Společnost OSRAM ČR získala ocenění Bezpečný podnik

30. května 2013, 22:04

Společnost OSRAM Česká republika splnila podmínky programu Bezpečný podnik a obdržela z rukou náměstka ministerstva práce a sociálních věcí Romana Chlopčíka a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna certifikát i oprávnění používat logo programu.

Víceprezident společnosti OSRAM GmbH, pan Stefan Fritz, společně se zástupci managementu společnosti převzali od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí certifikát, logo a plaketu za splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ 27. května 2013.

Program „Bezpečný podnik“ vychází z požadavků OHSAS 18001 a je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu společnosti a dosáhnout tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Systémový přístup k řízení bezpečnosti práce umožňuje managementu firem preventivními opatřeními předcházet negativním dopadům rizik, a tím předcházet i ekonomickým ztrátám „Ochrana zdraví našich zaměstnanců při výkonu práce je dlouhodobě jednou z našich hlavních priorit .“ dodal k získání ocenění Ing. Vladimír Slezák, výrobně – technický ředitel společnosti OSRAM Česká republika.

Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je jedním ze základních požadavků legislativy Evropské unie; proces zlepšování musí mimo jiné reagovat na nová rizika a podmínky, které s sebou přinášejí změny technologií i hospodářské a sociální podmínky.

V České republice se oceněním Bezpečný podnik prokazuje pouze několik desítek firem. Tento počet dokumentuje skutečnost, že není tak snadné splnit podmínky pro jeho získání a potom jej každé tři roky znovu obhájit. Tým společnosti OSRAM ČR odvedl společnými silami při naplňování požadavků tohoto programu mnoho hodin práce a ocenění si plně zaslouží. Pozitivním aspektem celé akce je i skutečnost, že společnost ušetřila nemalé finanční prostředky za audit OHSAS 18001, neboť podpora Státního úřadu bezpečnosti práce je v rámci podpory a zvyšování bezpečnosti práce bezplatná.

Tisková zpráva OSRAM Česká republika

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!