Brzdová poradna Federal-Mogul: 8. část – Měkký pedál brzdy

, 27. srpna 2012, 0:00

Za „měkký“ brzdový pedál bývá označován stav, kdy při sešlápnutí pedálu brzdy reagují pomalu a odpor pedálu je „houbovitý“ – měkčí, než by měl být, a pro zpomalení vozidla je zapotřebí nadměrná sila a nadměrný zdvih pedálu.

CO ZPŮSOBUJE HOUBOVITÝ ODPOR PEDÁLU A JAK SE PROVÁDÍ OPRAVA?

Vadné brzdové hadice mohou způsobit únik brzdové kapaliny nebo nabobtnání hadice samotné, což vede k nedostatečné odezvě brzdového pedálu.

1. STÁRNUTÍ
Během doby životnosti je brzdová hadice vystavena různým pracovním podmínkám, které mohou způsobovat snížení výkonu nebo stárnutí.

Brzdová hadice se skládá ze 3 částí: pláště z vulkanizované pryže, výztužného opletu z umělých vláken a vnitřní hadice z vulkanizované pryže.

 

A – Vnitřní pryžová hadice, B – První výztužný oplet, C – Druhý výztužný oplet, D – Plášť hadice

Proces stárnutí může na různé části hadice působit různě. Na plášť působí zejména vnější vlivy, například kapaliny, plyny a tepelné záření. Ke stárnutí přispívají také povětrnostní vlivy, zejména v zimě, kdy se ve velkém množství ošetřují komunikace slaným posypem. Výztuž z vláken může být ovlivněna tepelnou degradaci (nebo tepelným poškozením). Na vnitřní hadice může působit jak tepelná degradace, tak kontaktní degradace v důsledku chemické agresivity brzdové kapaliny.

Tepelné a chemické vlivy působící na vnitřní části brzdové hadice mohou mít za následek popraskání nebo oddělení, což znamená omezení proudění kapaliny a zhoršenou odezvu brzd.

2. NESPRÁVNÁ MONTÁŽ
Během instalace může snadno dojít k poškození hadice v důsledku různých okolností:

– Zkroucení
– Nucený ohyb hadice
– Kontakt vnějšího povrchu hadice s kapalinou, minerálním olejem nebo tukem
– Nesprávný utahovací moment – Kování je nutno dotáhnout na moment 13 až 20 Nm. Je-li hodnota momentu příliš vysoká nebo nízká, může dojít k poškození nebo únikům.
– Při montáži hadice zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu s díly řízení nebo brzdového systému – Přestože u vozidla na zvedáku se může ustavení jevit v pořádku, při spuštění na zem se může poloha změnit. Po spuštění vozidla vždy proveďte kontrolu ustavení hadice ještě jednou. Otočte volantem do krajní polohy (nalevo i napravo) a zkontrolujte, zde nedochází k jakémukoliv kontaktu.

JAK PŘEDCHÁZET SELHÁNÍ BRZDOVÝCH HADIC

1. STÁRNUTÍ
– U všech provozuschopných dopravních prostředků by kontrola pružných brzdových hadic měla být standardním postupem. Brzdové hadice jsou levné díly, mohou však mít vážný dopad na bezpečnost každého řidiče.
– Pro zajištění maximální účinnosti brzdového systému a zaručení základní bezpečnosti a spolehlivosti je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat stav pružných brzdových hadic, zejména z hlediska možného odření, proříznutí, celkového opotřebení a netěsností..
– Někteří výrobci automobilů doporučují výměnu hadic po 50.000 km nebo alespoň každých 5 let, hadice by se však měly kontrolovat při každém provádění servisu.

2. MONTÁŽ
– Při montáži je nutné se ujistit, že brzdové hadice nejsou příliš ohnuté nebo zkroucené.
– Při montáži dbejte také na správný utahovací moment.
– Po spuštění vozidla ze zvedáku nesmí nedojít ke kontaktu mezi hadicemi a díly brzdového systému.

3. VYBÍREJTE POUZE KVALITNÍ BRZDOVÉ HADICE, KTERÉ BY MĚLY VYKAZOVAT NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI:
– Vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám
– Vysoká odolnost proti náhlým změnám teploty
– Dobrá pružnost a dynamická odolnost
– Vysoká kompatibilita s brzdovými kapalinami používanými v příslušné aplikaci
– Nízká propustnost vlhkosti
– Nízká objemová roztažnost pod tlakem

Ferodo nabízí ucelenou řadu vysoce kvalitních brzdových hadic. Systém značení je FHY1234.

Připravila společnost Federal-Mogul.
www.myferodo.com

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!