Seznam článků Tag - pracovni-odevy

Mewa: Nejdříve otestujte, pak objednejte

Pronájem pracovního oblečení pro zaměstnance je v mnoha podnicích atraktivnější alternativou k nakupování oděvů. Také Mewa nabízí zákazníkům „pronájem na zkoušku“. Zájemci si mohou vybrat dvě kolekce a deset produktů, které pak mají k dispozici po dobu dvanácti týdnů.

Bezpečně na pracovišti

V České republice došlo v minulém roce k více než 27.000 pracovním úrazům. Používání osobních ochranných pracovních prostředků může přispět k zabránění pracovním úrazům, popř. ke snížení nebezpečí zranění.

Ochranný oděv k použití na pracovištích vystavených teplu ve venkovních i vnitřních prostorách

Ať už při svařování nebo při práci ve slévárnách a hutích – horko představuje extrémní potenciální nebezpečí pro osoby pracující v průmyslu a provozující řemesla. Pokud jsou zaměstnanci při své činnosti vystaveni silnému účinku horka, létání jisker nebo kontaktu s plameny, potřebují spolehlivý ochranný oděv proti horku a plamenům. A ten obvykle vypadá jinak než […]