Nejrozsáhlejší program pro ekonomicky smysluplné opravy

3. října 2009, 0:00

Společnost Bosch je se svým programem výměnných dílů přítomna na všech světových trzích, a tím se vypracovala na vedoucí pozici v nabídce repasovaných dílů. Společnost Bosch si své postavení na tomto důležitém trhu dále výrazně upevnila začátkem roku 2008, kdy převzala dánskou společnost Holger Christiansen A/S.

V současnosti zahrnuje program výměnných dílů Bosch přibližně 9000 dílů značek Bosch Exchange a HC-Parts rozdělených do 27 produktových skupin. Začleněním společnosti Holger Christiansen do divize Bosch Automotive Aftermarket došlo k rozšíření nabídky o dvě obsáhlé produktové řady repasovaných spouštěčů a alternátorů pod značkou HC-Parts, které zahrnují přibližně 2500 typů. Dánský specialista na elektrickou výbavu automobilů rozšířil rovněž program dodávek společnosti Bosch pro servisy o obchodní značku Cargo, jejíchž 11 produktových řad a přibližně 11 000 položek zboží představuje velmi širokou nabídku elektrických náhradních dílů pro ekonomicky smysluplné opravy starších vozů. Společnost Bosch díky tomu disponuje rozsáhlým programem výměnných dílů, který zahrnuje spouštěče, alternátory, kompresory pro klimatizace, komponenty vstřikovacích a brzdových soustav a součásti zapalování a senzory.

S repasovanými díly pro motorová vozidla z rozsáhlé nabídky společnosti Bosch mohou obchodníci s automobilovými náhradními díly a automobilové servisy předložit svým zákazníkům cenově výhodnou alternativu při stejné záruce jako na nové díly. Především majitelé starších vozidel tvoří z ekonomických důvodů silnou poptávku po repasovaných dílech, které jsou v porovnání s novými díly o 30 až 40 procent levnější.

Výměnné díly nezatěžují životní prostředí a zamezují emisím CO2
Kromě ekonomických hledisek hovoří ve prospěch používání repasovaných dílů k opravám vozidel rovněž výhody v oblasti ochrany životního prostředí a šetrného využívání přírodních zdrojů. Klasickým příkladem používání repasovaných dílů jsou spouštěče a alternátory. Společnost Bosch tyto díly repasuje již od roku 1965 v závodu Göttingen. V porovnání s výrobou nových dílů snižuje repasování použitých dílů spotřebu energie. Bosch na celém světě takto uspoří každý rok 25 000 tun CO2, a významně tak přispívá ke snižování emisí CO2.

Na konci repasovacího procesu probíhá stoprocentní kontrola dílů
Závody Bosch repasují všechny výměnné díly podle stejně vysokých standardů kvality. Každý díl je kompletně rozebrán a vyčištěn, všechny díly podléhající opotřebení se vyměňují. Po opětovném sestavení procházejí výměnné díly rozsáhlým testovacím programem, v němž platí stejně vysoké standardy kvality jako v produkci nových dílů pro prvovýrobu. Bohaté systémové know-how z prvovýroby je přitom zárukou, že zkušenosti a vylepšení u nových dílů se projevují také v procesu repasování. Tím je zajištěno, že repasované produkty vykazují stejnou kvalitu, výkon a životnost jako nové produkty.

Celosvětová nabídka s regionálními strukturami
Obchod s výměnnými díly vyžaduje vždy toky zboží ve dvou směrech, takže je komplikovanější. Vhodný výměnný díl musí být co nejrychleji k dispozici v servisu nebo u obchodníka s automobilovými díly. Starý díl musí být ovšem také rychle a bezpečně odeslán na repasování výrobci. Pro hladkou realizaci celého koloběhu jsou tedy nezbytné regionální struktury. Bosch proto připravuje výměnné díly v rámci celosvětové sítě. I z toho důvodu je vedoucí společnost na trhu schopna jako spolehlivý partner zajistit na celém světě pro obchodníky s díly a opravce motorových vozidel rozsáhlý program výměnných dílů pro motorová vozidla.

Navrácení starého dílu v originálním balení výměnného dílu
Naprosto rozhodující roli v bezproblémovém fungování koloběhu hraje jednoduchý a dobře organizovaný zálohový vratný systém. Rychlá a bezpečná realizace celého procesu probíhá za jasně definovaných podmínek pro zpětný odběr tzv. metodou „Back-in-Box“, kdy se nahrazený starý díl vrací výrobci v originálním balení dodaného výměnného produktu Bosch. Bezproblémovou identifikaci požadovaného náhradního dílu umožňují zákazníkům katalogy kompletního výměnného programu a podrobné seznamy zpětného odběru v mnoha jazycích.

Celosvětová poptávka po vysoce kvalitních repasovaných dílech pro opravy motorových vozidel v uplynulých letech rostla. Současná krize tento vývoj dále podpoří. Již dnes má výměnný trh v USA podíl téměř 90 procent. Také v Evropě se tento tržní segment neustále zvětšuje, a to výrazně rychlejším tempem než dalekosáhle stagnující celkový trh s náhradními díly. Program výměnných dílů Bosch podporuje tento trvale udržitelný trend k ekonomicky smysluplným a ekologicky přínosným opravám starších motorových vozidel.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!