Nebezpečná ocelová kola na českém trhu

14. října 2013, 11:39

Na českém trhu s náhradními díly se vyskytují neoznačená ocelová kola, která nemají požadované pevnostní parametry a jejichž použití na vozidlo je tak nebezpečné. Největší část nabídky nebezpečných kol se zároveň týká nejprodávanějších kol na českém trhu, která jsou určena pro vozy Škoda Fabia a Škoda Octavia.

Ocelová kola postrádající předepsané označení, které by identifikovalo jejich výrobce i schválení k provozu, lze v ČR zakoupit prakticky ve všech distribučních kanálech. Motoristé se s nimi mohou setkat na internetu, ale i v kamenných prodejnách včetně autorizovaných autoservisů. Ke spotřebiteli se tak může dostat ocelové kolo bez jakéhokoliv označení na disku, například i v krabici, která vypadá úplně stejně jako krabice Škoda, přestože má s originálním dílem společné jen číslo tohoto dílu napsané na krabici.

Se zneužíváním katalogových čísel ocelových kol se potýkají i výrobci pro trh náhradní spotřeby, jejichž identifikační čísla jsou používána pro nabízení a prodej nekvalitních kol neznámé výroby. Na zneužití svých čísel a odhalení padělku přijdou například v okamžiku fyzické kontroly v rámci reklamace kola, které nešlo v pneuservisu vůbec vyvážit.

Někteří dovozci a prodejci neschválených kol se k neexistenci homologace předem přiznávají, ale argumentují NIŽŠÍ CENOU takovýchto kol. Během testování ocelových kol postrádajících identifikační údaje ve zkušebně TÜV se opakovaně projevily například níže uvedené závažné vady, které nejsou slučitelné s bezpečným provozem automobilu.

• nedokončení pevnostního testu z důvodu prasknutí kola po dosažení pouhé třetiny či jen čtvrtiny minimálního počtu cyklů, která musí kolo absolvovat bez poškození (u některých z kol test dokonce nemohl vůbec začít z důvodu příliš nízké strukturální pevnosti kola)
• materiál použitý na disk a límec je uhlíkatá ocel a nikoliv předepsaná vysokopevnostní
• kvůli nekvalitním svarům mezi ráfkem a diskem může dojít k úniku vzduchu z pneumatiky
• z důvodu rozměrové nepřesnosti (ovality) středového otvoru kola i otvorů pro šrouby může dojít k povolení a ztrátě šroubů – pevnostní test byl opakovaně zastaven z důvodu vypadnutí šroubů
• ostré otřepy kolem ventilového otvoru mohou vést k poškození ventilu
• špatný tvar disku může znemožnit montáž kola na vozidlo z důvodu kontaktu kola s brzdičem
• nadměrná házivost a vyšší hmotnost

Společným znakem všech těchto neznačených kol bylo, že ani jedno v předepsaných testech neuspělo.

Bezpečná kola jsou vždy označena homologační značkou KBA nebo E s číslem schválení a logem příslušného výrobce (KFZ, KPZ, MWD, SRD), který zpravidla většinu své produkce na aftermarket vyrábí ve stejných výrobních závodech a na stejných výrobních linkách jako kola do prvovýbavy.

Litá kola musí mít homologaci
Vodítkem při rozpoznání homologovaného kola je pro motoristy odlitá značka KBA nebo E s číslem schválení na čelní straně kola. K litým kolům (s výjimkou kol se schválením E, které označuje kola homologovaná v originálních rozměrech) by měl zákazník vždy od prodejce obdržet Typový list, na jehož základě si pak nový rozměr schválených kol může dát zapsat do velkého Technického průkazu vozidla. V Typovém listu je proto uvedeno přesné typové označení vozidla včetně výkonu motoru a rozměrů schválených pneumatik.
S homologovanými koly motorista neriskuje žádné problémy. Nebude mít problém při prohlídce vozu na STK, jejichž kontrolní činnost se v poslední době zlepšila a vůz s nehomologovanými koly tak neprojde úspěšně kontrolou podobně jako vůz s tmavou fólií umístěnou na čelním skle či na předních bočních oknech. Při uplatňování pojistné události se také nemusí obávat krácení nebo odmítnutí pojistného plnění od pojišťovny z důvodu použití nehomologovaných součástí na svém vozidle.

V případě nehody, která bude mít souvislost s nehomologovanými koly, se může vystavit riziku právního postihu i pneuservis, který kola namontoval na automobil. Právě pneuservis by měl být odborným garantem montáže schválených kol a pneumatik ve správném rozměru na automobil. Danou problematiku, ve vztahu k zákazníkům autoservisu, upravuje zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto zákona platí, že „prodávající“, za nějž zákon považuje podnikatele, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby (např. autoservis), „musí prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.“ Pod jakost je přitom nutné jednoznačně zařadit i homologaci výrobku (náhradního dílu), pokud této povinně podléhá.

Dozor nad dodržováním shora uvedené povinnosti vykonává podle zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, která může za správní delikt uložit pokutu až do výše 5.000.000 Kč.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!