Problémy při montáži centrálního vypínacího ložiska 510 0177 10

26. července 2019, 14:28

Firma Schaeffler varuje, že i přes četná školení se někdy vyskytují problémy se spojkami v populárních vozech VW, např. u vozů VW Passat, Škoda Octavia, Audi A3, vybavených motory 1,9 TDI, 2,0 TDI nebo 1,8 TFSI. Problém se neobjeví po výměně – během provozu, ale vyskytuje se již během výměny.

Montáž setrvačníku, lamely nebo přítlačného talíře spojky obecně nepředstavuje problém. Obtíže mohou nastat při výměně centrálního vypínacího mechanismu s referenčním číslem 510 0177 10.

Centrální vypínací mechanismus 510 0177 10

Při montáži centrálního vypínacího mechanismu 510 0177 10 mohou nastat stejné problémy, jako při výměně jiných dílů podobné konstrukce, tj. mohou vzniknout praskliny na těle mechanismu v místech, kde se připevňuje k převodovce. Takové praskliny se objevují v důsledkem použití šroubu nebo podložky s menším průměrem než je upevňovací otvor v těle dílu. Tento typ poškození může být také výsledkem použití vyššího utahovacího momentu, než je doporučován nebo nerovnoměrným utahováním mezi třemi upevňovacími body a zanecháním nečistot na povrchu převodovky v místě montáže vypínacího mechanismu. Dojde k materiálovému pnutí a následnému zlomení jednoho ze tří upevňovacích bodů.

Montážní otvor centrálního vypínacího mechanismu 510 0177 10

Výše uvedené problémy lze snadno odstranit, pokud budeme dodržovat obecné zásady mechaniky. Další problém ovšem může nastat při procesu odvzdušnění celého systému.

Velmi důležité je proto správně provést odvzdušnění systému, které vyžaduje použití speciálního zařízení pro plnění a odvzdušňování hydraulických systémů. Tato procedura byla podrobně zpracována firmou Schaeffler jako SERVICE INFO LuK0070, které je umístěno na portálu REPEXPERT.

Odvzdušnění centrálního vypínacího mechanismu se doporučuje provádět v následujících krocích:
1. Nádržku brzdové kapaliny naplňte brzdovou kapalinou až po značku „max“
2. Spojkový pedál nastavte na horní doraz
3. Připojte zařízení pro plnění a odvzdušnění brzd
4. Sundejte ochrannou krytku z odvzdušňovacího šroubu v místě připojení centrálního vypínacího mechanismu a zde potom nasaďte hadičku odvzdušňovací láhve
5. Zapněte odvzdušňovací zařízení a nastavte pracovní tlak 2,0 bary
6. Odvzdušňovací šroub uvolněte o 1/4 otáčky a nechte vytéci asi 100 cm3 brzdové kapaliny
7. Při povoleném odvzdušňovacím šroubu rukou asi 15-20krát velmi rychle stlačte pedál spojky (asi 2 stlačení za sekundu). Pedál spojky přitom musí vždy dosáhnout dolní a horní doraz. Pokud se tento pokyn nedodrží, může centrální vypínací mechanismus prasknout!
8. Uzavřete odvzdušňovací šroub
9. Vypněte zařízení pro odvzdušnění a snižte pracovní tlak v zařízení
10. Spojkový pedál asi 10krát pomalu stlačte, a přitom zkontrolujte funkci vypínacího mechanismu.

Pokud tento postup nedodržíte, systém se správně neodvzdušní a může dojít k poškození vypínacího mechanismu (tělo může prasknout nebo pístek vyskočit z pracovního válce).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Diesel, 15. října 2019, 22:33 1 0

2x za sekundu po dorazy? :D Robocop 4ever...

Odpověď