Křišťálovou kouli nebrat: Certifikovaná oprava po dopravní nehodě

18. února 2019, 13:54

Možná jste někteří z vás viděli 8. 2. 2019 reportáž České televize o chystané novince v opravách vozidel po dopravních nehodách pod názvem Certifikovaná oprava.

Více zde v programu ČT24. Předmětem reportáže byl připravovaný zákon, který má naplnit směrnici Evropského parlamentu 2014/45/EU. Zmíněná směrnice nařizuje jednotlivým členským státům zvýšit svůj kontrolní vliv nad opravami po dopravních nehodách.

Jak to vypadá v okolních státech? Kupříkladu na Slovensku je již tato směrnice implementována do zákona a platí od poloviny minulého roku. Světe div se, tento zákon zde ve spolupráci se státní správou připravil místní Cech opravářů něco na způsob našeho SAČR.

Jak to vypadá v našich končinách s opravami vozidel po dopravních nehodách dnes?

Nabouraná vozidla jsou opravována v autorizovaných a neautorizovaných karosárnách a lakovnách, a to za využití originálních i neoriginálních dílů. Popřípadě v kombinaci obojího. To znamená, že opravu částečně provede autorizovaná karosárna a dokončí neautorizovaná lakovna. Máme zde certifikované karosárny a lakovny autorizované, ale i neautorizované. Plnící standardy nastavené tu výrobcem vozidel, tu provozovatelem nezávislé sítě. Zdárným příkladem nezávislé certifikované sítě karosáren a lakoven budiž REPANET. Jen malé doplnění. Policie ČR může po dopravní nehodě zabavit malý TP už 4 roky a jen v minulém roce to bylo 7.000x z celkového počtu 100.000 dopravních nehod, u kterých Policie ČR asistovala. Zdroj ZDE.

vývoj počtu nehod v ČR od 1961

Jak to má vypadat v nedaleké budoucnosti?

Policie ČR zabaví OTP u dopravních nehod, které mají vliv na bezpečnostní komponenty vozidla, jako jsou kola a jejich zavěšení, deformační zóny, systémy airbagů, řízení nebo brzdy. Nebo pokud došlo při dopravní nehodě k těžkému zranění osob a samozřejmě při jejich úmrtí.

Policie zaznamená tuto skutečnost do státního IT systému. Poté je vozidlo převezeno do Certifikované opravny. Co bude muset splňovat Certifikovaná opravna? Bude muset mít odpovídající technologické vybavení. Kvalifikované a na prováděné opravy proškolené zaměstnance. Přístup k technologickým postupům výrobce. Poté co provede opravu vozidla, zanese ji do totožného systému jako Policie ČR v minimálním rozsahu: VIN, stav km, způsob provedení opravy a doklady o nabytí náhradních dílů.

Vozidlo je převezeno na STK, které provede kontrolu opravy a dokladů o opravě. Pro zajímavost. Na Slovensku navíc oddělení originality dílů, které je součástí STK, provede kontrolu nabytí dílů na opravu. Poté je vozidlu vystaven certifikát opravy, vše potvrzeno do IT systému a majitel vozidla si může zajet pro nový OTP.

Ano, ano vím. Vůbec jsem nepopsal, kdo že bude ten, kdo bude vydávat opravnám certifikaci a kontrolovat je. Zatímco na Slovensku je tímto arbitrem Cech opravců sdružený v mezinárodní asociaci CECRA, u nás je tento subjekt zatím neznám. Ostatně není se co divit, zákon je v současnosti teprve připravován.

diagram

Závěrem

Nejsem zastáncem přílišných regulací, ale v tomto případě jsem jednoznačně za. Není možné, aby opravy po dopravních nehodách prováděl kdokoliv, navíc bez patřičného vybavení a znalosti technologických postupů. A co je pro vás opravce vozidel po dopravních nehodách nejdůležitější? Takto odborná a na technologie náročná oprava nebude moci být vykonávána za tak nízké a netržní hodinové sazby jako doposud. Co si odnese zákazník? Současný i budoucí. V IT systému bude uvedena a navždy viditelná oprava po dopravní nehodě. Žádné zatajování, žádné zpochybňování, jak byla oprava provedena.

Kdo se chcete o této problematice dozvědět více, doporučuji navštívit stránky vašeho profesního sdružení. Minimálně se podívejte na několikaminutovou reportáž ČT.

Josef Förster

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Petr, 3. března 2019, 22:13 0 0

Kdo ale bude kontrolovat dovozy ?? Ty nikdo neeviduje zda jsou bourané a jak opravované

Odpověď