Zisk skupiny AAA AUTO v 1.Q.2013 spadl o 42%

15. dubna 2013, 9:31

Podle dnes zveřejněných konsolidovaných hospodářských výsledků klesl v prvním čtvrtletí 2013 oproti stejnému období minulého roku čistý zisk společnosti AAA Auto Group N.V. o 42% na 1,7 milionu eur, tedy o 1,2 milionu eur oproti loňským 2,9 milionům. Prodeje skupiny v objemu 12 474 vozů zůstaly v 1. čtvrtletí v meziročním srovnání na stejné úrovni.

Skupina AAA AUTO se potýkala s nižší nabídkou ojetých vozů na trhu, způsobenou zejména významným poklesem prodejů nových automobilů. V důsledku této situace musela vynaložit více prostředků na výkup, a to zejména zvýšením výdajů na marketing a personálních nákladů. Tyto faktory společně s nečekanými ztrátami z kurzových rozdílů vedly k meziročnímu propadu zisku o 42%. Společnost očekává, že ztížené podmínky na trhu a vyšší náklady budou pokračovat až do 1. čtvrtletí 2014.

Celkové tržby skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2013 meziročně vzrostly o 2,6%. Provozní náklady se zvýšily na úroveň 16,8 milionu eur. Tento nárůst (+10,8%) překonal 2,6% nárůst celkových tržeb skupiny. Největší meziroční schodek byl zaznamenán ve výdajích na marketing (+23%) a v personálních nákladech (+12%). Poměr provozních nákladů vůči tržbám byl 21,3%. Vzhledem k vyšším provozním nákladům klesl provozní zisk společnosti (EBITDA) za první čtvrtletí 2013 o 12,4% na úroveň 4,5 milionu eur oproti loňským 5,1 milionům. Finanční výsledky byly negativně ovlivněny kurzovými ztrátami ve výši 0,8 milionu eur, plynoucími především z pohybů směnného kurzu místních měn vůči euru, což bylo kompenzováno nižšími úrokovými náklady společnosti (meziročně -58%).

Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2013 – klíčoví meziroční ukazatelé
• Celkové tržby dosáhly výše 78,9 milionu eur (meziročně +2,6%).
– tržby z prodeje vozů činily 64,2 milionu eur (+0,2%)
– tržby z prodeje finančních služeb činily 14,8 milionu eur (+14,1%)

• Hrubý zisk z prodejů dosáhl výše 21,2 milionu eur (+5,2%).
– hrubá zisková marže oslabila v prvním čtvrtletí na úroveň 26,9% oproti průměrné ziskové marži ve výši 27,6% za celý rok 2012

• Spolu s růstem prodejů vzrostly v prvním čtvrtletí 2013 také provozní náklady (+10,8%), na úroveň 16,8 milionu eur.
– personální náklady, jež tvoří 55 % celkových provozních nákladů společnosti, vzrostly meziročně o 12% na úroveň 9,2 milionu eur
– poměr provozních nákladů k tržbám překonal úroveň 21%

• Provozní zisk (EBITDA) meziročně klesl o 12,4% na 4,5 milionu eur (loni 5,1 milionů).

• Zisk před zdaněním klesl na 2,9 milionu eur ve srovnání s loňskými 4,1 miliony.

• Celkový čistý zisk skupiny AAA AUTO se v prvním čtvrtletí 2013 snížil na úroveň 1,7 milionu eur ve srovnání s 2,9 miliony dosaženými v prvním čtvrtletí 2012.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!