FILTRON: panelové filtry nové generace

12. ledna 2012, 0:00

Úlohou vzduchových filtrů je zadržení trvanlivých částic, jako je např. minerální prach, saze a organické úlomky a jejich částečné zbytky, které se vznášejí ve vzduchu a jsou pohlcovány motorem.

Úspěšně uskutečňované pokroky v oblasti různorodých konstrukcí filtrů a používaných filtračních materiálů způsobují to, že současně vyráběné vzduchové filtry získávají filtrační zádržnou účinnost znečištění na úrovni 99,9% pro částice, mající velikost jenom několik mikrometrů. Majíc na zřeteli skutečnost, že motory spotřebují během provozu velké množství vzduchu (průměrně asi 10 m³ vzduchu na 1 litr paliva) neobvykle důležitým parametrem je účinnost a správné působení filtru při minimálních průtocích odporu. Díky právě takovým vlastnostem je možné prodloužit období mezi výměnou filtrů. Vzduchové filtry současně používané v motorizaci mají různorodou konstrukci a zhotovené jsou z různých, optimálně zvolených materiálů. Všechny filtry tohoto typu se skládají z rozebírané výztuže a vyměnitelné filtrační vložky viz. konstrukce, zobrazená na obrázku číslo 1.

Filtrační měch (filtrační vložka) zhotovený ze sacího filtračního papíru je impregnován pryskyřicí, a následovně je tvarován právě v průběhu vyhřívání v pecích, kde dochází k vulkanizaci zmíněné pryskyřice, tzv. zesítění. Aby byl zachován tvar záhybů, po procesu formování je nakládána na měch (filtrační vložku) vrstva taveného lepidla, které se hlavně skládá z polyesterů a polyamidů.

 

Obrázek č. 1. Schéma složení panelového vzduchového filtru:
filtrační přepážka – měch (měchová filtrační vložka), formovaný během procesu ztvárňování filtračního sacího papíru;
lepidlová vrstva zhotovená z termotaveného klihu kvůli zachování tvaru měchu (měchové filtrační vložky);
těsnění – polyuretanové těsnění, nakládané na měch (měchovou filtrační vložku)

Firma WIX-FILTRON Spol. s r.o. jako první na světě zpracovala metodu ztvárňování měchu (měchové filtrační vložky) využívajíc v tomto procesu zpěněné termotavené lepidlo, díky čemu spotřeba tohoto substrátu během výroby se značně zmenšila. Společnost uskutečnila projekt spolufinancovaný z evropských unijních fondů v rámci Operačního programu „Inovační hospodářství“, Priorita 4.4., jehož cílem je zprovoznění výroby panelových vzduchových filtrů o úplně nové kvalitě. Potvrzením inovace projektu je přihlášení patentu pro vynálezy, týkající se „Filtračního měchu (filtrační mechové vložky) určené pro filtry k očišťování vzduchu nebo kapaliny a využívání tohoto způsobu“. Číslo přihlášky je P.387709, a nejdůležitějším předmětným záměrem je výroba filtračních měchů, které jsou stabilizovány zpěněným lepidlem.

Je nutné zdůraznit, že zrealizovaný zmíněný projekt má rozhodně kladný vliv a také pozitivní dopad na vyvážený rozvoj, protože dovolil zmenšit působnost prováděné činnosti na životní prostředí. Projekt spočívá na zprovoznění zrobotizovaných výrobních linek filtrů. Jsou vybaveny spolehlivými automaty, které třídí prostředky pro různé druhy forem a tvarů, dále zadržují, vyrovnávají a odebírají filtry po provedeném procesu tvarování polyuretanového těsnění a také dva roboty ustříhávají nebo oddělují přebytečné technologické množství polyuretanových přídavků. Kromě toho linky jsou vybaveny aplikátory zpěněného termotaveného lepidla (extrudery) a pec přizpůsobenou k ztvarování sacího filtračního papíru.

Nově zavedené a vštípené technologie mají kladný dopad na životní prostředí, protože značně ovlivňují omezení počtu materiálů, používaných ve výrobě filtrů a také vzniklých výrobních odpadů. Kromě toho snížení počtu substrátů, týkajících se složení filtrů způsobuje snížení hmotnosti hotového finálního výrobku, díky čemu ve velké míře klesla hmotnost používaných (přepracovaných) filtrů, které podléhají utilizačním procedurám.

Důležitou součástí ne jenom z hlediska uživatele, ale i z hlediska životního prostředí je pozitivní vliv na účinnost a správné působení filtru během celého exploatačního a provozního období. Upevnění filtračního měchu (filtrační vložky) a také ujištění o nezměnitelné velikosti díky používání zpěněného lepidla zaručuje stejnoměrné, nepozměnitelné rozmístnění záhybů v každých provozních podmínkách, rovněž i tehdy, jestliže se vyskytuje velké zaprášení a vlhkost vzduchu. Nová konstrukce měchu (měchové filtrační vložky) znemožňuje efekt tzv. kolapsu (slepování) záhybů, díky čemu během celého provozního období účinnost filtru není omezena zmenšujícím se povrchem nebo plochou filtrace. Má to rozhodující vliv na složení palivové směsi dodávané do motoru vozidla (když je obohacena kyslíkem, tím je to lepší). S tím je spojena spotřeba paliva a stupeň rozpadu v spalovacím procesu vysokočásticových uhlovodíků (včetně automatických).

Na obalech filtrů bude zhotoven nápis: „PRO ECO Filters. Environmental Friendly Technology”, co by mělo zákazníka jednoznačně informovat o tom, že když kupuje tento výrobek, podporuje ochranu životního prostředí.

Seznam inovačních panelových vzduchových filtrů (včetně s jejich použitím), které jsou určené a zaváděné do výrobní činnosti v rámci projektu: ZDE

„Diverzifikace výroby s využitím inovační technologické výroby panelových vzduchových filtrů“. Zmíněný projekt je realizován díky spolufinancování z unijních evropských fondů v rámci Operačního programu „Inovační hospodářství“.

Související články

Nové webové stránky Filtron
Nové webové stránky Filtron

Firma WIX-FILTRON Sp. z o.o. spustila nové webové stránky. www.filtron.eu

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!