Standardy zákazníků při nákupu automobilu se zvyšují

13. května 2013, 13:35

Auta bez airbagu se již téměř neprodávají a parkovací asistent má každé páté prodávané auto v České republice. Nejen tyto údaje vyplívají z aktuálních statistik AAA Auto, které vypracovalo přehled vývoje výbav jimi prodávaných vozů v České republice, na Slovensku a v Rusku za posledních pět let.

Díky aktuálnímu přehledu vyšlo najevo, že zatímco před pěti lety byla vybavena v České republice systém ABS přibližně polovina prodávaných vozidel, v letošním roce jej má ve výbavě více než 80% prodávaných automobilů. Obdobný vývoj je možné pozorovat také u ostatních bezpečnostních, elektronických a komfortních prvků výbavy. Za tímto trendem lze hledat nejen stále náročnějším požadavky zákazníků, ale také vývoj automobilového odvětví jako celku.

Přehled porovnávající výbavu automobilů prodávaných na třech trzích, na kterých AAA Auto působí, odhalil, že Češi a Slováci se při nákupu automobilu ve většině svých požadavků shodují, kdežto výbava vozidel prodávaných v Rusku se v určitých ohledech odlišuje. Statistiky obsahují údaje o třech oblastech výbavy – bezpečnostní, elektronická a komfortní.

Největší nárůst byl za posledních pět let zaznamenán v oblasti bezpečnostní výbavy automobilů. Pouze 54% prodaných vozů bylo v roce 2008 vybaveno systémem ABS a méně než jeden vůz z deseti měl k dispozici systém ESP, jenž napomáhá k lepší stabilitě automobilu. V roce 2013 má systém ABS již 84% prodávaných vozidel a systémem ESP je vybavena necelá třetina automobilů, přesně ve 29%. Na Slovensku byl zaznamenán obdobný nárůst a nyní jsou stejně jako v Rusku vybaveny systémem ABS čtyři z pěti automobilů a ESP se nachází v 29% prodaných vozů. Automobily bez airbagu se v ČR ani na Slovensku již skoro neprodávají, a proto výsledek 95%, respektive 94% není nijak překvapivý. V Rusku je tento podíl stále o něco menší, jelikož místní výrobci nabízejí základní verze svých automobilů stále bez airbagů.

Lidé rovněž začali více kupovat vozy obsahující lepší elektronickou výbavu, než tomu bylo dříve. Za zmínku stojí skutečnost, že již téměř každý desátý vůz má zabudovanou navigaci, a to i přes silnou konkurenci v podobě navigace přenosné a navigace v mobilních telefonech. Jen v Rusku mají vestavěnou navigaci stále v průměru pouze 4 automobily ze 100, protože pro celou řadu vozidel neexistují mapové podklady této země. V pětině vozidel prodaných v ČR navíc napomáhají řidičům při parkování parkovací asistenty a rovněž tempomat se těší zvýšené přízni řidičů, kdy z původních 6% vozidel, jež jej měly k dispozici, dosahuje v současnosti podíl automobilů vybavený tímto prvkem dokonce 31%.

„Všechny tři sledované trhy mají svá specifika, a proto jsme se pokusili nám dostupné údaje zanalyzovat, aby nám získané výsledky napomohly pochopit požadavky a potřeby zákazníků. Věříme, že díky těmto statistikám budeme moct zákazníkům nabídnout přesně to, co požadují.“ řekla Kateřina Topolová, generální ředitelka AAA Auto, v souvislosti s aktuálními statistikami.

S širší nabídkou vozů začali zákazníci rovněž více nakupovat automobily s výbavou, která jim zajišťuje vyšší komfort při cestování. Klimatizaci tak nyní lze najít v 77% prodaných automobilů v České republice, 76% na Slovensku a dokonce 86% v Rusku. Velmi výrazný rozdíl se vyskytuje v podílu automobilů vybavených vyhřívanými sedadly. Zatímco v Rusku jsou jimi vybavena v průměru 3 vozidla z pěti, v České republice i na Slovensku se jedná o necelých 20%.
 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!