Valeo Tech centre: Audi vlastní diagnostika

5. srpna 2011, 0:00

V popisu vozidla je popsán integrovaný diagnostický interface OBD s 61 kanály. Postup pro Audi A4, S4, S6, Cabriolet, A6 (95-97).

K provedení této operace nejsou potřebné žádné speciální nástroje. K provedení vlastní diagnostiky postupujte podle zde uvedených kroků:
1 Zapněte zapalování
2. Stiskněte tlačítko recyklování
3. Stiskněte tlačítko horního proudění vzduchu (šipka nahoru)

 

4. Ponechte tlačítka stisknuta, až se na displeji objeví: “1c”
5. Zvolte příslušný kanál stisknutím tlačítek “+” a “-“ a vyhledejte tak požadovaný kanál

6. Pro získání dalších informací v určitém kanále zvolte tento kanál a stiskněte tlačítko recyklování.

Pro zobrazení kódu poruchy stiskněte tlačítko recyklování při zobrazení “1c” na displeji.

Význam poruchových kódů je následující: 
02.1 Hlavní teplotní senzor v interiéru: trvale rozpojený okruh
02.2 Hlavní teplotní senzor v interiéru: trvale zkratovaný okruh
02.3 Hlavní teplotní senzor v interiéru: sporadicky otevřený okruh
02.4 Hlavní teplotní senzor v interiéru: sporadicky zkratovaný okruh
03.1 Teplotní senzor přístrojové desky: trvale rozpojený okruh
03.2 Teplotní senzor přístrojové desky: trvale zkratovaný okruh
03.3 Teplotní senzor přístrojové desky: sporadicky otevřený okruh
03.4 Teplotní senzor přístrojové desky: sporadicky zkratovaný okruh
04.1 Teplotní senzor nasávaného vzduchu: trvale rozpojený okruh
04.2 Teplotní senzor nasávaného vzduchu: trvale zkratovaný okruh
04.3 Teplotní senzor nasávaného vzduchu: sporadicky otevřený okruh
04.4 Teplotní senzor nasávaného vzduchu: sporadicky zkratovaný okruh
05.1 Teplotní senzor vnějšího vzduchu: trvale rozpojený okruh
05.2 Teplotní senzor vnějšího vzduchu: trvale zkratovaný okruh
05.3 Teplotní senzor vnějšího vzduchu: sporadicky otevřený okruh
05.4 Teplotní senzor vnějšího vzduchu: sporadicky zkratovaný okruh
06.1 Teplotní senzor kapalného chladiva: trvale rozpojený okruh
06.2 Teplotní senzor kapalného chladiva: trvale zkratovaný okruh
06.3 Teplotní senzor kapalného chladiva: sporadicky otevřený okruh
06.4 Teplotní senzor kapalného chladiva: sporadicky zkratovaný okruh
07.1 Teplotní senzor v kabině: trvale rozpojený okruh
07.2 Teplotní senzor v kabině: trvale zkratovaný okruh
07.3 Teplotní senzor v kabině: sporadicky otevřený okruh
07.4 Teplotní senzor v kabině: sporadicky zkratovaný okruh
08.1 Regulátor teploty potenciometr motoru klapky: trvale rozpojený okruh
08.2 Potenciometr motoru klapky teploty: trvale zkratovaný okruh
08.3 Potenciometr motoru klapky teploty: sporadicky otevřený okruh
08.4 Potenciometr motoru klapky teploty: sporadicky zkratovaný okruh
08.5 Klapka regulátoru teploty trvale blokována
08.6 Porucha potenciometru klapky motoru regulátoru teploty
08.7 Klapka regulátoru teploty sporadicky blokována
11.1 Centrální potenciometr motoru klapky: trvale rozpojený okruh
11.2 Centrální potenciometr motoru klapky: trvale zkratovaný okruh
11.3 Centrální potenciometr motoru klapky: sporadicky otevřený okruh
11.4 Centrální potenciometr motoru klapky: sporadicky zkratovaný okruh
11.5 Centrální klapka blokována
11.6 Porucha centrálního potenciometru klapky motoru
11.7 Sporadické blokování centrální klapky
13.1 Potenciometr motoru klapky nohy/sklo: trvale rozpojený okruh
13.2 Potenciometr motoru klapky nohy/sklo: trvale zkratovaný okruh
13.3 Potenciometr motoru klapky nohy/sklo: sporadicky otevřený okruh
13.4 Potenciometr motoru klapky nohy/sklo: sporadicky zkratovaný okruh
13.5 Klapka nohy/okno blokována
13.6 Porucha potenciometru motoru klapky nohy/sklo
13.7 Sporadické blokování klapky nohy/sklo
15.+ Nepoužito
17.0 Porucha rychlosti vozidla
18.1 Napětí ventilátoru HVAC: trvalá porucha
18.3 Napětí ventilátoru HVAC: sporadická porucha
20.1 Napětí kompresoru klimatizace: trvalá porucha
20.3 Napětí kompresoru klimatizace: sporadická porucha
22.1 Spínač vysokého tlaku: trvale rozpojený okruh
22.3 Spínač vysokého tlaku: sporadicky otevřený okruh
22.5 Řídicí jednotka tlaku klimatizace má trvale otevřený okruh
29.1 Hnací řemen má permanentní detekci prokluzu
29.2 Hnací řemen má permanentní detekci prokluzu
29.3 Hnací řemen má sporadickou detekci prokluzu
29.4 Hnací řemen má sporadickou detekci prokluzu

Materiál připravila firma Valeo.

www.valeoservice.com

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!