Prověřování stavu tachometrů soukromými společnostmi není podle APPAA nic jiného než obchod se strachem

, 7. července 2014, 14:04

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) se ostře ohrazuje proti současným možnostem jak prověřovat stav ujetých kilometrů u ojetých vozů. Podle Asociace nejsou data o vozidlech dostupná pro všechny, přesto si některé společnosti na poskytování těchto informací postavily výnosný byznys. Podle APPAA není za současného stavu chráněn nejen koncový zákazník, ale ani samotný prodejce ojetého vozu.

„Čím dál tím častěji se na nás obracejí obchodníci s ojetými vozy, kteří chtějí prověřovat stav ujetých kilometrů u ojetin, ale nemají jak“, říká Petr Přikryl, předseda  APPAA a pokračuje: „Jedinou možností je totiž využití služeb některé ze soukromých firem, které se prověřováním zabývají.  To stojí pochopitelně finanční prostředky, ale co je horší –  informace z těchto systémů nemají žádnou relevantní hodnotu. Tyto společnosti totiž nejsou schopny jednoznačně doložit zdroj dat ani jejich množství. Poskytované certifikáty tak mají pouze informativní charakter a nejsou pro zákazníka žádnou zárukou. Přitom tato data reálně existují, například v Centrálním registru vozidel, které spravuje Ministerstvo dopravy“. Asociace chce proto zpřístupnit informace pro všechny zájemce podobně jako je tomu například u Katastru nemovitostí. Podle Přikryla je potřeba ctít princip svobodného přístupu k informacím.

Podle APPAA neexistují v České republice relevantní statistiky o počtu prodaných ojetých vozidel ani o jejich skutečném stavu ujetých kilometrů. Firmy, které se zabývají prověřováním tachometrů, však tyto statistiky samy vytvářejí a informují média a veřejnost o hrozivém počtu stočených aut. Následně pak nabízejí řešení – prověřte si u nás své auto. Podle APPAA se na problematice stočených tachometrů chce navíc „přiživit“ spousta subjektů, od občanských sdružení až po jednotlivce, kteří nabízejí prověrku vozů. Přitom nikdo z nich nemá reálné možnosti vozidlo skutečně prověřit. „Někteří mají na svém webu možnost prověřit VIN vozu. Zadali jsme do tohoto systému 15 různých VIN a pokaždé se zobrazila informace, že vozidlo nebylo nenalezeno“, říká Přikryl a dodává: „Takové systémy jsou naprosto na nic a mohou být spíše jakýmsi zdrojem dat pro tato sdružení, případně pro nějaký třetí subjekt. Zájemce o prověření totiž musí zadat do systému nejen VIN, ale také stav km. Nevědomky tak dává třetí straně informace o svém vozidle.

Podle Přikryla navíc devalvují kvalitu podobných certifikátů i společnosti, které jej samy vytvářejí: „Členové naší Asociace velmi často upozorňují na rozpory v jednotlivých certifikátech, které mají být informací o stavu ujetých kilometrů konkrétních vozidel. Máme například k dispozici certifikát od jedné společnosti, který v lednu říká, že vozidlo nemá přetočený tachometr. Stejná společnost pak při březnovém opakování kontroly tvrdí, že u vozidla existuje podezření na přetočený tachometr. K čemu tedy taková prověrka je“?

APPAA proto v současné době připravuje, ve spolupráci s právníky a odborníky na danou problematiku, návrh zákonné úpravy, která by měla umožnit všem občanům přístup do informačního systému a poskytne jim relevantní informace o vozidlech. Takovou možnost pochopitelně využijí i obchodníci s ojetými vozy, kteří budou moci vykupovaný vůz kvalitně prověřit. „S návrhem oslovíme pana ministra Mládka v průběhu několika málo týdnů“, uzavírá Přikryl

Související články

Komentář APPAA k rozhodnutí Nejvyššího soudu k přetáčení tachometrů
Komentář APPAA k rozhodnutí Nejvyššího soudu k přetáčení tachometrů

Přetočení tachometru na prodávaném ojetém voze je trestný čin podvodu, pokud tím prodejce auta způsobí kupujícímu škodu nad 5.000 korun. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Podle mluvčího soudu Petra Knötiga jde o nový právní názor, který je vodítkem pro ostatní soudy, policii i státní zástupce v případech, kdy budou řešit obdobné kauzy … …“Malý krůček […]

Asociace autobazarů APPAA ukončila členství 3 autobazarům a dalších 17 vůbec nepřijala
Asociace autobazarů APPAA ukončila členství 3 autobazarům a dalších 17 vůbec nepřijala

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA), která si klade za cíl sdružovat obchodníky s ojetými vozy, dodržující veškerá pravidla poctivého a férového obchodování s ojetinami, ukončila členství 3 autobazarům a dalších 17 vůbec nepřijala. Důvodem nepřijetí byly neetické praktiky prodeje a prodej vozů se stočeným tachometrem. APPAA zároveň registruje nové zájemce o členství z […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 8. července 2014, 7:49 0 0

Jako velmi poučený, informovaný právník jen dodávám, že p. Přikryl má v tomto segmentu diskuse pravdu; nejedná se o nic jiného, než pojmenovat různé Cebie etc. tak, jak pojmenovat zaslouží: jsou jen našeptávači něčeho, za co zároveň berou nemalé peníze a zároveň odmítají už presumpcí smluvních podmínek k poskytnutí této "služby" jakoukoliv odpovědnost za případné škodlivé nebo přímé škodní následky. Přitom celá věc začíná smrdět ještě jednou jinou skutečností: korupčím jednáním osoby nebo osob, majících přístup do několika databází spravovaných státem.
Na druhou stranu jsem byl nedávno svým klientem pověřen vyhodnotit v jednom žižkovském autobazaru stav stav a pravděpodobnost deklarovaných údajů u jistého BMW 320d. Nebudu se tu rozepisovat do podrobností (což by bylo ale mimochodem hlavně pro p. Přikryla asi hodně zajímavé...), jen poznamenám, že o významných věcech, bezpečně prohlídkou u tohoto vcelku zánovního vozu mým zkoumáním odhalených nebyla předtím -přes přímý dotaz- ani zmínka; když jsme šli věc stran eventuelního vlivu na cenu vozu pak projednat s majitelem autobazaru, byli jsme jen svědky jeho totální arogance, vyčůranosti, vychytralosti, neochoty "přiznat barvu".
A takhle už za mou praxi nikoli ve všech, ale v mnoha a mnoha autobazarech...skoro se mi chce říci v dramatické nadpoloviční části autobazarů.
A poslední věc, která mě často rozesmívá, -jak je doslova "fedrována" jako jedna z "hlavních předností" vozu ať prodávaného autobazarem či soukromě jinak, totiž že vozidlo je zakoupeno jako nové v ČR, a tam také jeté a servisované. Tady jsem si jist, že je to z ca tří čtvrtin ojetin naopak nevýhoda. Takto z následujících důvodů: jednak kdyby auto umělo lidskou řeší mluvit, pak se jej optejte, jak se mu jezdilo na českých, rozmlácených silnicích, kde veřejné peníze nejdou v tom správném objemu na opravy silnic, ale do kapes armády politiků, jejich přisluhovačů, prostřednictvím nejrůznějších lobby a lobbistů do mega-stavebních mega-společností silnice stavících či opravujících.... no a pak se zeptejte, jak se mu jezdilo po silnicích sa dálnicích ať v Rakousku, nebo v Německu, či ve Švýcarsku nebo Francii. Zkrátka zbytečno pokračovat....každý bystrý čtenář těchto řádků si odpoví sám.
No a pak je tu také druhý, neméně významný aspekt. Tím je servisní služba tomu vozu. Zde si stačí porovnat, jaký je průměrný plat v ČR, a jaký v klasických západoevropských zemích, odkud jsou ojeté vozy nejčastěji importovány; jedná se opřibližný poměr 1:3, čili na 1000 EUR u nás 3000 EUR tam venku. Přitom pohonné hmoty přibližně stejně drahé, zboží běžného spotřebního koše v ČR naopak poněkud dražší než venku(...), součástky na údržbu vozu stejně drahé nebo dražší než venku, a jen (a to nikoli u všech autoservisů) poněkud levnější normohodina odborné servisní práce.
A tak výsledkem těchto dvou hlavních komponent je skutečnost, že v mé praxi se objektivně vyskytlo snad jen do 10-ti (slovy deseti) procent ojetých vozů, které nebyly ve vcelku bezvadném stavu, kde poměr stavu ku ujetým kilometrům byl v zásadně příznivějším stavu, než u porovnatelného vozu s tím do nebe adorovaným "českým původem" inzerovaným coby mantrou skvělosti.
Už si dovedu představit těch nadávek na mou adresu....no pravda zůstane pravdou a lež lží. Zkrátka kdo chce věřit, že když si "marek dá jakousi odpornou přeslazenou tyčinku "S.....s", že se změní rázem jeho odporné povahové vlastnosti -a to včetně xichtu:-))))- zklidní se a už nebude krást kamarádům deodorant(...), nechť tomu věří.
Nu a pro ty, kteří na mou hlavu poslali ty nejtvrdší urážky jedna drobná otázka....a jedna drobná odpověď: víte, kdo je neodpornější člověk na světě??
Ten, kdo má pravdu.

Hezký den všem přeje Mgr. Katz

Odpověď