Budoucnost neznačkových autoservisů – Jak přežít?! Jak zachovat neznačkový autoservis?

25. června 2012, 0:00

Další díl našeho malého seriálu o budoucnosti neznačkových servisů.Téma číslo 7. Jak přežít?! Jak zachovat neznačkový autoservis? Neznačkový autoservis má jistě potenciál na 30% snížení ceny za opravy pro majitele vozu, a to při stejné míře zisku servisu, a přitom může přinést na trh mnohem vyšší kvalitu zákaznických služeb. Jak toho lze dosáhnout?

V posledním pokračování série článků se pokusím shrnout analýzy provedené v předchozích dílech a ukázat možnou cestu pro zachování konkurenceschopného neznačkového servisu.

Kde je tedy potenciál na 30% snížení ceny za opravy? V celkové přestavbě motoristických služeb.
Tato činnost, která je desetiletí závislá na nevyrovnané, silně kolísající a snižující se poptávce služeb – údržby a oprav vozidel je vysoce neefektivní.

Vyžaduje obrovské a stále větší náklady na skladování a distribuci náhradních dílů, které musí být k disposici v každém místě během několika mála hodin. Vyžaduje stále vyšší investice do technologického vybavení dílen. Vyžaduje stále vyšší náklady na vzdělání nejen mechaniků. Vyžaduje držení velikých volných servisních kapacit tak, aby zákazník mohl být uspokojen co nejdříve, pokud možno ještě týž den kdy do servisu přijede.

Jediná možnost jak tuto situaci změnit, je zavedení efektivního plánování práce – jednotlivých servisních úkonů a spotřeby náhradních dílů, podle jejich opotřebení, jejich hodnoty a používání vozidla.

Jak toho dosáhnout?
Sledováním každého vozidla v provozu, podobně jako to již dlouho realizují majitelé dopravních firem u svých vozidel, nebo garážmistři firemních autoparků. Ti také plánují investice do servisu a oprav v závislosti na proběhu a stavu vozidla. Vede je k tomu i zodpovědnost za technický stav vozu.

A zde je ten základní a největší úkol pro budoucí moderní autoservis.
Převzít zodpovědnost za technický stav vozidel zákazníků.
Převzít zodpovědnost za sledování každého vozu v provozu.
Převzít zodpovědnost za prostředky vynaložené na údržbu a opravy vozidla.
Smluvně převzít za majitele vozu péči o jeho vozidlo!

Dnešní poptávka služeb pro motoristy právě toto žádá.

Jak ale sledovat každé jedno vozidlo v provozu?
Zavedením podpůrných systémů, které toto umožní. Při každé návštěvě servisu pak důkladnou prohlídkou definovat rozsah budoucích prací a potřeby dílů. Zavést systémy plánování oprav, které budou prognózovat potřebu výměn dílů. Plánovat dlouhodobě termíny návštěv vozidla v servisu.

Efekty
Při takto organizované činnosti bude možné radikálně snížit skladové zásoby dílů, plánovat dlouhodobě jejich spotřebu, dokonce plánovat i jejich výrobu a dodávky, což povede k výraznému poklesu cen náhradních dílů.

Plánování práce v servisu pak povede k odbourání nadbytečných kapacit, nevyužitých investic do vybavení a lepšímu plánování nových investic. Tím dojde i ke snížení nákladů na časovou jednotku práce.

Zvýšení kvality služeb neznačkových servisů
Pouze nízká cena nezaručí existenci neznačkového servisu.
Ten musí mít i kvalitu a rozsah služeb konkurující značkovým sítím.

Neoddělitelnou součástí přestavby motoristických služeb je tedy nutnost zavedení nabídky služeb, dnes běžných ve značkových sítích, i v neautorizovaných servisech. Považuji za nutné založení síťových struktur neznačkových servisů, které celou řadu podpůrných služeb budou zajišťovat centrálně, tak jako značkové sítě. Určité standardy služeb, servisního vybavení a postupů od příjmu až po ukončení zakázky zpřehlední nabídku neznačkových servisů a umožní orientaci zákazníků tam, kde dostanou kvalitu za dobrou cenu. To jistě povede rychle k zániku těch servisů, které pracují nekvalitně a neodborně.

Závěr:
V oblasti služeb, stejně jako v průmyslu a dalších odvětvích jsou trvale hledány možnosti pro úspory, zefektivnění činností, zvýšení kvality, rozšíření nabídky a změny obchodních modelů. Motoristické služby tento trvalý tlak nemine, již dlouho jsou totiž velmi zaostávající.

Otázkou tedy není, zda k přestavbě motoristických služeb dojde či nikoli, ale jen kdy to bude a kdo bude u toho. Kdo na to bude připraven, kdo na tom dokonce vydělá a kdo půjde z kola ven. I pro Vás se otvírá možnost být při tom a vstoupit do nově vznikající sítě neznačkových servisů pracujících již podle nových zásad. I pro Vás je zde možnost využít přicházející přestavbu motoristických služeb pro budoucnost Vašeho servisu.

To je tedy má odpověď na otázku nadepsanou pro seriál článků: Budoucnost neznačkových autoservisů – je vůbec nějaká?

Vám, kteří o své budoucnosti chcete přemýšlet, jsem se snažil analýzou tohoto odvětví služeb ukázat vnější pohled, na který v běžném denním provozu možná nemáte dostatek času. Jaký závěr z toho vyvodíte a vezmete je jen na Vás.

Více se k projektu Nových motoristických služeb dozvíte na seminářích autoAkademie v Praze a na nových školeních uvedeným tématům.

Ing. Zdeněk Svoboda
autoAkademie

Poděkování:
Děkuji všem čtenářům za komentáře a ohlasy k jednotlivým článkům. Nyní po ukončení seriálu a další odezvě na všechny, zejména ty kritické, rád odpovím.

 

Úvod

Téma číslo 1.
Nebude co dělat!

Téma číslo 2.
Opravy jsou předražené!

Téma číslo 3.
Jsme neproduktivní!

Téma číslo 4.
Používáme nevhodné díly!

Téma číslo 5.
Úroveň zákaznických služeb neodpovídá potřebám a očekávání zákazníků!

Téma číslo 6.
Neumíme se bránit! Neznáme konkurenci, jak pracuje a jakou má strategii na trhu!

Téma číslo 7.
Jak přežít?! Jak zachovat neznačkový autoservis?

Související články

Budoucnost neznačkových autoservisů – je vůbec nějaká?
Budoucnost neznačkových autoservisů – je vůbec nějaká?

Vážení čtenáři, přinášíme Vám zajímavé téma o budoucnosti neznačkových autoservisů, které zpracoval pan Zdeněk Svoboda (autoAkademie, Svoboda & Partner) do sedmi témat. Dnes Vás čeká úvod a v následujících týdnech jednotlivá témata. "Vážení čtenáři, chtěl bych se s Vámi podělit o své zkušenosti nasbírané za desítky let v oblasti automobilového průmyslu a motoristických služeb u […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 26. června 2012, 0:00 0 0

Zaplať koště že už je konec. Nedokážu si představit že by jste ještě pokračoval v házení špíny na neznačkové servisy. Myslím si že pravdivé a ůčelné by se dalo použít tak polovina těch plků co jste napsal. Ale každý je placený za něco jiného a proč nenapsat 7 témat. :( A teď když už máte hotovo, vyržte do terénu aby jste věděl jak to opravdu funguje a že globalizace značkových a neznačkových servisů naštěstí není možná.
- Tatana

Odpověď

Anonym, 28. února 2013, 21:33 0 0

V neznačkovém servise,jsou většinou mechanici,kteří umí spravit skoro vše,ve značkových jsou mladí a nezkušení po škole.Co dělají značkové servisy-diagnostiku,mění olej ,filtry a brzdové obložení,prvních pět let se skoro nic jiného na nových vozech nedělá a po této době,jezdí do neznačkových a ty řeší ty opravdové problémy.GO motoru a převodovky-neznačkový opraví,značkový jen vymění.
Patrik Lorenz

Odpověď

Anonym, 28. února 2013, 21:44 0 0

Efektivnost a plánování práce-holý nesmysl.Dopředu víte,kolik zákazníků přijede na opravu,nebo kolika se rozbije vozidlo?Na novodobých vozech,kdy na výměnu,nebo opravu alternátoru u některých modelů je potřeba vyndat motor z vozu, i výměna žárovky, kdysi minutová záležitost je dnes i několika hodinová oprava.Tam jsou rezervy,ale to je záležitostí výrobců,jak jsou tyto vozy konstruovány.Na těchto úkonech by zákazníci ušetřily.
Patrik Lorenz

Odpověď