlo u všech kategorií vozidel, s výjimkou užitkových automobilů kat. N3, ke zvýšení průměrného věku.

VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO VĚKU PARKU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Rozhodující vliv na snížení průměrného stáří vozového parku má zejména trvalé vyřazování starších aut z provozu. K tomu ve větším měřítku došlo v letech 1999 a 2000 (přechod na povinně smluvní pojištění). Další pokles věku se opět projevil v letech 2009 a 2010 (kampaň kanceláře pojistitelů, poplatky při první registraci a přeregistraci starších vozů).    

STRUKTURA VOZOVÉHO PARKU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ DLE VĚKU

Podíl vozidel starších než 10 let celkem = 63,28 % (v roce 2013 = 60,86 %)
Podíl vozidel do věku 5 let = 16,61 % (v roce 2013 = 17,61 %)

STRUKTURA VOZOVÉHO PARKU AUTOBUSŮ DLE VĚKU

Podíl vozidel starších než 10 let celkem = 54,04 % (v roce 2013 = 53,42 %)
Podíl vozidel do věku 5 let = 21,69 % (v roce 2013 = 23,58 %)

„Stárnutí“ malých užitkových vozidel od roku 2009 dáno umožněním odpočtu DPH pro firemní osobní automobily.

Související články

Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl rokem rekordů
Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl rokem rekordů

V České republice bylo v roce 2014 vyrobeno celkem 1.277.875 ks silničních vozidel, z toho 1.252.293 motorových a 25.582 přípojných. Jedná se o nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa. Výroba silničních vozidel v České republice 2014 / 2013 Dle údajů jednotlivých výrobců bylo v České republice za rok 2014 poprvé v historii vyrobeno […]

Světová výroba i prodeje vozidel v roce 2014 zaznamenaly růst Vývoj v jednotlivých regionech byl však rozdílný
Světová výroba i prodeje vozidel v roce 2014 zaznamenaly růst Vývoj v jednotlivých regionech byl však rozdílný

Mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA zveřejnila údaje o výrobě a prvních registracích (prodejích) nových motorových vozidel ve světě za minulý rok. V roce 2014 bylo vyrobeno celkem 89.747.430 ks motorových vozidel (tj. osobních automobilů, malých užitkových vozidel, nákladních vozů a autobusů), což je o 2,56% více než v roce 2013. Prodeje nových vozidel přitom celosvětově […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!