Hluk z oblasti pomocného řemene motorů 1.9 TDI a 2.0 TDI

23. července 2021, 15:43

U mnoha vozidel Audi, Škoda a Volkswagen s motory 1.9 a 2.0 TDI se může vyskytnout závada, kterou provází rušivé zvuky v oblasti napínáku pomocného řemene. Nejčastější příčinou tohoto problému je poškozená volnoběžná řemenice alternátoru.

Poškozená nebo zničená řemenice neuvolní hřídel rotoru alternátoru tak, aby mohl volně zpomalovat. To má za následek nerovnoměrné vibrace řemene a jeho přeskakování na řemenici. Sestava napínáku GA354.12 není určena k tlumení prudkých nárazů způsobených skákajícím a cukajícím řemenem.

použití napínáku GA354.12

Vibrace drážkového řemene přispívají k jeho nesprávnému napnutí a prokluzování na řemenicích a jeho vyosení způsobuje, že se dostává do kontaktu s jinými součástmi motoru, například s krytem rozvodového řemene. Dochází pak při chodu motoru k nepříjemnému hluku a častému poškození ostatních součástí motoru.

identifikace napínáku GA354.12
Takto správně identifikujete napínák GA354.12

Zlomený upevňovací šroub

Poškození šroubu napínáku GA354.12Nedostatečné utažení způsobí zlomení šroubu. (č. 1) Poškození šroubu je způsobeno neustálým pohybem napínáku, který nebyl pevně dotažený k motoru. Proto u šroubu došlo ke střihu, a ne k roztažení. Doporučený utahovací moment je 25 Nm.

Poruchy sady GA354.12 jsou často způsobeny vadnou řemenicí alternátoru. Řemenice by se měla kontrolovat a měnit současně s napínákem.

Postupy pro kontrolu stavu řemenice alternátoru:

  • Motor běží na volnoběh: pozor na neobvyklý pohyb napínáku. Pokud k němu dojde, je třeba vyměnit řemenici alternátoru.
  • Vypnutý motor, demontovaný řemen: Zablokujte rotor alternátoru (nekovovým předmětem). Otáčejte řemenicí rukou – měla by se otáčet jedním směrem. Pokud se otáčí oběma směry nebo se neotáčí, je třeba ji vyměnit.

VÝMĚNA

Poznámka
Po demontáži nemontujte opět starý řemen, při výměně napínací kladky použijte vždy nový řemen.

Speciální nářadí: Klíč pro napínací kladku: OE 303-676

výměna pomocného řemene motorů 1.9 TDI a 2.0 TDI

DEMONTÁŽ

1) Uvolněte řemenici otáčením proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného nástroje (č. 1 a 2).
postup demontáže pomocného řemene motorů 1.9 TDI a 2.0 TDI2) Odstraňte řemen (č. 3)
3) Vyšroubujte šrouby napínací kladky.
4) Demontujte napínací kladku

INSTALACE

1) Nainstalujte novou napínací kladku
2) Namontujte šrouby napínací kladky
3) Namontujte nový řemen
4) Nasaďte zajištění
5) Spusťte motor a zkontrolujte dráhu řemene

Doporučení
Řemenice alternátoru se opotřebovává, a proto je nutné ji pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna její správná funkce. Řemenici alternátoru se doporučuje vyměnit po každých 120.000 km nebo při každé výměně drážkového řemene.

Dodržujte montážní postupy výrobce a použijte předepsané utahovací momenty.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 27. srpna 2021, 0:17 1 0

Kde jste to prosím vyhrabali, takové muzeum, tohle se už přece léta nepoužívá. Franta

Odpověď