Na co se zaměřit při kontrole a během výměny tlumičů?

23. října 2023, 15:37

Tlumič je jednou z nejdůležitějších součástí zavěšení zajišťujících bezpečnost a komfort jízdy. Opotřebované nebo vadné tlumiče představují četná rizika, včetně delší brzdné dráhy a omezení funkčnosti asistenčních systémů, a proto je důležité je pravidelně kontrolovat a vyměňovat.

Nejčastějšími příčinami poškození tlumičů jsou dopravní nehody a chyby při montáži. Při výměně tlumičů je třeba věnovat pozornost také spolupracujícím součástkám, jako jsou ložiska, horní uložení, pružiny, dorazy a prachovky, a v případě jejich opotřebení nebo poškození je vyměnit.

Tlumiče, stejně jako všechny spotřební díly v automobilu, podléhají opotřebení, takže je jejich životnost omezená. V průběhu používání tlumiče se jeho tlumicí síla snižuje. Řidiči obvykle postupný proces opotřebení nevnímají, protože si na změny při jízdě časem zvyknou. Kontrolu tlumičů a odhalení případných závad proto může provést pouze autoservis. Odborníci ZF Aftermarket radí, kdy je třeba tlumiče vyměnit a jak je správně namontovat.

Kdy je správný čas na výměnu tlumičů?

Tlumiče by měly být systematicky kontrolovány a vyměněny, pokud mechanik zjistí jejich poškození. Tímto způsobem se můžete vyhnout rizikům ohrožujícím bezpečnost jízdy a vysokým potenciálním nákladům na opravu při nehodě. Je dobré vědět, že vadné tlumiče způsobují opotřebení dalších součástí vozidla, zejména pneumatik, pružin, součástí zavěšení a řízení.

Negativně ovlivňují také bezpečnost řidiče a cestujících v důsledku prodloužení brzdné dráhy, špatného fungování ABS a dalších systémů aktivní bezpečnosti a zvýšené tendence vozidla ke smyku.

Jaké jsou příčiny poškození tlumičů?

Nejčastějšími příčinami poškození tlumičů jsou dopravní nehody a chyby při montáži. I menší kolize může způsobit, že se montážní body tlumiče v zavěšení posunou a ztratí svou ideální polohu. Často při tom dochází také k deformaci pístnice. K namáhání a deformaci pístnice může dojít také v důsledku dotažení montážních šroubů, když odpružení není ve správné konstrukční poloze, tj. nápravy jsou prověšeny. V takovém případě se při zpětném postavení vozu na kola pryž v úchytech zkroutí, což způsobí deformaci tlumiče a může vést k nesouososti montážních bodů.

Deformace a ztráta souososti tlumiče vede k jednostrannému zatížení pístnice a k poškození jejího chromovaného povrchu při každém pohybu v důsledku nadměrného tření o vodicí pouzdro a těsnění. To má v konečném důsledku za následek zrychlené opotřebení těsnění a vedení pístnice, což způsobuje únik oleje a snížení výkonu tlumiče.

Jak správně namontovat tlumič přední nápravy?

Nové tlumiče se musí před montáží odvzdušnit. Za tímto účelem je nutné při výměně několikrát ručně stlačit pístnici. Tím se znovu oddělí plyn od hydraulického oleje. Správně odvzdušněný tlumič bude mít po montáži maximální tlumicí schopnosti.

Chcete-li vyměnit opotřebované tlumiče, použijte před demontáží vhodný nástroj k podepření zavěšení. Při výměně tlumičů na nápravě McPherson je důležité pamatovat na odpojení vodičů snímače ABS, elektrického indikátoru opotřebení brzdových destiček a brzdových hadiček od jejich držáků. Dalším krokem je uvolnění a vyšroubování všech upevňovacích šroubů a následná demontáž tlumiče a případně i pružiny.

Montáž tlumičů na zadní nápravě

V případě tlumičů zadní nápravy nejprve podepřete zavěšení vhodným nářadím a v případě potřeby odstraňte kryty, např. plastové podběhy kol. Poté uvolněte a vyjměte montážní šrouby a demontujte tlumič. Vyměňte montážní šrouby za nové a použijte případně i další dodané příslušenství. Montážní šrouby tlumiče musí být dotaženy v konstrukční poloze. Dále je nutné dodržet případné montážní značení a dodržet utahovací momenty stanovené výrobcem vozidla.

Pro zajištění bezpečné jízdy vyměňujte tlumiče na stejné nápravě vždy v páru. Po výměně tlumičů je nutné seřídit geometrii kol. Poté by se měla provést zkušební jízda, aby se zkontrolovala jejich správná funkce.

Author: AnM
Journalist at MotoFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!