Kontrola a výměna kabinového filtru

5. February 2018, 14:56

Kabinový filtr je jedním z nejdůležitějších, ale také během prohlídek v servisu jedním z nejvíce přehlížených a opomíjených spotřebních dílů našeho vozidla.

Co to vlastně je kabinový filtr? Ve své nejjednodušší formě je to dostatečně velký papír složený do tvaru harmoniky, který je upevněn v plastovém rámu. Tyto filtry jsou umístěny na různých místech ve vozidle v závislosti na značce a modelu. U většiny modelů je však najdete pod předním oknem, u dělící stěny, v přihrádce nebo za ní. I takový prostý papírový filtr je schopen zachytit mnoho nečistot – saze, prach nebo zrnka písku.

To je však pouze základní ochrana našeho zdraví. Jednoduchý filtr totiž nezachytí jedovaté látky, které se nacházejí např. ve smogu, tedy oxidy síry a dusíku. Pokud se rozhodnete pro obyčejnou vložku, vyberte si alespoň filtr ze střední cenové kategorie, protože levné alternativy jsou často vyrobeny ze špatně filtrujících materiálů nebo takových, které neplní svůj úkol.

Valeo ClimFilter Supreme

Za pozornost však stojí technicky pokročilejší filtry s obsahem aktivního uhlí. Montáž takového filtru zaručí, že zachytí nejenom prach a saze, ale také většinu spalin nebo plynů. Uhlíková vložka je také vhodná například pro ty, kdo trpí na alergie na rostlinné pyly pronikající do kabiny automobilu. Alergici by ale měli pouvažovat také o instalaci speciálních protialergických filtrů do svého vozu, jako např. Valeo ClimFilter Supreme, u něhož byla kromě aktivního uhlí přidána také vrstva polyfenolu, který dokonale zachytává a neutralizuje alergeny. Jedna strana filtru je v tomto případě potažena aktivním uhlím, druhá vrstva je polyfenolová, takže filtr chrání proti průniku inhalačních alergenů do kabiny vozidla.

Polyfenoly obsažené v kabinovém filtru Valeo ClimFilter Supreme jsou přírodní sloučeniny, které se běžně vyskytují v přírodě a jsou známé pro svůj příznivý účinek na zdraví. Přirozeně se nacházejí v rostlinách. Mnohé z nich mají silný antioxidační účinek a snižují riziko kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Polyfenolová vrstva nanesena na filtrační materiál umožňuje zachycení alergenů a jejich okamžitou neutralizaci na povrchu filtru, přičemž aktivní uhlí navíc odstraňuje škodlivé plyny, např. oxid dusičitý, toluen nebo oxid siřičitý a nepříjemné zápachy. Účinnost filtrů na úrovni 95 procent potvrdily studie realizované v přirozených podmínkách pod záštitou RNSA (Reseau National de Surveillance Aerobiologique).

Každý řidič stojící v zácpě je vystaven působení škodlivých látek, pokud jeho filtr řádně nefunguje. Je také nutné pamatovat na to, že koncentrace škodlivých látek v kabině je ještě několikanásobně vyšší než na silnici. Ucpaný nebo vlhký filtr automaticky znamená příliš malý povrch vystavený proudění vzduchu, což má vliv nejen na naše zdraví a pohodlí, ale také na zvýšení teploty v interiéru a intenzivnější zamlžení oken, a to značně snižuje komfort jízdy.

Jak bylo zmíněno výše, kabinový filtr je důležitý spotřební díl automobilu. Měl by se pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Ideálně každých 15.000 km nebo jednou ročně. Kromě toho je dobré po každé zimě vyndat filtr z krytu a vyčistit jej od všech druhů nečistot, které se nahromadily během tohoto období.

Zdroj: Tisková zpráva Valeo Service Eastern Europe

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!