Call centrum AAA AUTO motorem uplatnění absolventů

18. března 2013, 10:13

Dlouhodobá ekonomická recese v Evropě i u nás staví zejména čerstvé absolventy škol do stále složitější situace a stává se celospolečenským problémem. Míra nezaměstnanosti v ČR, která vystoupala na nejvyšší hodnotu od roku 1993, brání obzvlášť mladým uchazečům o zaměstnání získat jakékoliv praktické zkušenosti či dovednosti. Servisní centra jsou navzdory této situaci stále jedním z efektivních řešení, jak nastartovat úspěšnou kariéru.

Trend zaměstnávání mladých výrazně pociťuje i jedno z největších call center v ČR, a to call centrum AAA AUTO. V roce 2012 do něj nastoupilo 20% čerstvých absolventů škol bez předchozích zkušeností. „Než jde nováček na telefon, 10 dní se zaučuje a každý den má několik tréninků tzv. prodejních dovedností. Tréninky pak pokračují i poté, co už noví pracovníci běžně vyřizují telefonáty,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka AAA AUTO a zakladatelka tamního call centra.

V call centru AAA AUTO přitom bylo v roce 2012 meziročně přijato celkem o 25% více příchozích hovorů. Pracovníci call centra si tedy své komunikační a metodické dovednosti zdokonalili prostřednictvím více než půl milionu hovorů s reálnými zákazníky.

V rámci celé skupiny AAA AUTO se v roce 2012 zvýšil počet obchodů realizovaných telefonicky o 24%. Růst zaznamenalo i telefonické obchodování na Slovensku s nárůstem o 35%. Nejvíce obchodů realizovaných touto formou přibylo na ruském trhu (577%), kde AAA AUTO působí kratší dobu než v ČR (od r. 2011). I proto je tamní navýšení počtu telefonických obchodů skutečně enormní. „Většina škol ještě stále nevěnuje dostatek pozornosti praktickému rozvoji tzv. měkkých dovedností. Právě těm se můžou absolventi škol naučit například i v call centrech, jako má AAA AUTO. Tím mohou získat na trhu práce velkou konkurenční výhodu oproti ostatním vrstevníkům. V AAA AUTO využíváme call centrum jako líheň talentů. Na jiné pozice v rámci společnosti přestoupí až 10% jeho zaměstnanců. V současné době vzhledem k plánované budoucí expanzi firmy hledáme pro call centrum nové zaměstnance se znalostí angličtiny, němčiny a ruštiny,“ dodala Topolová.

„Na zlepšení svých komunikačních schopností v oblasti navázaní dialogu z vlastní iniciativy měli pracovníci call centra o 45% více možností než v roce 2011. Zvýšení počtu odchozích hovorů v rámci zákaznického servisu souvisí s novým akcentem a mým závazkem posunout systém péče o zákazníky na kvalitativně vyšší úroveň,“ uvedla Karolína Topolová. 

Dalším moderním trendem komunikace je možnost chatu s prodejci. Mezi zákazníky je stále více oblíben. Při chatu s AAA AUTO získají zákazníci okamžité informace o voze, který si právě on-line prohlížejí, a mohou si tak zjednodušit a urychlit jeho výhodné pořízení. Mimo jiné zajišťuje call centrum AAA AUTO i dopravu – bezplatný odvoz zákazníků na jakoukoliv pobočku AAA AUTO. Tuto službu využily již 4.000 zákazníků, což je o 65% více než loni.
 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!