KYB SOUTĚŽ

1. března 2013, 12:54

Vítejte v nové soutěži od firmy KYB, jenž se zaměří na výmoly na silnicích.

Jak jistě všichni víme, tak zima se negativně projevuje na stavu našich silnic. V současném období je největším problémem vznik děr a výmolů na povrchu vozovky. Pokud vozidlo najede do velké díry na vozovce, může následně dojít k poškození dílů závěsu kola. Rozhodli jsme se na problematiku výmolů trochu zaměřit.

Pro účast v této soutěži je nutné udělat foto co největší díry v silnici ve Vašem okolí (ČR), a zaslat ji v termínu soutěže na adresu viz. níže. Foto prosím zašlete na adresu: soutez@kyb-europe.com

Termín soutěže: 01.03.2013-30.04.2013.

Autoři 10-ti nejlepších fotografií, jenž vybere organizátor soutěže, obdrží cenu: sportovně – cestovní sadu. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tato pravidla (dále jen pravidla) stanoví obecné podmínky soutěže, jenž pořádá společnost KYB Europe GmbH zastoupena v Polsku se sídlem ve Štětíně, Tama Pomorzańska 1, 70 – 030 Szczecin (dále jen pořadatel).

II. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1. Účastnit soutěže se mohou osoby starší 18ti let nebo nezletilé osoby s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců. Soutěž není určena pro zaměstnance a spolupracovníky firmy KYB Europe. Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí v kanceláři pořadatele nebo na internetových stránkách www.kyb-europe.com

III. KOMISE PRO VÝBĚR VÝHERCŮ
V zájmu zajištění organizace a průběhu soutěže, zejména výběru výherců, jmenuje pořadatel vyhodnocující tříčlennou komisi. V případě vypadnutí nějakého člena komise si pořadatel vyhrazuje právo na zvolení jeho nástupce.

IV. VÝBĚR VÍTĚZŮ
1. Po skončení soutěže vybere vyhodnocující komise nejhezčích 10 došlých fotografií.
2. Autoři vybraných fotografií budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailu, z něhož bude soutěžící fotografie pořadateli odeslána.

V. CENY A JEJICH PŘEDÁNÍ
1. Cena v soutěži je sportovně cestovní sada pro 10 výherců.Ceny budou výhercům zaslány poštou, nebo kurýrní službou.
2. Ceny nemohou být vyměněny za jiné, popřípadě proplaceny.
3. Výherce má právo se vzdát výhry, což musí organizátorovi písemně oznámit.
4. Právo výherce na výhru zaniká v případě, že neuvedl pravdivě své kontaktní údaje.
5. Právo výherce na výhru zaniká v případě, že se mu ji nepodaří doručit (nepřebrání výhry).

VI. PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Soutěž bude probíhat v termínu 1.3 (00:00:00).-30.4.2013 (23:59:59), když v tomto termínu musí být soutěžící fotografie doručena pořadateli.
2. Odeslání fotografie soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografie a souhlasí s jejím zveřejněním a užitím ve prospěch této soutěže a ve prospěch společnosti KYB.
3. Fotografie nesmí být upravena či jinak pozměněna a nesmí na ní být zachyceny registrační značky vozidel, příp. osoby a musí být pořízena na území ČR v době konání soutěže.
4. Fotografii soutěžící zašle na e-mailovou adresu soutez@kyb-europe.com ve formátu *jpg.
5. Každý soutěžící je oprávněn zaslat do předmětné soutěže pouze jednu fotografii. Bude-li fotografií zasláno jedním soutěžícím více, považuje se za soutěžící fotografii ta, která bude pořadateli doručena jako první v pořadí.
6. Zasláním fotografie do této soutěže soutěžící souhlasí s jejím zveřejněním bez jakékoliv finanční náhrady.
7. Jakékoliv porušení těchto pravidel, příp. platných právních předpisů (obzvláště autorského práva) jde k tíži soutěžícího.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit, zda soutěžící splňuje výše uvedené požadavky, jakož i požadavky platných právních předpisů. Nedodržením těchto pravidel či platných právních předpisů má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže a ztrátu jakéhokoli nároku vůči pořadateli.
2. Soutěž je pořádána v duchu zásady fair play. Jejím účelem není obchodní či politický zájem, jakož i zájem protizákonný.
3. Soutěž je pořádána v souladu s platným právem České republiky.
4. Soutěžící tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to za účelem organizace soutěže, jakož i pro potřeby pořadatele s tím související, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zákon na ochranu osobních údajů, v platném znění. Odmítnutí tohoto souhlasu má za následek vyloučení daného soutěžícího z předmětné soutěže a zánik povinnosti pořadatele přiznat a předat danému soutěžícímu cenu. 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!