Věnujte celoroční pozornost primárnímu výměníku klimatizačního systému – kondenzátoru

7. března 2022, 17:12

Stále přetrvává mnoho mylných představ, přičemž jednou z nich je, že servis a údržba klimatizace jsou relevantní pouze pro jarní a letní období. Pravidelná kontrola systému je nezbytná bez ohledu na roční období a to stoprocentně platí i pro kondenzátor.

Nissens zobrazení klimatizace

Mnozí mají klimatizaci spojenou pouze jako prostředek chlazení za horkého počasí. Klimatizační systém přitom také vysušuje vzduch přicházející do kabiny, čímž výrazně snižuje její vlhkost. To znamená, že klimatizace je nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak snížit kondenzaci uvnitř vozidla a zabránit zamlžování skel. Kromě toho pravidelné používání klima systému udržuje směs oleje a chladiva v pohybu, což zajišťuje, že jeho vnitřní součásti, zejména kompresor, zůstanou dostatečně promazány. Celoroční používání je tedy tou nejlepší a nejbezpečnější možností.

Navíc v moderních vozidlech, jako jsou plug-in nebo hybridní auta se systémy tepelných čerpadel, je to jediná možnost, jak kromě zajištění klimatického komfortu v horkých dnech vyhřívat kabinu i v chladnějších dnech a tepelně chránit baterii vozu. V důsledku toho by údržba a opravy systému klimatizace měly být pro mechaniky stejně důležité na podzim a v zimě jako na jaře a v létě.

Zaměřte se na kondenzátor

I částečně funkční kondenzátor může vést k vážným problémům klima okruhu a dokonce někdy vést k poškození nebo zadření kompresoru, který je velmi nákladná součástí. Navíc jeho výměna vyřadí vozidlo z provozu, protože bude nutné prohlédnout celý klima okruh, následně ho propláchnout a znovu naplnit olejem a chladivem.

Kondenzátor je obvykle připojen k dalším výměníkům tepla v motorovém prostoru. Úkolem kondenzátoru je zajistit, aby se skupenství chladiva změnilo z plynné na kapalnou formu, což se děje kondenzací. Proud vzduchu přes lamely kondenzátoru umožňuje tento proces odebíráním tepla chladiva a jeho výměnou s okolním vzduchem.

Mechanické poškození

Tento problém je často přehlížen i přes svůj významný vliv na snížený výkon systému nebo selhání kompresoru. Netěsnosti a povrchové perforace jsou u expertů považovány za nejčastější důvody selhání systému. I lehká mechanická deformace trubek a lamel kondenzátoru může mít za následek závažná omezení výkonu systému ( k omezení průtoku chladiva stačí pouze jedna deformovaná trubka kondenzátoru).

Kromě omezeného průtoku dochází k abnormálně vysokým tlakům a teplotě v okruhu. Tím se zvyšuje zátěž kompresoru a snižuje se jeho životnost nebo v nejhorším případě způsobí jeho poruchu.

Koroze

Jako klima komponent umístěný nejblíže vnějšímu prostředí je kondenzátor během své životnosti vystaven možnému poškození a opotřebení. Zvláště podnebí s častými srážkami, sněhem a vlhkostí je pro kondenzátor drsné. Silnice jsou v chladných měsících pokryty solí, která ve formě slané vody působí na kondenzátor a zvyšuje riziko koroze. I když kondenzátor neteče a zdá se těsný, kapacita výměny tepla se mohla výrazně snížit. Když se na tenkých hliníkových lamelách vytvoří koroze, zmenší se aktivní pracovní plocha a následně se sníží celková kapacita výměny tepla kondenzátoru. Zhoršení pouze jedné řady lamel kondenzátoru může snížit jeho tepelný výkon až o 5 %!

Vnitřní ucpání

Nečistoty v systému mohou rychle ucpat tenké kanálky uvnitř trubiček kondenzátoru. To může omezit průtok chladiva a případně snížit schopnost výměny tepla. Ve většině případů to následně způsobí přetlak v systému, který je vysoce škodlivý pro kompresor. Nejvíce dotčené jsou zejména kondenzátory s mikro a nanotrubicovou technologií. Zatímco technologie mikrotrubiček nabízí vynikající chladicí výkon, tak na druhé straně jsou náchylné k ucpávání. Mezi hlavní důvody vnitřní kontaminace, tedy tvorby bloků, jsou vynechání nebo nesprávné proplachování systému, nesprávné použití aditiv nebo jejich předávkování, nesprávný nebo nekvalitní olej, jakož i zhoršená funkce vysoušeče.

Nissens produkty

Řešení doporučené společností Nissens

  • S kondenzátorem zacházejte vždy správně a neignorujte žádné lehké poškození jeho povrchu. Pokud jsou trubky nebo lamely viditelně poškozená, vyměňte kondenzátor za nový.
  • Bez ohledu na důvod návštěvy autoservisu by mechanik měl vždy provést vizuální kontrolu celého systému klimatizace, zda neuvidí zbytky oleje na povrchu součástí nebo ve spojeních.
  • Kontrola povrchu kondenzátoru může ušetřit nákladné opravy systému a kompresoru. Jakékoli známky koroze nebo netěsnosti na povrchu kondenzátoru je tedy nutné považovat za vážné ohrožení účinnosti a provozu systému. Zvláštní pozornost věnujte spodní části kondenzátoru, kde jsou trubky a žebra nejvíce vystaveny vlhkosti a agresivní solné mlze. Pokud se objeví jakékoli známky netěsnosti nebo chybějící/poškozené lamely, musí být kondenzátor vyměněn.
  • Při výměně kondenzátorů zvolte takový, který má antikorozní ochranu, protože to značně prodlouží jeho životnost.
  • Aby byl kondenzátor v dobrém stavu, musí být vysoušeč vždy vyměněn s novým  kompresorem nebo pokud byl okruh vystaven okolnímu vzduchu anebo systém běžel naprázdno z důvodu netěsností.
  • Po poruše kompresoru proveďte proplach systému. Ujistěte se, že po propláchnutí nezůstaly v systému žádné zbytky proplachovacího prostředku. Vždy používejte doporučený olej a přísady. V případě pochybností vyměňte kondenzátor.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!