Příznaky poruch brzdového systému

30. května 2011, 0:00

Jedná se o typické příznaky, se kterými se může řidič setkat při poruše nebo v důsledku opotřebení brzd. V seznamu jsou uvedeny body, kterým je nutné věnovat pozornost.

Poznámka: některé z těchto příznaků mohou být vyvolány také závadou v systému pérování, v dílně je však nutné prověřit obojí.

VIBRACE VOLANTU

O CO SE JEDNÁ?
Volant se při brzdění chvěje. Volant během jízdy vozidla vibruje.
PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
Vibrace mohou být způsobeny chvěním brzd – brzdy se při styku obložení s kotoučem rozvybrují.
• Kotouč může mít po svém obvodu různou tloušťku.
• Kotouče se mohou v důsledku přehřátí deformovat.
POSTUP OPRAVY
Při tomto kolísání tloušťky kotouče je nutné tloušťku zkontrolovat po celém obvodu. V případě, že kotouč má různé tloušťky, je nutné vyměnit oba kotouče na nápravě. Poznámka: pouhá výměna kotoučů není nepostačující – současně je nutné vyměnit brzdové destičky, aby byl zajištěn maximální brzdný výkon.

HLUČNOST BRZD

O CO SE JEDNÁ?
Obvykle se jedná o pronikavý skřípot nebo hluk jako při obrušování.
PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
• Brzdové destičky se mohou opotřebit tak, že nosné desky začnou obrušovat kotouč nebo se začne obrušovat indikátor opotřebení destiček.
• Antihluková podložka (která pokrývá nosnou desku brzdové destičky) pravděpodobně chybí nebo je poškozená.
• Třmen vázne nebo se zasekává.
POSTUP OPRAVY
• Vyměňte brzdové destičky (a kotouče, jsou-li poškozeny).
• Proveďte opravu třmenu.

TÁHNUTÍ KE STRANĚ BĚHEM BRZDĚNÍ

O CO SE JEDNÁ?
Při sešlápnutí brzdy je patrné, že vozidlo táhne doleva nebo doprava. Poznámka: to se liší od vlivu nesprávné geometrie kol, kdy vozidlo za jízdy vždy táhne na stejnou stranu.
PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
• Brzdové destičky byly na jedné straně znečištěny olejem nebo mazivem a tím ztratily brzdnou účinnost.
• Třmen může váznout nebo se zasekávat – brzdové destičky na této straně nezajišťují dostatečný brzdný účinek.
POSTUP OPRAVY
• Brzdové destičky zkontrolujte a případně je vyměňte (vždy vyměňte obě strany)
• Ověřte volný chod třmenu a v případě potřeby proveďte jeho opravu.

DLOUHÝ ZDVIH / HOUBOVITÝ ODPOR PEDÁLU

O CO SE JEDNÁ?
Jedná se o pocit, kdy pro dosažení žádaného zpomalení musíte pedál poměrně výrazně sešlápnout, NEBO pedál po sešlápnutí vykazuje doslova houbovitý, tj. měkčí odpor než obvykle.
PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
• Pokud je vozidlo vybaveno bubnovou brzdou, brzdové čelisti jsou nesprávně seřízeny.
• Brzdová kapalina – v systému je přítomen vzduch, kapalina uniká nebo je ve špatném stavu.
• Snímač rozložení zatížení náprav nebo regulátor (ventil) brzdového tlaku se zaseknul.
• Brzdové hadice jsou netěsné nebo bobtnají.
POSTUP OPRAVY
• Seřiďte brzdové čelisti.
• Zkontrolujte kvalitu brzdové kapaliny, systém odvzdušněte; v případě potřeby vyměňte brzdovou kapalinu.
• Zkontrolujte těsnost hlavního brzdového válce a brzdových válců kol a případně je vyměňte.
• Zkontrolujte stav brzdových hadic, zda nevykazují netěsnost nebo „bobtnání“, v případě závad proveďte výměnu.

TUHÝ PEDÁL

O CO SE JEDNÁ?
Při sešlápnutí brzdového pedálu je patrná velmi malá „vůle“ v pedálu. Sešlápnutí je doslova tuhé.
PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
• Brzdové destičky jsou „sklovité“; třecí materiál ztratil brzdné vlastnosti a není schopen zvládat požadavky na brzdění.
• Třmen je zaseknutý, přitlačuje destičky k brzdovému kotouči.
• Posilovač brzd netěsní nebo vlivem špatného přívodu podtlaku vyvíjí nízkou sílu působící v brzdovém systému.
POSTUP OPRAVY
• Zkontrolujte povrch destiček, zda není sklovitý nebo jinak poškozený, případně destičky vyměňte.
• Proveďte opravu třmenu.
• Zkontrolujte posilovač brzd a případně jej vyměňte nebo opravte.

VYDŘENÍ POVRCHU KOTOUČE

O CO SE JEDNÁ?
Při prvním sešlápnutí pedálu brzdy (obvykle poté, co bylo vozidlo odstaveno) dochází k jeho obrušování.
PROČ K TOMU DOCHÁZÍ
Brzdový kotouč obvykle koroduje v zimě na solí posypaných silnicích nebo v přímořských oblastech. Kov v materiálu destičky zkoroduje a přilne ke kotouči – odstraňování koroze z kotouče je provázeno zvukem jako od drátěného kartáče.
POSTUP OPRAVY
Koroze se z kotouče obvykle odstraní po několikanásobném mírném sešlápnutí brzdy. Pokud je koroze rozsáhlá, je nutné vyměnit brzdové destičky a kotouče.

Materiál připravila firma Federal-Mogul.

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 23. května 2023, 20:25 0 0

Mám problém jiný. Po výměně kotoučů, brzdových destiček a trubek se na autě zhřejí brzdy tak že se samo zastaví. Po schládnutí auto normálně odtlačím a brzdy nekladou žádný odpor. Na zvedáku se kola točí krásně rukou. Ujedu pár kilometrů a brzdy se znovu zablokují a tak se mi to opakuje dokola.
Prosím o radu, jedná se o WV Caravelle, rok 2001
Díky
k.brousek@centrum.cz

Odpověď