Pružiny zavěšení v zimě

4. února 2013, 16:56

Jak jistě můžete všichni vidět, tak podmínky na našich silnicích jsou v současných zimních měsících díky sněhu velmi náročné jak pro řidiče, tak i pro jejich vozidla. Naši silničáři se snaží zajistit jejich sjízdnost užitím různých druhů posypu, což se jim někdy daří lépe, jindy hůře.

Jednou z nejběžnějších metod údržby silnic je posyp solí. Dle teploty se používá chlorid sodný cca do -5°C a nebo chlorid vápenatý při větším mrazu tedy okolo -15°C. Můžete se také setkat se solankou, což je roztok chloridu a vody. Fyzikální vlastnosti solí umožňují snížit bod mrazu vody, a tak v podstatě zabránit vytvoření ledu nebo rozpustit sníh. Čím vyšší je koncentrace solného roztoku, o to hlouběji leží bod jeho zmrznutí. Další metody údržby silnic je posyp inertním materiálem (písek), jenž zlepšuje přilnavost pneumatik na kluzkém povrchu (ujetý sníh, led).

Bohužel oba tyto posypové materiály mají negativní vedlejší účinky na podvozkové díly automobilu. Sůl velmi destruktivně působí na vozovku a na kovové díly vozidel. Dokonce i velmi kvalitní protikorozními nátěry podvozků a karosérií časem podléhají agresivnímu působení vody se solí. Písek zase proniká mezi všechny pohyblivé díly a způsobuje jejich urychlené opotřebení.

Druhým „zimním” faktorem negativně ovlivňujícím životnost vozidla je stav povrchu vozovek. Ještě v průběhu zimy nebo přímo po jejím skončení můžete na silnici objevit díry, které mráz vytvořil. Díry na silnici vznikají v důsledku pronikání vody do puklin v materiálu vozovky, a pokud teplota klesne pod nulu, voda zamrzá a způsobuje zvětšování puklin ve vozovce. Tímto způsobem vznikají tzv. „výmoly”, které mají podobu velkých děr ve vozovce. Navíc výmoly jsou často vyplněné vodou a řidič je může jednoduše přehlédnout.

Najetím kolem do takového výmolu způsobuje vznik velkých dynamických napětí a rázů, která mohou poškodit prvky odpružení a podvozku. Trpí zejména následující díly: tlumiče, pružiny, kulové čepy a jiné prvky závěsu kola, např. silentbloky, ložiska nebo ochranné prvky tlumičů. Proto je důležité, aby při návštěvě servisu (během pravidelné prohlídky nebo při příležitosti jiných oprav) byla provedená kontrola dílů podvozku a jejich poškození po náročném zimním provozu. Vhodnou příležitostí ke kontrole podvozku je výměna pneumatik ze zimních na letní. Uživatel vozidla může také sám požádat servis o takovou kontrolu.

Čemu věnovat pozornost při prohlídce? Jaká jsou typická poškození v zimním provozu?

Pružiny zavěšení a jejich prasknutí
Pro lepší přístup k podvozku je vhodné zvednout vozidlo a demontovat kola. Prvními díly, které kontrolujeme, jsou pružiny. Velké namáhání vznikne při vjetí kola do výmolu a tím může dojít až k prasknutí pružiny. Taková prasknutí vznikají nejčastěji v krajních závitech. Proto je třeba věnovat pozornost zejména koncům pružin. Koncové závity pružin se nachází v sedlech, pryžových polštářích nebo opěrných talířích. Tyto prvky mohou ztěžovat vizuální kontrolu. Například u mnoha vozidel se vzpěrami typu Mac Pherson je spodní závit pružiny uložen v opěrném talíři s ohnutým límcem. Konce pružin jsou většinou z výroby obrobené do roviny, proto zlomení konce pružiny může indikovat nerovné zakončení jejího drátu. Zlomení nebo trvalou deformaci pružiny můžete rovněž zjistit srovnáním světlé výšky vozidla na obou stranách. Takové měření má samozřejmě smysl, jen pokud auto stojí na vodorovném povrchu. Jak jsme už řekli, mají spodní opěrné talíře často okraje ohnuté nahoru (z důvodu lepší fixace pružiny). V takto vzniklé misce se hromadí směs vody, písku, soli a jiných nečistot. V misce bývá často otvor pro odvod vody, který je ale ucpaný nečistotami a voda nemá kam odtéci. Spodní závit pružiny pak pracuje v solně písčité lázni. Proto je nutné při kontrole stavu koncových závitů pružiny odstranit nečistoty a zprůchodnit otvory odvádějící vodu.

Pružiny zavěšení a koroze
Při kontrole je třeba rovněž kontrolovat korozi pružiny. Pokud ochranný lak, kterým je pružina chráněná z výroby, bude poškozený, tak pružinu napadne hloubková koroze. Ta zeslabí průměr drátu a pružina ztratí požadovanou tuhost a v krajním případě může vést k jejímu prasknutí. Poškození protikorozního ochranného nátěru může být také důsledkem montážních chyb popřípadě abrazivního působení písku. Během stlačování pružiny (propérování) koncové závity třou o její uložení (opěrné talíře, ložiska horního upevnění). Pokud se v těchto místech nachází písek, způsobuje otěr protikorozní vrstvy a materiálu pružiny. Přítomnost zrnek písku v těchto místech po zimním provozu není neobvyklý, avšak pokud jsou daná místa pískem hodně zasypaná, tak ve spojení s vodou a solí působí velmi destruktivně na okolní díly.

Dalšími díly, které je třeba zkontrolovat, jsou tlumiče a jejich ochranné prvky.

U tlumiče se kontroluje pístní tyč, a to zdali není mechanicky poškozená. Přítomnost hloubkové koroze na pístnici způsobuje poškození vícebřitého těsnění tlumiče a následné úniky oleje (popř. oleje a plynu) – tlumič tím ztrácí svoji účinnost. Nedostatečné tlumení je nebezpečné zejména na kluzké silnici a hlavně v případě vozidel vybavených protiblokovacím systémem (ABS). Pneumatika vozidla, která díky špatně fungujícímu tlumiči neustále odskakuje od vozovky, s ní ztrácí kontakt. Při brzdění velmi snadno dojde k zablokování kola, jež není v kontaktu s vozovkou a řídící jednotka ABS pak následně povolí brzdný tlak v systému a kolo dopadá na vozovku v téměř odbrzděném stavu. Důsledkem toho je výrazné prodloužení brzdné dráhy.

Poškozeným těsněním může do tlumiče vnikat voda. Pokud teplota klesne pod nulu, voda zamrzá a znemožňuje jakékoliv pružení. Důsledkem může být dokonce vytržení upevňovacích dílů podvozku, ke kterým je tlumič upevněn. Známé jsou i případy, kdy voda natekla do tlumiče a způsobila jeho roztržení.

Poškozením pístnice je možné předejít odpovídající péčí o stav prachovek a krytů tlumiče. Je třeba kontrolovat, zda kryty nejsou roztržené, manžety popraskané a dorazy tlumičů roztrhané. Jak ukazuje dílenská praxe, bývají dokonce v poměrně nových autech tyto ochranné prvky ve velmi špatném stavu, popř. vůbec neplní svoji funkci, protože se poškodily, nebo již dávno upadly. Za tento stav můžeme vinit i těžké zimní podmínky provozu na našich cestách.

Zjištění výše uvedených poškození jednotlivých dílů podvozku (tlumičů, pružin, ochranných sad) by mělo vézt k jejich okamžité výměně. Díky těžkým podmínkám na cestách v zimě lze odhalit závady na vozidle, které před tím nebyly známy. Včasné odhalení poškození dokáže snížit náklady na opravu (např. výměna jen ochranných prvků namísto celých tlumičů) a umožní bezpečné provozování vozidla. Proto KYB doporučuje pravidelné kontroly prvků podvozku a včasné odstraňování zjištěných závad.

Dodávané KYB kvalitní díly – pružiny KYB K-Flex, tlumiče KYB, ložiska horního uložení tlumiče KYB SMK nebo ochranné soupravy KYB PK mají kvalitu originálního vybavení. Pokud jsou namontované náležitě proškolenými mechaniky, obnoví plně provozní parametry vozidla.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!