Valeo Tech centre: Mini – vlastní diagnostika

11. srpna 2011, 0:00

Popis vlastní diagnostiky u vozidel Mini.

Funkce vlastní diagnostiky má 3 provozní režimy:
1. Zobrazení kódu poruch
2. Vlastní kalibrace
3. Manuální test některých funkcí

 

Mini ovládací panel

Postup
K provedení funkcí diagnostiky zapněte zapalování a přidržte současně stisknuta tlačítka “OFF” a “-“. Na ovládacím panelu se objeví indikační proužek reprezentující režim č. 1 (čtení kódů závad). Pro pokračování v tomto režimu stiskněte tlačítko “AUTO”. Pro zvolení režimů č. 2 nebo č. 3 stiskněte tlačítko “OFF” tolikrát, až se objeví 2 proužky pro režim č. 2 nebo 3 proužky pro režim č. 3.
Pro zahájení zvoleného režimu stiskněte tlačítko “AUTO”. Pro ukončení režimu vlastní diagnostiky postačuje vypnout zapalování.

Režim č. 1: Načítání kódů závad
Kódy závad se čtou na displeji. Pokud v systému není žádná porucha, zobrazí se kód 00. Pokud je kód závady uložen do paměti, objeví se indikace “FF” následována 2 číslicemi.

Význam kódů poruch je následující:
00 Žádná porucha
01 Porucha senzoru slunečního světla
02 Porucha senzoru teploty v interiéru
03 Porucha senzoru teploty výparníku
04 Porucha napájení ovladače rozvodu vzduchu
05 Porucha napájení ovladače směšovacího ventilátoru
06 Porucha spínače ventilátoru “-“
07 Porucha spínače ventilátoru“+“
08 Porucha senzoru teploty ventilátoru pro interiér
09 Porucha ovladače rozvodu vzduchu
10 Porucha ovladače směšovacího ventilátoru

Režim č. 2: Vlastní kalibrace
Účelem vlastní kalibrace je korigovat pozici ovladačů rozdělení vzduchu a směšovacího ventilátoru tak, aby se zaručila jemná regulace teploty. Během vlastní kalibrace se provedou následující kroky:
– 2 krokové motorky se přemístí do své maximální a minimální polohy. Tyto 2 stavy se uloží do paměti řídící jednotky klimatizace “EEPROM”.
– Všechny LED se rozsvítí společně
– Proužky otáček ventilátoru na displeji se rozsvěcují jeden za druhým
– Na displeji se objeví indikace “CA”

Režim č. 3: Manuální režim
V tomto režimu lze manuálně ovládat následující funkce: ventilátor, rozdělení vzduchu, recirkulace, odmlžení čelního skla, zapnutí klimatizace, vypnutí klimatizace a nastavení teploty. Pokud s ventilátorem pracuje současně motor, lze ovládat klimatizaci manuálně tlačítkem “A/C”. V tomto režimu nejsou v provozu funkce “AUTO”, “OFF” a “Demist” (odmlžit).

Materiál připravila firma Valeo.

www.valeoservice.com

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!