Ztráta brzdného účinku: Měkký pedál brzd

, 29. června 2016, 11:20

Za „měkký“ brzdový pedál bývá označován stav, kdy při sešlápnutí pedálu brzdy reagují pomalu a odpor pedálu je „houbovitý“ – měkčí, než by měl být, a pro zpomalení vozidla je zapotřebí nadměrná sila a nadměrný zdvih pedálu.

Co způsobuje houbovitý odpor pedálu a jak se provádí oprava?

Vadné brzdové hadice mohou způsobit únik brzdové kapaliny nebo nabobtnání hadice samotné, což vede k nedostatečné odezvě brzdového pedálu.

1. STÁRNUTÍ

Během doby životnosti je  brzdová hadice vystavena různým pracovním podmínkám, které mohou způsobovat snížení výkonu nebo stárnutí.

Brzdová hadice se skládá ze 3 částí: pláště z vulkanizované pryže, výztužného opletu z umělých vláken a vnitřní hadice z vulkanizované pryže.


Proces stárnutí může na různé části hadice působit různě.
> Na plášť působí zejména vnější vlivy, například kapaliny, plyny a tepelné záření. Ke stárnutí přispívají také povětrnostní vlivy, zejména v zimě, kdy se ve velkém množství ošetřují komunikace slaným posypem.
> Výztuž z vláken může být ovlivněna tepelnou degradaci (nebo tepelným poškozením).
> Na vnitřní hadice může působit jak tepelná degradace, tak kontaktní degradace v důsledku chemické agresivity brzdové kapaliny.

Tepelné a chemické vlivy působící na vnitřní části brzdové hadice mohou mít za následek popraskání nebo oddělení, což znamená omezení proudění kapaliny a zhoršenou odezvu brzd.

2. NESPRÁVNÁ MONTÁŽ

Během instalace může snadno dojít k poškození hadice v důsledku různých okolností:
> Zkroucení


> Nucený ohyb hadice


> Kontakt vnějšího povrchu hadice s kapalinou, minerálním olejem nebo tukem
> Nesprávný utahovací moment Kování je nutno dotáhnout na moment 13 až 20 Nm. Je-li hodnota momentu příliš vysoká nebo nízká, může dojít k poškození nebo únikům.
> Při montáži hadice zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu s díly řízení nebo brzdového systému. Přestože u vozidla na zvedáku se může ustavení jevit v pořádku, při spuštění na zem se může poloha změnit. Po spuštění vozidla vždy proveďte kontrolu ustavení hadice ještě jednou. Otočte volantem do krajní polohy (nalevo i napravo) a zkontrolujte, zde nedochází k jakémukoliv kontaktu.

JAK PŘEDCHÁZET SELHÁNÍ BRZDOVÝCH HADIC

1. STÁRNUTÍ
> U všech provozuschopných dopravních prostředků by kontrola pružných brzdových hadic měla být standardním postupem. Brzdové hadice jsou levné díly, mohou však mít vážný dopad na bezpečnost každého řidiče.
> Pro zajištění maximální účinnosti brzdového systému a zaručení základní bezpečnosti a spolehlivosti je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat stav pružných brzdových hadic, zejména z hlediska možného odření, proříznutí, celkového opotřebení a netěsností..
> Někteří výrobci automobilů doporučují výměnu hadic po 50.000 km nebo alespoň každých 5 let, hadice by se však měly kontrolovat při každém provádění servisu.

2. MONTÁŽ
> Při montáži je nutné se ujistit, že brzdové hadice nejsou příliš ohnuté nebo zkroucené.
> Při montáži dbejte také na správný utahovací moment.
> Po spuštění vozidla ze zvedáku nesmí nedojít ke kontaktu mezi hadicemi a díly brzdového systému.

3. VYBÍREJTE POUZE KVALITNÍ BRZDOVÉ HADICE, KTERÉ BY MĚLY VYKAZOVAT NÁSLEDUJÍCÍ VLASTNOSTI:
> Vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám
> Vysoká odolnost proti náhlým změnám teploty
> Dobrá pružnost a dynamická odolnost
> Vysoká kompatibilita s brzdovými kapalinami používanými v příslušné aplikaci
> Nízká propustnost vlhkosti
> Nízká objemová roztažnost pod tlakem

Ferodo nabízí ucelenou řadu vysoce kvalitních brzdových hadic. Systém značení je FHY1234.

Související články

Jak těžké je nahradit měď v brzdových destičkách?
Jak těžké je nahradit měď v brzdových destičkách?

Federal-Mogul s předstihem reaguje na nové americké ekologické standardy. Měď je jednou z šesti základních materiálových skupin používaných pro výrobu brzdových destiček. Tvoří pět až dvacet procent celkové hmotnosti bezazbestových třecích materiálů v ekologických destičkách. Měď účinně snižuje jejich opotřebení, hlučnost a vibrace při provozu. Je to zdánlivě dokonalý materiál, naneštěstí je však velmi nebezpečný […]

Technický problém: Chvění brzd
Technický problém: Chvění brzd

Společně s firmou Federal Mogul Vám přinášíme několik postřehů a rad, co můžete dělat, pokud brzdy vibrují. Chvění brzd představuje vibrace pociťované prostřednictvím volantu a zavěšení, když je při jisté rychlosti sešlápnut brzdový pedál. Může se projevit od téměř nezjistitelných vibrací až po prudké a silné chvění, které se projevuje dvěma způsoby: • pulsace brzdového […]

Federal-Mogul zahajuje provoz nové zkušební laboratoře frikčních materiálů v Brně
Federal-Mogul zahajuje provoz nové zkušební laboratoře frikčních materiálů v Brně

Federal-Mogul Motorparts, divize společnosti Federal-Mogul Holdings Corporation, otevřela v Brně novou zkušební laboratoř frikčních materiálů o rozloze 2.000m2 jako součást své světové sítě výzkumu a vývoje (R&D). Nová zkušební laboratoř hraje důležitou roli při vývoji frikčních materiálů. Technické centrum již začalo testovat komponenty pro několik významných evropských výrobců vozidel. Federal-Mogul Motorparts je přední světový dodavatel […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 28. června 2016, 22:57 0 0

No tak jestli tyhle zvratky jsou radou a postupem při opravě, tak potěš koště! Na Federal Mogul si dám pozor.

Odpověď