Správné proplachování klimatizace – jak na to?

20. června 2022, 10:37

Proplach klimatizačního systému je nejspolehlivější a nejbezpečnější způsob, jak zabránit nežádoucímu poškození.

Proplachování je nutné v následujících případech:

  • Po mechanickém poškození kompresoru (např. kovové otřepy nebo piliny v oleji).
  • Pokud jsou v systému přítomny cizí látky (např. těsnicí materiály, granulát z vysoušeče nebo pryžové částice).
  • Pokud nejsou k dispozici informace o množství nebo typu kompresorového oleje v systému (hrozí riziko přeplnění nebo nekompatibility).
  • Pokud je UV kontrastní látky příliš mnoho (nebezpečí poruchy, např. zaseknutí ventilového kotouče).
  • Pokud je v systému vlhkost (nasycení vysoušeče).
  • Pokud nový kompresor není vybaven vypouštěcí zátkou pro regulaci objemu oleje, je potřeba před instalací ze systému klimatizace zcela odčerpat olej (nebezpečí přeplnění).

Správný postup proplachování klimatizace

Většina výrobců vozidel doporučuje proplachování pomocí servisní stanice klimatizace, samostatné proplachovací sady s vyměnitelným předfiltrem a chladivem. Směr proplachování musí být vždy opačný než normální směr proudění chladiva. Některé součásti se nesmí proplachovat, a proto se musí vynechat nebo nahradit adaptéry. Jedná se například o vysoušeč, kompresor, expanzní ventil nebo pevný škrticí ventil. Většina moderních kondenzátorů se také nesmí proplachovat kvůli své konstrukci (paralelní průtok) a připojení k vysoušeči. Bezpečné proplachování je možné pouze u starších typů (tzv. spirálové kondenzátory). U vozidel s druhým výparníkem umístěným uvnitř vozidla je potřeba takový výparník propláchnout samostatně.

Každý proplachovací cyklus proveďte třikrát, přičemž po každém vyměňte předfiltr proplachovací jednotky. Po opětovné montáži všech demontovaných nebo vyměněných dílů je třeba provést kontrolu těsnosti a odvzdušnit systém po dobu nejméně 20 minut.

Důležité!

Klimatizační systémy se dvěma výparníky obsahují větší množství chladiva a oleje. Během plnění a před prvním spuštěním systému musí být uzavírací ventil na druhém výparníku otevřený, aby do něj mohl kompresorový olej vstupovat přes vysokotlakou stranu. V opačném případě hrozí nebezpečí, že větší množství oleje v přední části okruhu způsobí v kompresoru hydraulický šok.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!