Vyhlášen úpadek dlužníka – společnosti Náš servis Group

6. October 2014, 16:07

Dne 1.října proběhlo jednání na Městském soudě v Praze na základě insolvenčního návrhu podané firmou EXIDE Slovakia.

Výsledkem tohoto jednání je vyhlášení úpadku firmy Nás servis Group. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dne 2. 10. 2014 v 14.00 hodin. 

Výňatek z usnesení:
"Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku; přihlášky a jejich přílohy se podávají u Městského soudu v Praze pouze na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku http://isir.justice.cz, a to včetně pokynu pro jeho vyplnění spolu se vzorově vyplněným formulářem. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují."

„Dlužníkovi byla soudem zasílána vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, výzva k vyjádření se k návrhu, k předložení seznamu majetku a závazků, a byla mu též zasláno předvolání k ústnímu jednání. Protože si dlužník zasílané listiny nevyzvedl, má se za to, že mu byly mu doručeny fikcí. Dlužník tedy na insolvenční řízení nijak nereagoval, nevyjádřil se, nezaslal požadované seznamy majetku a závazků, k ústnímu jednání se nedostavil.

Soud konstatuje, že ke dni rozhodnutí soudu se do insolvenčního řízení přihlásilo celkem 14 věřitelů dlužníka.

Soud projednal v ústním jednání návrh na zjištění úpadku na straně dlužníka i bez jeho účasti, protože byl k jednání obeslán, z jednání se neomluvil a o odročení ústního jednání nepožádal.“

Learn more

Náš servis Group – Zahájení insolvenčního řízení
Náš servis Group – Zahájení insolvenčního řízení

S firmou Náš servis Group s.r.o. bylo dne 30.04.2014 zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele. Navrhovatelem insolvence je firma Exide Slovakia s.r.o.  Jak jsme Vás již minule informovali, firma Náš servis Group změnila dne 3.4.2014 majitele, kterou se stala firma BiB Services s.r.o.  a jednatelem se stal pan Slavomír Rojko. (viz. článek) Soud vyzývá věřitele […]

Náš servis Group – Změna vlastníka a konec?
Náš servis Group – Změna vlastníka a konec?

Firma Náš servis Group s.r.o. změnila vlastníka. Jediným vlastníkem se stala slovenská firma BiB Services s.r.o., která je však nechvalně známá na Slovensku i u nás jako společnost využívající „webové pasti“. Firma Náš servis Group vznikla jako sdružení regionálních distributorů, kteří využívali vypracované logistiky zásobování zbožím od velkých distributorů v Polsku. Jejich obrat byl v […]

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!