Nové značení brzdových destiček a brzdových čelistí ATE

2. června 2014, 12:23

Nové značení brzdových destiček a brzdových čelistí ATE, značky koncernu Continental.

Již v průběhu roku 2013 začala společnost Continental používat novou technologii při výrobě brzdových destiček a brzdových čelistí u své značky ATE. Tím i v Evropě aktivně přispívá k ochraně životního prostředí, ačkoli je tento zákon platný pouze v USA.

S účinností od 01.01.2014 vstoupila v USA v platnost nová legislativní úprava, která stanovuje, jaké materiály se již nesmějí nadále používat při výrobě brzdových destiček. Tento nový zákon stanovuje nové podmínky pro ochranu potoků, řek a mořského prostředí. Jako jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí byla identifikována měď a její složky.

Měď má negativní toxický účinek nejenom na ryby, ale i na další živé organismy ve vodě. Z těchto důvodů, za účelem lepší ochrany fauny a flóry i pro snížení rozsáhlého procesu znečišťování vod, vstoupil v platnost tento nový tzv. "Lepší brzdový zákon – Better Brake Law". Tento nový zákon zavedl jako první stát Kalifornie a to s účinností od 01.01.2014, stát Washington tento zákon zavádí k 01.01.2015.

Tato nová legislativní úprava se zaměřuje hlavně na třecí materiály a reguluje především přípustné procento složek škodlivých životnímu prostředí na <0,1% hmotnosti.

Dotčenými látkami, včetně jejich chemických sloučenin v celkovém obsahu jsou kadmium, chrom (VI-), sůl, olovo, rtuť a azbestová vlákna (indikátor A).

Zákon v USA zpřísňuje veškeré podmínky i pro budoucnost. Od roku 2021 je zakázán prodej třecích materiálů, u kterých je obsah mědi >5% (indikátor B).

Od roku 2025 bude v USA povolen prodej třecích materiálů pouze tehdy, pokud obsah mědi bude odpovídat <0,5% hmotnosti (indikátor N).

Zákon rovněž stanovuje, jak přesnou musejí mít identifikaci samotné brzdové destičky a brzdové čelisti. Prodejní obal výrobku a výrobek samotný musejí být označeny zákonem definovaným značením. Musí být jednoznačně prokazatelné, že tento výrobek splňuje platné požadavky na ochranu životního prostředí a právní normy spojené s prodejem dílů s novým tzv. "Lepším brzdovým zákonem – Better Brake Law".

Štítek nebo samolepka na obalu výrobku musí obsahovat definovaný symbol listu (Leaf mark), který udává stupeň dosažených zákonných požadavků na ochranu životního prostředí. Samotný výrobek je tak přesně zařazen do dané kategorie indikátorů (A –> jeden list, B –> dva listy, N –> tři listy).

Tomuto zákonu však nepodléhají brzdové destičky a brzdové čelisti vyrobené do 31.12.2013. Toto "kódové" značení ochrany životního prostředí musí být použito i na výrobku samotném, včetně odpovídajících identifikátorů (A-B-N) a roku výroby.

Příklad značení ATE brzdového obložení: -> např. ATE XXXX GF A14

Příklad samolepky na obalu ATE brzdového obložení:


 

Související články

Jsou brzdové destičky ATE Ceramic stejné jako brzdové destičky Performance?
Jsou brzdové destičky ATE Ceramic stejné jako brzdové destičky Performance?

V žádném případě. Brzdové destičky ATE Ceramic nejsou brzdovými destičkami typu High Performance, nýbrž celá koncepce vývoje brzdových destiček ATE Ceramic byla zaměřena pro normální používání v běžném silničním provozu. Brzdové destičky z uhlíkových vláken (zesílený karbid křemíku) se nesmí zaměňovat s keramikou, která se používá především u tzv. kompozitních keramických brzdových kotoučů, používaných u […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!