Technické pokyny pro montáž KIT4P

8. dubna 2019, 14:17

KIT4P se snadno montuje. Montáž se provádí běžným způsobem a není zapotřebí speciálního nástroje. Provádí se standardním postupem, shodným s postupem výměny konvenční spojky.

Po demontáži převodovky z motoru

– Zkontrolujte těsnění klikové hřídele motoru a přesvědčte se, že setrvačník není znečištěn olejem
– Zkontrolujte stav drážek vstupní hřídele převodovky
– Zamezte rotaci setrvačníku před demontáží šroubů setrvačníku (1)
– Zkontrolujte těsnění vstupní hřídele převodovky
– Zkontrolujte ovládání spojky (povrch objímky ložiska, páku spojky, táhlo spojky a ovládaný spojkový válec) (2)

Upevnění setrvačníku ke klikové hřídeli

– Umístěte setrvačník na střed klikové hřídele
– Utáhněte šrouby postupem „do hvězdy“na požadovaný utahovací moment a úhel (3)

Technické pokyny pro montáž KIT4P

Příprava spojky pro montáž

– Naneste malé množství maziva (4) do drážek náboje, na vnitřní kroužek vypínacího ložiska a na kontakt s vidlicí, na objímku ložiska a kontaktní místa páky spojky.

Montáž spojky

– Umístěte lamelu nad setrvačník
– Umístěte kryt, vystřeďte ho pomocí čepů, utáhněte tři šrouby o 120° a použitím středicího přípravku zkontrolujte, že lamela zůstává na místě a je vystředěná
– Do kříže lehce dotáhněte všechny šrouby. Prsty membránové pružiny by se měly pohybovat co nejrovnoměrněji. Opakujte postup třikrát
– Momentovým klíčem dotáhněte všechny šrouby (6)
– Namontujte vypínací ložisko a objímku ložiska a přesvědčte se, že se pohybuje správně

Technické pokyny pro montáž KIT4P

Zpětná montáž převodovky

– Zkontrolujte kolíky na spojce
– Umístěte převodovku koaxiálně s klikovou hřídelí motoru a zajistěte hmotnost
převodovky vhodnými nástroji
– Nasuňte hřídel převodovky do náboje lamely a vyhněte se nárazům a nadměrné síle.
– Ujistěte se, že hmotnost převodovky během montáže není podpírána pouze lamelou
– Ověřte dokonalé spojení mezi převodovkou a blokem motoru, stejně jako správně nasazené středící kolíky
– Odpovídajícím utahovacím momentem upevněte převodovku k bloku motoru

Po montáži – kontrola správné funkce spojky

– Uvolněte a znovu sepněte spojku při každém převodovém stupni (8)
– Překontrolujte, zda nedochází k abnormálnímu hluku při zapínání a vypínání spojky
– Zkontrolujte, že při volnoběhu a během akcelerace na 4.000 otáček nejsou patrné
abnormální zvuky
– Překontrolujte, zda spojka při jízdě abnormálně neprokluzuje

Technické pokyny pro montáž KIT4P

Utahovací momenty upevňovacích šroubů setrvačníku KIT4P

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!