Cebia: Reakce na tiskovou zprávu ZPPKOS z 12. října 2012

17. října 2012, 0:00

Informace zveřejněné společností Cebia ve článku Nelegální úpravy dovážených ojetých vozidel týkající se prověřování originality vozidel na Slovensku, nebyly cíleny jako kritika slovenského systému. Článek pojednává o situaci v ČR, která je alarmující. Podle informací PČR je na trhu velké množství padělaných vozidel a vzhledem k nefunkčnímu systému jejich prověřování další přibývají.

Slovenské kontroly originality byly uvedeny jen jako příklad pokusu o systémové řešení, jež však je podle našeho názoru neefektivní. Dokladem je pouhých 200 vozidel, u nichž je průměrně ročně odhalena změna identifikátorů, z celkového počtu zhruba 80.000 ročně prověřovaných vozidel – tedy pouze 0,25 %! Podle zkušenosti společnosti Cebia, která se dlouhodobě prověřováním identifikátorů vozidel zabývá v ČR, 6 % z prověřovaných vozidel je závadových tak, že se jedná průkazně o předělaná odcizená vozidla. Slovenské kontroly originality jsou celkově neefektivní i z finančního hlediska. Při průměrné ceně kontroly 60 eur zaplatí ročně povinně zákazníci při dovozu nebo vývozu vozidel 4,8 milionů eur a kontroly odhalí, při odhadované ceně jednoho vozidla 10.000 eur, vozidla v hodnotě jen 2 milionů eur.

Kdyby se kontroly originality vůbec neprováděly a všichni si místo časově náročné prohlídky zaplatili jen poplatek 60 eur (např. formou připojištění) na event. zabavení vozidla policií, bylo by to pro poskytovatele služby nejvýnosnější autopojištění na území SK.

Naše společnost se v ČR často setkává s vozidly, která prošla na Slovensku bez problémů kontrolou originality, a jejich identifikátory byly přitom předělány. Jako příklad můžeme uvést VIN: WDDDJ75XX6A015949, kde byla kontrola originality z 2.8.2010 bez výhrad. Přitom už při této kontrole mělo vozidlo padělané VIN i typový štítek. Máme zdokumentované i další podobné případy. Např. Porsche Cayenne, VIN: WP1ZZZ9PZ9LA21732, kontrola originality z 22.6.2011 – s výsledkem bez výhrad, nebo Volkswagen Sharan, VIN: WVWZZZ7MZ8V009597, kontrola originality z 27.9.2011 – s výsledkem bez výhrad.

Osobně si velmi vážím pana akademika Ing. J. Pacana, CSc. a věřím, že ZPPKOS vyvíjí veškeré snahy o kvalitní prověřování vozidel na Slovensku. Jsem však přesvědčen, že systém kontrol originality na Slovensku může být mnohem efektivnější a může odhalit i další padělaná vozidla, která v současné době kontrolou originality projdou bez výhrad, a která jsou tímto na Slovensku legalizována. Stát nevyvíjí dostatečný tlak na pracoviště kontroly originality, která neprovádějí prověření kvalitně a negarantují motoristům vrácení časové hodnoty vozidla v případě jeho nevratného zabavení ze strany policie. Co je majiteli například platné, že když technik vykoná kontrolu nekvalitně a po následném zadržení vozidla je policií prokázané pozměňování identifikátorů vozidla, obvodní dopravní úřad zruší technikovi osvědčení na výkon kontroly originality? V případě, že by pracoviště kontrol originality garantovala každému klientovi vrácení časové hodnoty vozidla v případě chybného protokolu, vytvořil by se tím nejen enormní tlak na kvalitu práce, ale v prvé řadě by se zvýšila spokojenost zákazníků.

Ing. Martin Pajer
ředitel Cebia spol. s r.o.

Tisková zpráva ZPPKOS

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!