Křišťálovou kouli nebrat: DPF – Neviditelná ruka Státu

24. března 2017, 18:11

Jsou témata, která se na stránkách našeho časopisu nevyčerpají. Určitě k nim patří i série článků našeho spolupracovníka na téma „Vozidla bez DPF filtrů pevných částic“. Dnes se Josef Förster pokusí popsat aktuální vývoj této kauzy. 

Když jsem přemýšlel o názvu dnešního článku, napadlo mě DPF – Poslední výstřel. Má to být dnes totiž taková moje tečka, pověstný poslední výstřel za tímto tématem. Vy, kteří dění okolo kauzy vozidel bez filtrů pevných částic sledujete, jste určitě zaznamenali, že mediální dění okolo této kauzy kulminuje. Není dne, abyste ve zprávách nebo hlavních denících nezaznamenali, že si politická a novinářská obec všimla toxických vozidel. Pokud máte tento pocit, jsme na tom stejně. Právě proto jsem se rozhodl, že můj dnešní článek bude poslední na toto téma. Poprvé jsem psal o DPF filtrech v roce 2014 a myslím, že teď už to potřeba nebude. Věci se daly do pohybu. Pokusím se tedy o závěrečné shrnutí celé kauzy. Omlouvám se tedy všem pravidelným čtenářů, nevyhnete se jistému opakování.

Jak to vše začalo?

Začalo to nevině. Bohulibým předpisem EURO4, který zpřísnil limity vypouštěných zplodin pro motorová vozidla. Nedílnou součástí naftových motorů se stal filtr pevných částic. Jak už název napovídá, zařízení slouží k zachytávání pevných částic z výfukových plynů a je důsledkem zásadní změny technologie vstřiku paliva do motoru. Zatímco dříve se jednalo o vstřikovací tlak 150 Bar, u této nové technologie se jedná o tlak vstřikování 1.500 Bar a více. Laik by si řekl „a o co jde?“. Jde o hodně. Díky tak vysokému tlaku je palivo rozstřikováno na tak malé částečky, že jeho spalování je dokonalejší, ale současně spálené zbytky nafty tvoří saze o rozměrech nanočástic, které musí nově zachytávat právě filtr pevných částic (dále jen DPF). Pokud zde DPF není, vychází tyto nanočástice, nazývané jako pevné částice, přímo do ovzduší. Lidský vlas měří v průměru 70µm (mikro), částečka sazí z vozidla bez DPF je 2,5 nm (nano). Saze je tak malá, že neutkví na sliznici, jak bylo obvyklé u technologií před EURO4, a tak se dostává našimi plícemi až do krevního oběhu. Pevné částice jsou velice, velice zdraví škodlivé a způsobují mnoho současných civilizačních chorob a taky úmrtí. Přehled v tabulce níže.

 • astma
 • plicní choroby
 • rakovina plic
 • poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství
 • častější onemocnění dýchacích cest u dětí
 • ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními

Jak se vytratily DPF filtry z českých vozů?

Hlavním důvodem je Bloková výjimka. Co ta s tím má společného, řekne si většina z vás. Má a hodně. Bloková výjimka je evropský předpis, který měl původně zajistit rovný přístup všech, tedy i nezávislých opravců, k technickým informacím a tím servisu Všech vozidel na trhu. Ku prospěchu zákazníků, majitelů vozidel. Jaký je však efekt BV právě u této kauzy? Majitelé vozidel s ucpaným DPF filtrem ve snaze ušetřit, navštívili nezávislé servisy a ty bez opravárenské znalosti této technologie, to je ten lepší případ, DPF filtr z vozidla odstranili. Druhý, horší případ, je z kategorie „neviditelná ruka trhu“. Je-li poptávka, objeví se brzy i nabídka. Objevila se i tady a několik firem se začalo specializovat na demontáž DPF filtrů z dieselových vozidel. Jednalo se o velice lukrativní činnost. Nejen co se týče tržby za odstranění filtrů a přeprogramování řídící jednotky, ale i za následný obchod s vzácnými kovy, které po odstranění dílu/filtru zůstaly této firmě. Jedná se o miliardy korun. Víme už kdo vydělal. Kdo prodělal? Všichni, kteří v důsledků hromadného odstraňování filtrů onemocněli, případně se ani nenarodili. A konec konců i ti, kteří dnes provozují vozidlo bez DPF filtru pevných částic a to bez platné homologace. Co je tragické a současně neuvěřitelné, že popisované firmy i dnes nabízejí veřejně odstranění DPF filtrů. Ostatně zkuste sami. Google.com a zadejte heslo „DPF odstranit“…

Kdo zaplatí a kolik?

 • 50.000.000 Kč
 • 5.000.000 Kč
 • 50.000 Kč
 • 10.000 Kč

Pro větší přehlednost jsem úvodem popsal výše sankcí, které jsou s odstraněným DPF filtrem spojeny:

 • 50.000.000 Kč je výše sankce pro toho, kdo uvede na trh nebezpečný výrobek. Za výrobce se podle zákona může považovat i podnikatelský subjekt, který výrobek/auto upravil.
 • 5.000.000 Kč je pokuta uložena při závažném porušení povinnosti při měření emisí. Při opakovaném porušení povinnosti může být provozovateli odebráno oprávnění k podnikání.
 • 50.000 Kč je pokuta ve vztahu k provozovateli vozidla, firmě, která provozuje technicky nezpůsobilé vozidlo poškozující životní prostředí nad míru stanovenou prováděcími právními předpisy.
 • 10.000 Kč je výše pokuty, která vznikne při 1. registraci dovezeného vozidla nebo při převodu na nového majitele. Uvede-li majitel vozidla, že jeho vozidlo splňuje vyšší emisní normu, než vozidlo ve skutečnosti vykazuje.

To jen pro ty, kteří budou tvrdit, že řešení potřebuje nové zákony a prováděcí vyhlášky.

Kolik je takových vozidel?

Kolik takových vozidel po českých cestách vlastně jezdí? Mnoho. Velice mnoho. Vozů vybavených touto technologii je v provozu 1.200.000. Poškozených, rozuměj emisně, nebo zcela bez DPF jsou více než 2/3. Celkem 800.000+ pojízdných, rakovinotvorných vozů křižuje v současnosti české silnice. Můžete si být naprosto jisti, že dnes takové vozidlo minulo i vás a vaše blízké. Jakože po noci přichází den, vypustilo svoji dávku polétavého, karcinogenního prachu, a že ho nebylo zrovna málo. V nedávných dnech se uskutečnilo několik měření v pražském provozu. Na pražské magistrále bylo v době měření zaznamenáno každou minutu jedno auto s nefunkčním filtrem. Jak to vypadlo s polétavým prachem? Denní norma byla překročena 30x!

Jakože po noci přichází den, si můžete být naprosto jisti, že dnes nějaké vozidlo bez DPF filtru minulo i vás a taky vaše blízké…

Včera, dnes a zítra

Co se stalo VČERA jsem popsal úvodem. DNES budou na programu další a další články a reportáže v hlavních zpravodajských časech. To už je jen krůček k tomu, aby se ZÍTRA situace radikálně změnila. Kdo by mohl tuto radikální změnu provést nebo se na ní významně podílet? Stát a jeho orgány. Protože ruku na srdce doteď byla pomyslná ruka státu téměř neviditelná.

Ministerstvo životního prostředí
Je potřeba poděkovat současnému ministru životního prostředí. Nikdo ze současné Vlády se tak aktivně nevěnuje tomuto tématu a nepřipravuje konkrétní opatření pro změnu.

Ministerstvo dopravy
Do jeho gesce patří i dohled nad STK a právě toto ministerstvo čeká největší kus práce na změně tohoto stavu. Stačí tak moc i málo současně, a to aby auta bez DPF neprošla kontrolou. Není přeci možné, aby každé dva roky, takové vozy prošly kontrolou technického stavu a znovu vyrážely na české silnice.

Ministerstvo vnitra
Policie ČR může od minulého roku zadržovat malý TP z důvodu špatného technického stavu vozidla. V Rakousku a v Německu se tak v těchto případech děje. Rakousko má za tento delikt pokutu 5.000 EUR. V první jmenované zemi vás odešle na místní STK stěr z koncovky výfuku, provedený rakouským policistou. Na německé STK vás bezpečně odešle místní policista po změření teploty koncovky výfuku bezkontaktním infra teploměrem. Věřte nebo nevěřte jedná se o jednoduchou a levnou metodu. Co brání takovým diagnostickým postupům u nás?

ČOI Česká obchodní inspekce
A tady mě nejvíce překvapuje, že už se dávno nekonalo. Akceptovat na trhu službu, která v podstatě připraví Spotřebitele o homologaci vozidla, to je v současnosti možné jen u nás.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Nemůžu se více a více ubránit pocitu, že příspěvky na pořízení kotlů jsou krok dobrým směrem. Jde přeci také o emise, polétavý prach a zdraví obyvatelstva. Myslím si, že čas nazrál pro nějakou podobnou subvenci pro majitele takto postižených/poškozených vozidel. Ve Francii už taková subvence existovala.

Rozloučení

Nezadržitelně jste se pročetli k závěru mého dnešního článku. Jsem velmi rád, že se pověstné ledy hnuly a problém se začal řešit. Takový jsem optimista. Vězte, že se nám všem bude dýchat lépe, a to i v zimních inverzních měsících. Určitě nepřijde žádná hromadní žaloba na stát, že nekonal a Evropská komise nebude mít důvod poslat nám sem kontrolu. Dieselová vozidla nebudou vytlačována z center měst a stanou se opět tím, čím byly. Nejčistší alternativou spalovacího motoru. Tak byly totiž, za nemalé finanční prostředky, vyvinuty a vyrobeny a měly by tak být i provozovány.

Josef Förster

 

Odkazy:

Český rozhlas – Hlavní zprávy 12:00

NOVA – Hlavní zprávy

LIDOVKY

OVM Václava Moravce – Začátek 37:30

YOU TUBE – Honza od Fordu – osvětové video

Související články

Křišťálovou kouli nebrat: Jaký byl rok 2016?
Křišťálovou kouli nebrat: Jaký byl rok 2016?

V dnešním článku provede náš spolupracovník Josef Förster pravidelné shrnutí nejvýznamnějších událostí roku 2016. Podle obsahu rekapitulace roku by se spíše měl článek jmenovat Něco jako zázrak, ale držme se ustáleného názvu.

Křišťálovou kouli nebrat – Jaký bude rok 2016?
Křišťálovou kouli nebrat – Jaký bude rok 2016?

Rok se s rokem sešel. Letos rychleji než by kdo čekal. Soudě alespoň podle článku, který zde na našich stránkách vychází pravidelně touto dobou. Náš spolupracovník Josef Förster se v něm zamýšlí nad tím, co dobrého nás čeká v roce 2016 a co nedobrého nás může v tom roce příštím překvapit. 2016 Vážený čtenáři, stejně […]

Křišťálovou kouli nebrat – Nebrat!!!
Křišťálovou kouli nebrat – Nebrat!!!

Přestože se po nějakou dobu odmlčel, je i nadále Josef Förster našim přispěvatelem, který se čas od času připomíná svými glosami k aktuální situaci v tom našem automobilovém rybníčku. Ne jinak tomu bude i v dnešním článku o statistických datech. Ač to podle českých médií vypadá, že nám ekonomika dynamicky roste, mnozí z vás dnes na […]

Křišťálovou kouli nebrat – Konec dědiců v Čechách, aneb generační výměna
Křišťálovou kouli nebrat – Konec dědiců v Čechách, aneb generační výměna

Dnes bych se chtěl věnovat tématu, které teď provází část dealerství, chcete-li koncesí. V mnohých firmách se teď otcové zakladatelé zamýšlejí nad tím jak dál se svými firmami. Společnosti jsou vybudovány, pobočky rozmístěny, úvěry splaceny a nic nenasvědčuje tomu, že by otcové zakladatelé mohli být rozladěni. Ale jsou. Na některých už je to i vidět. […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

chorce, 21. května 2017, 0:27 0 0

Hmm hezké povídání a teď mi řekněte co jako motorista mám dělat. Můj filtr je prasklý a já za boha nemohu najít aftermarketový kus v akceptovatelné ceně (do 15000 korun), který by fungoval... Naposledy jsem koupil ,,britský" výrobek jenž fungoval pár dní a auto začalo mít opět zakouřené koncovky. O polských výrobcích raději nemluvit. Největší gol je když vám člověk z nejmenovaného významného řetězce autodílů řekne: jo polský ty jsou dobrý, ty namontujete a nikdy je neucpete, řidiči jsou spokojení.... Na internetu je spoustu (podvodných ) firem které nabízejí čištění filtrů vodičkou, ono to funguje, jenže po aplikaci roztoku těleso nejspíše praskne (ale auto jezdí, filtr se neucpává že...). P. Fleischhans tomu říká opičí vodičky. Najít servis který by vám zdiagnostikoval celý spalovací řetězec na vozidle před montáží nového DPF je taky nadlidský úkol v dnešní době vyměňovačů. Čili problém jsou informace a nabídka, aftermarketoví výrobci nabízí nefunkční šidítka, specializované firmy nabízejí čištění formou znehodnocení (většinou) filtru a co pak majitel naftového vozidla, jenž chce mít vše v pořádku má dělat? Nakonec ze zoufalství si ty emise zaplatí... ne že by nechtěl mít vůz v pořádku, ale v české kotlině to ani moc nejde...

Odpověď